Tagovi

Odbor za državnu korupciju

Odbor za državnu službu zamišljen je kao neovisno tijelo koje odlu?uje o svim žalbama vezanima uz zapošljavanje državnih službenika na podru?ju RH. No u praksi taj odbor je produžena ruka korumpiranog sustava koji štiti nezakonitosti i kažnjava svakog tko pokuša ukazat na probleme. Tako smo iz Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske dobili požurnicu upu?enu Ivi Sanaderu, Mladenu Baji?u, Igoru Dragovanu, Jurici Mal?i?u i Antunu Palari?u sa zahtjevom da se Odbor za državnu službu ukine jer odbor postupa suprotno zakonu.

Sustavna i planirana korupcija u Državnoj upravi

odgovor ravnatelja Carinske upraveNa zahtjev Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske da se objasni kriterij po kojem je isplaćena «nagrada» svim carinskim službenicima za «uspješnost u radu», a koji je izvršen u lipnju ove godine, dobili smo odgovor ravnatelja Carinske uprave, u kojem se detaljno obrazlaže kriteriji i mjerila po kojem je takva odluka donesena.

Na temelju čl. 80. st. 1. podstavak 5. Zakona o carinskoj službi (NN 67/01), kako se u dopisu obrazlaže, Ministar financija je donio odluku o nagrađivanju svih službenika, a gdje je temeljni kriterij umnožak koeficijenta složenosti poslova, odnosno radnog ili položajnog mjesta na kojem su raspoređeni, osnovice za izračun plaće i dodatak od 0,5 % za svaku godinu staža. Prevedeno ovo znači da je sustav za nagrađivanje isti onaj po kojem se isplaćuju plaće carinskim službenicima za redovni posao, te da su svi službenici dovoljno uspješni i tako i nagrađeni.

Vlada RH obmanula sindikate, a Šuker carinike!

Priopćenje NSCH strana 2.Priopćenje NSCH strana 1.Slijedi tekst priopćenja Nezavisnih sindikata carinika Hrvatske poslan medijima u Hrvatskoj.

Poštovani,

Ovim priopćenjem Nezavisni sindikat carinika Hrvatske želi upozoriti javnost, putem javnih medija, da je Vlada RH prevarila sindikate državnih službi, a Ministar financija, g. Šuker carinike!

Zakon o državnim službenicima (NN 92/05) http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1831.htm obvezao je Vladu RH na ispunjenje obveza u donošenja Uredbe o Klasifikaciji radnih mjesta, sukladno čl. 74. stavku 6. navedenog Zakona u roku do 01. siječnja 2006. godine.

Svi državni službenici su uskraćeni u svojim pravima, već dvije pune godine!

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci