Tagovi

Kako i zašto je smeće iz uvoza postalo hrana za građane Hrvatske?

Da se građane Hrvatske konstantno truje uvoznim smećem od hrane odavno je poznata stvar, kao i da smo na ovaj problem već u više navrata upozoravali hrvatsku javnost. Da navedenom trovanju svojih građana odgovorni u Vladi odnosno resornom Ministarstvu ne poduzimaju ništa, a kamo li tome stali na kraj pokazuje i najnoviji slučaj oko povlačenja nekih proizvoda, mlijeka posebno.

Čuda moderne politike

To je stvarno pravo čudo, ta moderna politika. Jeste li primjetili kako su se stvari promijenile?

Nekad smo se ljutili što političari ne ispunjavaju svoja obećanja, a sada ćemo se izgleda nervirati jer ih ispunjavaju. Nekad su obećavli brda i doline, zemlju u kojoj će teći med i mlijeko i na kraju bi se ispostavilo da su lagali i da neće ostvarito ono što su obećali.
Ovi novi uopće ne obećavaju brda i doline, jasno su rekli da će nam biti teže, da će smanjivati plaće, da će biti odricanja, što je najgore izgleda da to misle stvarno i napraviti. Strah me je da ću doživjeti da jednom političari naprave ono što su obećali i to ulijeva nemir i strah u kosti.

Sad bih bio sretan da ispadne da je sve to laž i da neće ispuniti ono što su obećavali.

Otvoreno pismo biračima HDZ-a

Blog se preselio na novu adresu:

aleksandar-hatzivelkos.from.hr

Ovaj upis možete pak naći na ovom linku

Vremenom ću sve dnevnike preseliti na novu adresu, no blog na pollitika.com ne namjeravam brisati, u prvom redu radi komentara koji ipak predstavljaju tuđe uloženo vrijeme i mišljenje - čime, smatram, nemam pravo raspolagati.

Nadam se da se i dalje čitamo.


Ako cemo imati HDZ na vlasti, necemo zavrsiti pregovore

Naslov ovog dnevnika parafraza je porazno neinteligentne izjave koju je izbacila "majka" Kosor kao poslijednju liniju obrane od kritike izrazene kroz ulicne prosvjede. Preciznije, ova neuspjela novinarka bez vjestina i znanja potrebnih za vodjenje zemlje, izjavila je kako "necemo zavrsiti pregovore za ulazak u EU ako budemo na cesti".

Pretpostavka takve izjave je da pregovori o ulasku ovise o nepostojanju gradjanskog neposluha i prosvjeda, a ne o kompetentnosti parlamenta da usvoji zakone u skladu s EU stecevinom i kompetentnosti vlade da provede reforme nuzne za konacno normaliziranje kaoticne balkanske drzave ciju vladajucu elitu cine ljudi ogrezli u ekonomski kriminal, korupciju i ratne zlocine i koji upravljaju zivotima preko 4 milijuna ljudi bez imalo integriteta, liderskog potencijala i vizije.

Nije baš neki izbor!

Nije baš neki izbor!

Svi smo svjesni duboke materijalne i moralne krize koja potresa RH, ali i cijelu Europu, pa i svijet. Nekome je rješenje pobjeda njegove stranke, nekome rušenje omražene mu stranke, nekome ulazak u EU, nekome gledanje svoga posla, nekome bijeg iz vlastite domovine, nekome anarhisti?ko rušilaštvo, a nekome je rješenje “U o?ekivanju Godota”.
Tko bi trebao pokrenuti situaciju na bolje, pota?i odgovornost i racionalnost, suzbijati bahato trošenje zajedni?kih prihoda, uvesti moralnost i štedljivost u društvenu zbilju, pokrenuti proizvodnju i stvoriti radna mjesta?

Nepodnošljiva lako?a nevladanja

Udarna pri?a neki dan u Novom listu dolazi pod naslovom "Popija? strahuje da ne završi kao Polan?ec". Tekstom se opisuje paraliza odlu?ivanja u kojoj se nalazi HEP. Naime, nakon što je prodaja struje debelo ispod cijene mostarskom Aluminiju došla pod pove?alo javnosti i USKOK-a, u novoj upravi je prisutan strah od potpisivanja novog takvog ugovora koji je pet mjeseci u izradi. Pri?a je, naravno malo složenija, budu?i prodaja jeftine struje Aluminiju osigurava jeftin aluminij za šibenski TLM, ?ime pri?a definitivno izlazi iz okvira "?iste ekonomije" i ulazi u sferu politi?kog odlu?ivanja. Naime, politi?ki je interes Hrvatske o?uvati radna mjesta u šibenskom TLM-u, ali naravno, po razumnoj cijeni. No Vlada - od ministra Popija?a, pa do premijerke Kosor - jednostavno ne želi obavljati svoj posao i donijeti politi?ku odluku, ve? lopticu odgovornosti konstantno vra?aju nazad. Tako je ministar Popija? odbio dati suglasnost s obrazloženjem da je ugovor "poslovna odluka". Premijerka Kosor je pak, nakon pokušaja da se odluka o tom pitanju progura na dnevni red Vlade, poru?ila kako "je cilj da se u poslovnom svijetu prestanu donositi politi?ke odluke i da ?elnici javnih poduze?a po?nu samostalno donositi odluke". Da tolika koli?ina licemjerja nije žalosna bila bi smiješna.

Odgovornost i kontrola

Prije jedno petnaestak godina sura?ivao sam na jednom projektu s jednim vrlo poznatim akademikom umirovljenim redovnim profesorom s podru?ja prirodnih znanosti na Zagreba?kom sveu?ilištu.
Puno smo komunicirali, ponekad zajedno i na put odlazili, otvarali brojne teme s raznih podru?ja svoje djelatnosti, pa i bistrili politiku.
Jednom smo tako otvorili temu o odgovornosti ljudi jednih prema drugima prema, odgovornosti prema ?lanovima porodice, odgovornosti prema samima sebi, odgovornosti na radnom mjestu, odgovornosti onih koji obnašaju javne funkcije ...
Rekao je da se osje?aj odgovornosti stje?e ku?nim odgojem, a kasnije u?vrš?uje samodisciplinom, ali da to sve nije dovoljno i da je kontrola rada i ponašanja svakog pojedinca klju?na.
Pritom nije mislio na razornu Big Brother kontrolu ljudske psihe i intime.
Išao je tako daleko da je zaklju?io da samo kontroli njegovog rada od njegovih pretpostavljenih može zahvaliti sve što je u znanosti postigao i priznanja koja je za svoj rad dobio.
Kaže da je bilo previše stvari koje su ga zanimale i koje su mu mogle odvu?i pažnju da nije bilo te kontrole.

Zašto baš sada pišem o kontroli?

Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga kona?nog rješenja u Hrvata

Prije petnaestak godina mi je brak bio u ozbiljnoj krizi; nitko nije švrljao sa strane (bar koliko znam :) ali je bilo stvarno loše. Kao ozbiljni ljudi svjesni težine trenutka i odluka koje dolaze, odlu?imo posjetiti bra?nog savjetnika. I ?ovjek nam spasi brak. Ne svojom sposobnoš?u, jer tip baš nije bio nešto preblistav, nego time što smo došli napokon do jednog konsenzusa - da je on totalno promašen na tom mjestu (bar za nas) i da mi to sami sigurno možemo bolje.

Me?utim, od njega sam dobio još jednu stvar zbog koje ?u mu biti doživotno zahvalan. Dio nekog razgovora je mogao i?i ovako:
- Stvarno mi ide na živce s tim svojim ostavljanjem ?arapa po podu.
- Ne'š ti problema! Pa stajat ?e na podu dok se ne pokupe.
- Dobro, gospo?o, a što ste vi napravili da se to više ne doga?a?
- Ne znam koliko puta sam mu rekla da ne ostavlja stvari za sobom!
- Super da ste mu to rekli, ali što ste napravili da to ne bude tako?
- Pa ne znam, evo i sad ?u mu pred vama još jednom ponoviti: MI?I TE ?ARAPE S PODA!
- Dobro je za po?etak, ali što ?ete napraviti ako se to nastavi?
...

IZAZOV - Velika nagrada sezone kiselih krastavaca

Ovo nije dnevnik o Fuchsu, obe?ajem.
Napadaju me ve? s lijeva i s desna zašto stalno jašem po tom Fuchsu i školarinama. Nema to veze s monogamijom, nego....
Sezone kiselih krastavaca postoje valjda svuda. To je ono kada u pola sata prelistate i Jutarnji i Ve?ernji i za to vrijeme s dragom osobom koja sjedi prekoputa tek jednom ili dvaput imate pazi-ovo!!-moment. Ipak, sje?ate se kako je krenula pri?a sa Sanaderovim satovima? Da, davno je to bilo: http://www.jutarnji.hr/tik-tak-hrvatskih-politicara/168300/. Pri?a je objavljena 30.12. (dakle za vrijeme shoppinga za Silvestrovo) i da nije intonirana tako kako je, još bi ?ovjek pomislio da je Sanader uspio isposlovati da, kada pri?a ve? mora biti objavljena, to bude u takvom terminu da ve?ina ljudi ne zna jel mamurluk ili java. Doti?ni novinar pišu?i o satovima kao skupim modnim detaljima vrlo vjerojatno nije ni znao da je pogodio zlatnu žilu koja ?e se spominjati i 2 godine kasnije kao dio razloga Sanaderovog odlaska. To je rijedak primjer kako mla?enje prazne slame može ipak iza?i na dobro. Drugi primjer željela bih pokrenuti stavljanjem pred sve vas izazova Velike nagrade sezone kiselih krastavaca.

Sonet za PowerPoint

?arob2 Map

Tek je bio proš'o prvi travnja,
kad je Vlada izvukla nam mjere*.
Ništa ?udno, ve? je koncem svibnja
dokazala da tu nema vjere.

Državni dug vratiti do lipnja,
bila je najava nove ere.
Proš'o rok, nema prekora?enja,
Jaca** sad još i medije pere.

Lani izvu?ena iz šešira,
postavljena k'o lutka na koncu,
ona nama ?vrsto drži uzde.

Letargija ... nas ništa ne dira,
kr?kamo se u kriznome loncu,
tako nam i treba kad smo p.zde.***

?arob2 Map

* Program gospodarskog oporavka

** Jadranka Kosor (licentia poetica)

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci