Tagovi

Karamarko mora Mesiću zariti kolac u srce i odsjeći mu glavu

Moja štovana i ostala gospodo, pred očima vam se upravo odvija najveća tzv. specijalnoratovska operacija u Hrvatskoj od Tuđmanove smrti do danas: uklanjanje Tomislava Karamarka s mjesta podpredsjednika hrvatske vlade i predsjednika HDZ-a.

Svi mediji, sve televizije i novine, Večernji list, Jutarnji list, Internet portali, buljuk "političkih analitičara" i "nevladinih organizacija", onaj tragikomični jugoslavenski zastupnik u njemačkom Bundestagu, neki EU pučani, vampirski King Kong kod Stankovića, čak i dio HDZ-a, Šeks, nebo i zemlja, dan i noć... svi su se redom digli na stražnje noge i uglas žele da Karamarko odleti. Istina, Obama još nije ništa rekao, ali priopćenje Ovalnog ureda očekuje se svaki tren na CNN-u. Prozor mora pasti, a Karamarko otići.

I sve će biti okej.

SDP, koji je cijelu stvar zakuhao upecavši tupavog Božu na propagandnu udicu "afere konzultantica", u silnoj sreći i euforiji ponaša se još iracionalnije nego inače, pa važe i dvoji hoće li ili neće glasovati protiv Oreškovića. Molim..? Dakle, Milanovićevi idioti će podržati HDZ-ovu i Mostovu vladu, samo bez Karamarka? 'Ajde!? :-)

živjeti s parazitima porezoPrimcima

uporišno sidro,

autoru nije zabranjeno stvoriti TEZA-natuknice za nove rije?i-formulacije-tuma?enja, a novo ako nije to?no, svatko može unoviti u to?nije,

a posljedica?
ve? tisu?-lje?ima nove rije?i-formulacije-tuma?enja mijenjaju-zamjenjuju potrošene-suvišne-štetne autorske rezultate,

TEZA-natuknice o razlikama UU (ukrasti-ubiti) i UUU (ukradeno-ubijeno-uzeti)

biologija dopušta još jedno (zasebno) objašnjenje-tuma?enje,

ponavljanje UU (ukrasti-ubiti) JAM?I preživljavanje,
primjerice, krava travoJed mora živjeti i za preživljavanje mora travu UU (ukrasti-ubiti), a vuk mesoJed mora živjeti i za preživljavanje mora janje UU (ukrasti-ubiti)

ponavljanje UUU (ukradeno-ubijeno-uzeti) JAM?I preživljavanje,
primjerice, parazit mora živjeti i za preživljavanje kravi i vuku mora UUU (ukradeno-ubijeno-uzeti)

život mora živjeti i za preživljavanje mora hranu UU (ukrasti-ubiti)
parazit mora živjeti i za preživljavanje mora hranu UUU (ukradeno-ubijeno-uzeti)

TEZA-natuknice o razlikama struktura nastanak i struktura nestanak

struktura nastanak-nestanak jedna je struktura, ali funkcionira kroz 2 zasebne, strukturu života i strukturu parazita,

zajedno krenimo od natuknica stvoriti knjigu

zajedno krenimo od natuknica stvoriti knjigu
(nacrt objašnjenja-tuma?enja)

ZAKON-UU (ukrasti-ubiti) JAM?I preživljavanje živih bi?a,
ZAKON-UUU (uzeti-ukradeno-ubijeno) JAM?I preživljavanje parazita,

a to zna?i?

NEMA preživljavanja živih bi?a bez UU (ukrasti-ubiti) ,
NEMA preživljavanja parazita bez UUU (uzeti-ukradeno-ubijeno)

a to zna?i?

zakoni UU (ukrasti-ubiti) i UUU (uzeti-ukradeno-ubijeno) tek JAM?E objektivnije objašnjenje-tuma?enje preživljavanja NE parazita i parazita,

i još…

zakon nastanak-nestanak JAM?I strukturu nastanak-nestanak,
a to zna?i?
struktura nastanak JAM?I živa bi?a, a struktura nestanak JAM?I parazite,

struktura nastanak dok je nadMo?na parazitima JAM?I održivost živih bi?a,
struktura nestanak kad parazitski eliminira nadMo? nastanka JAM?I smrt živih bi?a,

tko sebe penje sve bliže i bliže zvijezdama sve bolje vidi i razumije zašto zvijezde plamte za svijetlost u mraku,

zakon nastanak-nestanak JAM?I živa bi?a (NE parazite i parazite)
živa bi?a JAM?E ?ovjeka (NE parazite i parazite)

?ovjek AUTOR izUM-rezultata JAM?I ?ovjeka dvoKonzumenta, koji

Beskoristan, ali štetan

Postoje društveno beskorisni ljudi, paraziti, koji su to postali ne?ijom voljom ili vlastitim izborom, ?ije parazitiranje je zapravo jedina šteta koju nanose društvu, koje im osigurava sredstva za život i još ponešto, ali ti ljudi u svojoj beskorisnosti društvu ne nanose druge štete. Primjer jednog takvog parazita je, zadnjih dana puno eksploatirani, Rade Buljubaši?, kojeg je, prema onome što se dosad znade, parazitom u?inio dr. Ivo Sanader, kad mu je za nekakvu osobnu uslugicu osigurao pla?u u HEP-u i povlaštenu kupnju stana. I da nije bilo znatiželjnih novinara, za Radu Buljubaši?a nitko ni znao ne bi, a ovako ga se sada svi odri?u.

Druga puno opasnija kategorija parazita su oni koji su na nekakav ?udni na?in stekli "ime", slove kao vrhunski stru?njaci za neka podru?ja društvenog djelovanja, raspore?eni su na mjesta s kojih mogu ostvarivatii zna?ajni društveni utjecaj, a silno su štetni jer neprekidno pokre?u inicijative, za ?ije ostvarenje su uvijek potrebne gomile novca.

Naro?ito poznat po ustoli?enju parazita iz druge kategorije je kabdahija iz Pogane Vlake na mjestu gradona?elnika Zagreba.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci