Tagovi

"Ubijanjem" mladog kadra, mazohisti?ka politika u hrvatskoj živi!

Gledala sam upravo "Otvoreno" na nekih par minuta, ali dovoljno da izustim samo jednu rije?: "napokon"!
Napokon nekoga ?ujem na javnoj televiziji da ulazi u probleme cjelokupne srži hrvatskog propadanja, a da pritom nije cenzuriran. Ma ni ta cenzura nije u ovom slu?aju toliko bitna kao sama ?injenica da su se neki gosti dotakli bitne teme: Zapošljavanje mladih ljudi u javnim sektorima i probitak mlade snage po pitanju rješavanja bitnih pitanja i problema koji nas prate.

U par re?enica, gosti su iznjeli kratke i jasne zaklju?ke, oko kojih se nerijetko okoliša, a to su:
1. Problem napredovanja mladih kadrova
2. Problem ne mogu?nosti zapošljavanja mladih ljudi u javnim službama
3. Politiziranje svega u RH

Krenut ?u od tre?e stavke kao nekog vrhovnog problema a to je politiziranje. Naime, u Hrvatskoj se više ni jedan segmenat života nemože odovjiti od politike. Svaki naš korak, hobby, posao, obrazovni sustav, ili pak osobni razvoj polazi od politike i uvijek završava sa politikom.

MONDOFIŠ NIŠ (???????? ???)

Želio bih Vam pokazati pismo koje sam dobio od profesora ?ina Mladinea iz Komiže s otoka Visa, baš me zanimaju komentari na ovo pismo.

Srbija nastavlja nedavno prekinutu 135-godišnjicu slavne riboprera?iva?ke komiške tradicije

MONDOFIŠ NIŠ
???????? ???
(iliti ?????? ???
NEPTUN NIŠ)
??????
SRBIJA

nastavlja neadavno prekinutu 135-godišnju slavnu riboprera?iva?ku komišku tradiciju
Nakon 135-godišnje riboprera?iva?ke tradicije Komižani se mogu tek spominjati slavnih vremena:
- kada je jedna Komiža u prvoj Jugoslaviji imala sedam tvornica,
- kada su talijanski ribari dolazili kod komiških ribara u?e?i ribarski zanat,
- kada su u Portugalu osnivali "kolonije" soljenja ribe,
- kada su osnovali ameri?ku riboprera?iva?ku industriju i postali pionirima ribolova na Aljasci,
- kada je predsjednik Nixon, prigodom boravka u Zagrebu, istakao osobitu ulogu Komižana u razvitku Ameri?ke industrije,
- kada je komiška sardela gradila Komižu, Vis i Hvar,
- kada je Komiža pla?ala ve?e poreze nego nekadašnja Crna Gora,

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci