Tagovi

pohlepa za bogataškim rashodom

POHLEPA ZA BOGATAŠKIM RASHODOM
<> jača je ovisnost
<> od ovisnosti alkoholoMana, duhanoMana, narkoMana...

dug, zaduživanje, dugovanje NE zaustavljaju
<> blokirani računi,
<> kamatarenje (lihvarenje)
<> ovrha,

siromah
<> neće razumjeti da mora živjeti svoj siromašni rashod,
<> jer nema bogataški prihod...

bankari kamatari (lihvari)
<> kao zmije otrovnice
<> štrcaju u siromahe pohlepu za bogataškim rashodom...

siromah ima prihod...
može plaćati bankarima svaki mjesec svoj dug...

podmuklo i kukavički,
<> bankari kamatari (lihvari)
<> kršćanski čak
<> hoće pomoći siromasima neka žive kao bogataši, a NE kao siromasi...

stan nemaš...
prihod nemaš...

dužnik budi...
kupi stan...

zadovoljan budi...
beskućnik nisi...

bogataški živi...
dug vraćaj 20 godina...

i tako je prošlo 10 lijepih godina...
dužnik je u svom stanu bez briga spavao...
-
-
priča je poznata...
jadna i surova...

plaćanje duga jest zakonom zajamčeno...
zaposlenost i prihod nisu zakonom zajamčeni...

ALI ALI ALI...

dužnik je nakon 10 godina izgubio svoj prihod...
dužnik nije izgubio svoj bankarski rashod...

NEMA javna pravoBranitelja za zaštitu od kamatara,

NEMA JAVNA PRAVOBRANITELJA ZA ZAŠTITU OD KAMATARA,

javni pravoBranitelj
proizvodio bi prijedloge za zakonNAREĐENJA protiv kamatara,

jer ga NEMA,
onda NEMA političarske volje da se eliminira sveMoćne kamatare, koji proizvode zloČiniteljsko kamatarenje,

a zašto?
NEMA javna pravoBranitelja za zaštitu od kamatara?

jer
<> Ustav RH izrijekom NE štiti potrošača od kamatara,
<> Hrvatska narodna banka izrijekom NE MORA štititi potrošača od kamatara,
<> vlada RH izrijekom NE MORA štititi potrošača od kamatara,
<> parlamentarna vladajuća većina izrijekom NE MORA štititi potrošača od kamatara,

jer
tržišna slobodna kupoProdaja proizvodi slobodno kamatarenje kamatara,

jer
poštena potrošača, ako uredno NE vraća zajam s kamatama, zakonNAREĐENJE preUžasno kažnjava zajamčenom preUžasanom OVRHOM,

jer
potrošači lopovi mogu uspješno izbjeći OVRHU za NE vraćeni zajam,

jer
zakonNAREĐENJA proizvode manjkava postupanja protiv preUžasnog kažnjavanja potrošača preUžasnom OVRHOM,

jer
kamatari smiju i mogu proizvoditi zajmove, koji se NE MORAJU vratiti kao novac, ali se MORAJU vratiti kao usluga, koja zlata vrijedi,

jer

dan 25.kolovoza 2009.godine u 10,00 sati Gizela Draži? iz Zagreba,Rusanova 7 uz sudjelovanje pripadnika MUP-a ponovo u svom domu

Kona?no nakon 9 godina zakazana ovrha:
dan 25.kolovoza 2009.godine u 10,00 sati Gizela Draži? iz Zagreba,Rusanova 7 uz sudjelovanje pripadnika MUP-a ponovo u svom domu koji joj je nasilno prije 9 godina zaposjeo zamjenik Pu?kog Pravobranitelja Željko ......Thur.
-Zamjenik pu?koga pravobranitelja Željko Thur izbacio me iz stana kojim sam se koristila kao zašti?eni najmoprimac.pri ?emu je prisvojio sve moje stvari iz stana u koji se ne mogu vratiti.Na taj me na?in oplja?kao i ostavio na ulici samo u ljetnoj haljini,u jednim sandalama i s torbicom u ruci 84-godišnja Gizela Draži? iz Zagreba,koja je privremeno uto?ište našla kod svoje k?eri.Željko Thur onemogu?io Gizeli Draži? povratak u stan obra?aju?i joj se rije?ima:"Više ne stanuješ ovdje, razgovarat ?emo samo preko odvjetnika!"

"Zamjeniku puckog pravobranitelja Zeljku Thuru ugrozena ljudska prava"

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj : U-III-1156/2006
Zagreb, 2. svibnja 2006.

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijecu za odlucivanje o ustavnim tuzbama,u sastavu sutkinja Jasna Omejec, presednica Vijeca,te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjic i Vice Vukojevic, clanovi Vijeca, u postupku koji su ustavnom tuzbom pokrenuli Zeljko i Dubravka Thur iz Zagreba ,na sjednici odrzanoj 2.svibnja 2006. godine, jednoglasno je donio

R J E S E NJ E

I. PRIVREMENO se odgadja ovrha po pravomocnom rjesenju Opcinskog suda u Zagrebu broj. GZ-486/06-2 od 14. veljace 200/6,godine.

II. Ovo rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a privremena odgoda ovrhe ostaje na snazi do donosenja odluke o ustavnoj tuzbi Zeljka i Dubravke Thur, podnesenoj protiv rjesenja Zupaniskog suda u Zagrebu broj : GZ-486/06- od 14. veljace 2006.godine.

O b r a z l o z e nj e

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci