Tagovi

Lokalni izbori - demokratski iskorak ili tek farsa?

Odmah na po?etku želim naglasiti da ovo nije dnevnik o liku i djelu zagreba?kog gradona?elnika niti je isti komentar stanja u zagreba?koj skupštini ili skorašnjih izbora za ?elnika zagreba?kog SDP-a. Dnevnik je nastavak serije ranijih pod nazivom „Lokalni izbori 2009 - …" koji su imali za cilj ukazati na nedore?enost i nelogi?nosti zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi i neposrednom izboru ?elnika lokalne izvršne vlasti.

Podsjetimo se, Zakon o izboru op?inskih na?elnika, gradona?elnika, župana i gradona?elnika grada Zagreba (NN 109/07) je pri donošenju predstavljen kao snažan iskorak na putu demokratizacije izbornog procesa u Hrvatskoj jer da ?e o ?elnicima lokalne izvršne vlasti umjesto politi?kih stranaka neposredno odlu?ivati gra?ani. Bio je to rezultat višegodišnjih inicijativa, kako politi?kih stranaka tako i pojedinih udruga civilnog društva. Iako je donesen skoro dvije godine prije prvih idu?ih lokalnih izbora i usprkos upozorenjima pojedinaca s iskustvom u lokalnoj samoupravi da sam zakon nije dovoljan i da bi zbog nedore?enosti moglo do?i do sukoba nadležnosti i problema u funkcioniranju lokalne vlasti , to vrijeme nažalost nije iskorišteno da se problem riješi.

Lokalni izbori 2009 – istine i zablude

Uvod
Do lokalnih izbora nas dijeli tek nešto više od pet mjeseci, ako sve bude kako je predvi?eno, održat ?e se u 17.svibnja (nedjelja). Tog ?emo dana po prvi puta mo?i s posebne liste neposredno izabrati svog op?inskog na?elnika, gradona?elnika ili župana što predstavlja najve?u novinu u odnosu na dosadašnji na?in biranja. Druga je novina da se ukidaju op?inska, gradska i županijska poglavarstava pa ?e lokalnu izvršnu vlast uz ?elnike ?initi samo još jedan ili dva (ovisno o broju stanovnika) zamjenika koje ?e se izabrati istovremeno s ?elnicima. Odvojeno ?e se, na na?in kao do sada, birati liste za op?inska i gradska vije?a te županijsku skupštinu. U nekim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave ?e se isti dan, tako?er odvojeno, birati i liste za mjesne odbore.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci