Tagovi

Saga o Sun?anom Hvaru

Želimo li razumjeti temelj problema u svezi SH moramo se vratiti u 1991. kad je na ondašnjem VUR-u, 18. travnja donesen Zakon o pretvorbi, a i još mnogo ranije. Zašto?
Upravo zato jer je tim zakonom Republika Hrvatska postala vlasnik svih dotada društvenih poduze?a.
Ovo naglašavam zbog onih koji tek sad nakon 18 godina, uzaludno i manipulacije radi, raspravljaju o legitimnosti i legalnosti tog zakona.
Temeljem Zakona o privatizaciji od 1. ožujka 1996. Fond za privatizaciju, nakon završenog me?unarodnog javnog natje?aja, provedenog na zakonit na?in (suparnici u natje?aju se nisu žalili) 18. lipnja 2005. potpisuje ugovor s Orco-m o javno-privatnom partnerstvu.
Da je u tom ugovoru (sporazumu) javno-privatno partnerstvo vrlo dvojbeno, to je valjda svakome jasno.
Ali,postavlja se jedno logi?no pitanje: Zašto prema hvarskom poduze?u bitno druga?iji odnos nego prema bilo kojem drugom u Hrvatskoj?
Odgovor je vrlo jednostavan. Pravna služba u SH-u je, svojom dugogodišnjom neaktivnoš?u, do?ekala privatizaciju s neraš?iš?enim imovinsko-pravnim odnosima.

Sun?ani Hvar pred bankrotom; gdje ste sada Mesi?u, Sanaderu i Polan?ecu?

Kada smo prije dvije godine pokrenuli doga?anja oko afere Sun?ani Hvar, mnogi nisu htjeli vjerovati u napisano. Pisali smo o sumnjivom JPP-u izme?u Orco grupe i Vlade RH. Prema objavljenim tajnim ugovorima vidjeli smo da se tu u biti radi o ?istoj privatizaciji, a da od JPP-a nema ništa. Nisu nam vjerovali. Govorili su da smo protiv Sun?anog Hvara i da želimo otjerati kompaniju spremnu na ulaganje u Hrvatsku. Sanader, Polan?ec i Mesi? u više navrata podupirali su Orco grupu tvrde?i da se radi o dobrom ulaga?u i da afera Sun?ani Hvar ne postoji.

Sun?ani Hvar - završni ?in

Na ovom blogu u više navrata pisali smo o Javnom privatnom partnerstvu Orco-a u Sun?anom Hvaru. Zadnji put bilo je to prije nešto više od godinu dana kad smo objavili i cijeli tekst sporazuma dioni?ara Sun?anog Hvara gdje smo konstatirali da se radi o katastrofi za Hvar i hvarane. Tada nam mnogi nisu vjerovali, a javili su se i glasovi nekih navodnih zaposlenika Sun?anog Hvara koji su tvrdili da im je Orco osigurao posao i redovne pla?e.

Maršal na otoku sunca!!!

MarshalHvar1 Postoji dokument o povisnom dogovoru po osnovi kojeg su Forani bili po?aš?eni oto?kin spasitejima iz širon svimat poznate multinacijonalne kumoanije PORKO. Slavni doga?aj je fotografski zabilužen na priloženoj sliki. Tute se vididu glavne face koje su Foranima donile priveliku sri?u. Najprvo se na sliki vidi tajni agent Polovina (ne Himzo vengo Polan?ec) – to je oni mulac šta timido virucka iza kantuna (kako to sekrete spodobe obi?no ?inidu kad se radi o sekretim stvarima i dogovoriman ispod stola). Na istoj sliki s desne strane se vidi Lazuka (super bosan?ero), koji je pomaga povisnom dogovoru (u stilu uodanog kooperacijuna balkanskanski mudraca di se ispo stola sve fino i pametno dogovaralo a daleko od o?iju ratoborne javnosti). U srid sride ove povisne slike se be?arski razbaškarijo Maršal (Jakov ka prava reinkarnacija pokojnog Joze), s pripoznatljivom kubankom u ruke.

Pjerino Bebi?: Neka Orco zna da je ovdje po?ela Buna pu?ana!

HVARSKI GRADONA?ELNIK UŽASNUT SLU?AJEM ‘SUN?ANI HVAR’, PORU?UJE URBI ET ORBI - Pjerino Bebi?: Neka Orco zna da je ovdje po?ela Buna pu?ana!
Orco je ponizio Damira Polan?eca i Vladu RH, pokušavaju?i na lukav na?in ponuditi skriveni otkaz 20 posto zaposlenih u javno-privatnom partnerstvu. To zna?i, sve socijalne klauzule i svi dogovori o neotpuštanju radnika možete objesiti ma?ku o rep. Nismo zaludu upozoravali što se može dogoditi.
I odmah da raš?istimo, otpuštanja radnika nemaju baš nikakve veze s recesijom. To je najprozirniji spin koji sam ?uo u dugo vremena. A vjerujte, naslušao sam se svega i sva?ega. Strašno je što se taj užasni scenarij o otpuštanju radnika obistinio puno prije nego je itko, pa i u onim najcrnjim prognozama, mogao zamisliti. Mene u toj pri?i koja je ružna koliko god može biti, ipak najviše boli stav tih ljudi prema mojim Hvaranima.
Zamislite, Jacquesa Bourgoisa, predsjednik Uprave Sun?anog Hvara, radnicima govori o otkazima i poru?uje: “Nisam vam ja drug Tito.“ Osim što ih pokušavaju izbaciti na ulicu, još ih uzimaju za pravo na taj na?in ponižavati. I ne samo njih.

Orco odlazi iz Hrvatske, Sun?ani Hvar na prodaju - kome ostaju krediti za otplatu?

Orco odlazi iz Hrvatske?Današnji business.hr donosi ?lanak pod naslovom Orco bez novca, odlazi iz Hrvatske kojim najavljuju vjerojatno prvu hrvatsku žrtvu svjetskog kraha tržišta nekretnina. Nažalost radi se o ve? toliko spominjanoj Orco Property Group za koju je sada svima jasno da nije bila najsretnije rješenje za strateško partnerstvo na Hvaru. Budu?i da je business.hr nedostupan on line onima koji nisu pretplatnici prenosim najzanimljivije dijelove teksta:
Orco Property Group, ?ini se, odustaje od ambicioznih planova u Hrvatskoj, a splitski je ured ve? zatvoren. Kako saznajemo, zagreba?ki ?e ured Orca raditi samo do kraja sezone, a desetak zaposlenika je ve? dobilo otkaze.
Od niza najavljivanih projekata, ostaje samo u Sun?anom Hvaru, i to zato što ga veže ugovor s hrvatskom Vladom, no kuloari bruje da ?e vjerojatno i to prvom prilikom prodati. Zbog nedostatka novca, pitanje je ho?e li realizirati u ožujku potpisan ugovor o 100 milijuna eura vrijednom projektu javno-privatnog partnerstva turisti?kog kompleksa na Obonjanu. Te smo informacije dobili od dobro upu?enih izvora bliskih Upravi, koji su inzistirali na anonimnosti.

Orco zbog novih projekata mora prodati pola milijarde eura vrijednu imovinu?

Kaže Erste Bank, a prenosi business.hr - Erste Bank: Orco zbog novih projekata mora prodati pola milijarde eura vrijednu imovinu. I onda kad se sve to poveže s akvizicjom na Obonjanu - eto ti na što se svodi cijela pri?a. Došli su na Sun?ani Hvar, ušli u navodni JPP, a stvarnu privatizaciju, navodno uložili do 600 mil kuna (iako se vjerojatno radi o nešto nižim ciframa s obzirom na netransparentno izvješ?ivanje Orco Grupe, koje tolerira i Vlada i burza, kako kod nas, tako i u ?eškoj, no zbog ?ega dionica ve? dugo uporno tone), da bi dobili dionice koje vrijede bar dva do tri puta više i sada bez svojih novaca ho?e istu stvar ponoviti na Obonjanu. No ?ijim novcima - našim, odnosno investitora u Hrvatskoj. Model je jednostavan - Sun?ani Hvar kupi Obonjan, onda radiš dokapitalizaciju Sun?anog Hvara što dobro zvu?i. Ti s tom lovom umjesto Hvara gradiš Obonjan i svi na prvi pogled sretni i zadovoljni. Još tim potezom dodatno zakompliciraš JPP da ga nitko ne može raspetljati i op?e veselje...

Sunčani Hvar po CNN blogeru vs Sunčani Hvar danas po Orcu

Sunčani Hvar i JPP/privatizacija s ORCO grupom je bila česta tema na pollitici. Kritiziranje, kritiziranje i opet kritiziranje je predvodio CNN bloger koji je čak i neke "afere" otkrio (tj. tutnuo mu je Željko Perić, PR savjetnik gradonačlnika Bebića preko PR agenata dokumente za "otkriti" aferu)... Naravno, pljeskali su svi...

Uglavnom tema kritike je bila da je JPP ugovor s Orco grupom napravljen s ciljem da Orco profitira u svim oblicima a da Hvar (i džrava) od toga neće baš imati koristi.

I naravno, po putu je netko uzeo novac zbog "namještanja" ugovora na korist Orco grupi (vjerojatno Polančec ako povjerujemo Mrakovom opisu kakav je on čovjek u prvom odlomku dnevnikaHrana, struja i brodogradnja)

Pozicija s koje su kritizirali - kafanski nivo. Slika je to njihovog shvaćanja biznisa, turizma specifično, i kako bi to trebalo biti kada bi oni (sve redom samoproglašene poštenjačine i stručnjaci) bili investitor s novcem i/ili znanjem.

Rider of the Purple Lavender rides on!

Tko se sjeća još Zane Greya i njegove romantične priče s „Wild, Wild West“-a Riders of the Purple Sage ili „Jahači rumene kadulje“, u kojoj se zaljubljeni kauboj bori protiv one čudne mormonske religije. Ta vremena i priča su prošla, i vremenski i geografski su daleko od naše stvarnosti, ali smisleno su tu negdja okolo nas, jer nas slične opasnosti od nekih drugih biljaka (recimo Lavande), od neke druge religije (korupcije) , neke druge apokalipse (tranzicija) i dalje vrebaju. „Mnoge nam pogibli prijete na putu zemaljskoga života“ – tako počinje molitva Svetome Anti (na www.katolici.org ) a mogli bismo je uzeti kao preventivnu mjeru protiv nekih drugih i mnogo opasnijih „Rumenih jahača“.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci