Tagovi

Zaklju?ak stanja i prijedlog

    Navest ?u neke crtice s kojima se možete i ne morate slagati, no te crtice osobno podrazumijevam.
  • Usko grlo politi?kog procesa nisu stranke, nije niti primitivni narod, ve? je nerazvijenost politi?kog tržišta.
  • Uvjeti za razvoj politi?kog tržišta su istina ne baš idealni, ali je ve?i stupanj prepreke op?enito u nepostojanju niti 2 000 emancipiranih gra?ana.
  • Neemancipirani gra?ani su pak produkt lošeg okruženja. Jednoumlje, op?enito nepovjerenje i sebi?nost kao proizvodi višedesetljetne indoktrinacije sistema koja je i dalje sveprisutna u medijskom i akademskom svijetu
  • Dok ne postoje emancipirani gra?ani, svaka pomisao da ?e netko u politici biti spreman/sposoban zaštititi op?i interes, iluzorna je, preciznije nemogu?a je s obzirom na realnu konstelaciju mo?i.
  • Javnost kao politi?ki faktor je iluzija sastavljena od interesa vlasnika medija, profesionalnog civilnog sektora što je na istim jaslama kao i ostatak oligarhijskih struktura.
  • Razlog zbog kojeg op?enito jako malo pojedinaca kre?e putem emancipacije je prvenstveno strah od ne pretjerano artikuliranih, no suvišnih komplikacija u privatnom životu.

Ni crven, ni žut, ni zelen, ni plav, ve? demokrat i samo demokrat.

Koliko mogu primjeriti, malo ljudi s kojima sam raspravljao o politici ima i intuitivan pojam o samoj suštini ideje demokracije. Dok je to relativno prihvatljivo kod politi?kih ovaca, ?ini mi se da je stvar apsolutno neprihvatljiva kada govorimo o osobama koje se žele politi?ki osvijestiti.

Suština ideje demokracije naime nije vladavina ve?ine, ve? vladavina jednakih.

Ljudi s jednakim pravima, jednakim mogu?nostima, jednakim opcijama, jednakim slobodama.

I tu ve? nastaje problem, s obzirom da se radi o temeljnim ideološkim postavkama koje svi ne dijelimo. Dapa?e, ve?ina ljudi u Saboru nemaju nikakve veze sa razumijevanjem ideje demokracije.

Ve?ina polliti?ara isto tako nema veze s idejom demokracije. Sama pak APSOLUTNA uvjerenost u ispravnost svojih politi?kih stavova i pozicioniranje u poziciju nejednakog (dociraju?i) je u suštini nedemokratska.

Pred nama je drugo poluvrijeme

Puca feniks daleko od gola,
Lopta grozno fijuce u zraku,
Prilika je osla do djavola,
Snuzdilo se radi toga mraku.

Publika se razzvizdala glasno,
A protivnik veseli u transu,
No, pred golom opet je opasno,
Sto nemesis stvara novu sansu.

Loptu salje ostrim centar-sutom
S lijeva boka, rek'o bi griotti,
Al', jadnica, u dvoboju ljutom,
Zbog greske se jako osramoti.

Suigraci zbog toga je kude,
Kod trenera traze njenu smjenu,
Brzom kontrom Aishu iz sna bude,
I bodre ju bijesom zapjenjenu.

Mala Aisha uz driblinge grube
Proigrava vjestog dinamita
On sa loptom uposljava bube,
Akcija je vrlo ubojita.

Franka Vali uz prozirne finte,
Na gol tuce mlako, neprecizno,
Cesto pada ispod kunta-kinte,
Vidljivo je je njeno stanje krizno.

Opinioiuris nesto, slusam, psuje,
Dijeli packe vlastitoj ekipi
S vratarom se svadja, nadvikuje
Pritom glasno sa zubima skripi.

Momcadi mu nedostaje glava
Lukav veznjak, brzi, bistrooki,
Pa se zato, gledam, zagrijava
Agresivni povrjedjeni Zoki.

Prodje, eto, prvo poluvrijeme,
Bez golova i bez pobjednika,
Elitisti s poprilicno treme
Rezanjima plase protivnika.

Nisam prorok, al' mi je poznato,

Lojalnost prema javnoj politi?koj mreži

Sam si ništa. Zajedno smo sve.

Zadnjih dana imamo priljev mnogih novih ?lanova na pollitika.com, a bogami niti drugi dijelovi internet prostora nisu kihnuli. Stvar nije toliko iznena?uju?a s obzirom da je atmosfera krize i o?ekivanoga urušavanja politi?kog sustava vrijeme kada ljudi osjete poriv za preuzimanje odgovornosti u politi?kom procesu.

Kada elementi koje smo delegirali gube bitku sa postavljenim zahtjevima, dolazi do rebalansa politi?ke mo?i. I to nam se upravo sada i doga?a.

Uskoro ?emo imati doslovno hiperprodukciju raznih inicijativa, politi?kih projekata, pristupa, dogoditi ?e se ono što smo sve ove godine ?ekali. Aktivno ili preciznije, aktivirano gra?anstvo spremno da se bori za op?i interes.

Tako ?emo uskoro imati neobi?an spoj mladih neiskusnih i energi?nih i starih iskusnih, no ušemljenih u stari kontekst i metode koje uskoro više ne?e biti odgovaraju?e za novo stanje.

JOT, aktivizam, komunikacija - rješenje

Pionirska družba HBOa došla je u mojoj perspektivi do određenog problema kada je potrebno unaprijediti nivo komunikacije.

HBO se trudi biti JOT, no ovdje nastaje određeni problem tehničke prirode.

Stvar se svodi na sljedeću računicu.

Imamo ekipu koja radi. U konkretnom slučaju HBO, no možemo stvar uopćiti, u tome je naime i poanta.

Imamo ekipu koja traži dlaku u jajetu. To sam vrlo često bio upravo ja, sada je taj posao preuzeo Silverci vrlo uspješno. A bogami na pollitika.com-u te ekipe ne manjka : - )

No, što se događa?

Ekipi koja radi mnoga od tih pitanja su doslovno apsurdna, dok istovremeno nema jednaku količinu vremena, a bogami niti volje da odgovara doslovno na svako pitanje, pogotovo ako ga ne smatra RELEVANTNIM.

Jer ekipa koja radi je ciljno orijentirana, dok ekipa koja komentira je lamentacijski orijentirana. Svaka dodatna lamentacija ugrožava aktivistički moment, te ekipa koja radi ima prirodnu potrebu srezati suvišne lamentacije, s obzirom da ih te suvišne lamentacije osjetno koče.

Umreženo društvo – svijetla budu?nost

Pojeli smo pola vagona žganaca od kada smo po?eli ozbiljnije doživljavati mo? interneta. NATOnareferendum, srednjoškolci, studenti, banda lopovska. Sve ove inicijative svoj po?etak temelje na internetom umreženom aktivnom gra?anstvu.

Prvi puta u hrvatskoj povijesti, mali obi?ni ljudi pokrenuli su politi?ke akcije, akcije koje su imale i konkretan rezultat.

Vlast više ne brine zbog masno održavanog pogona sindikata, civilnoga sektora ili ne do bog, etabliranih i manje etabliranih politi?kih stranaka iz oporbe. Sve što se dogodilo u zadnje vrijeme plod je umrežavanja pojedinaca i pojedinki koji se dan ranije nisu poznavali, da bi se udružili oko zajedni?kih zahtjeva, te poslali politi?ku poruku široj javnosti.

Sindikati, udruge, stranke uživaju u beneficijama, lijeni su i nisu prepoznati kao nositelji promjene. Obi?ni ?ovjek to jeste.

No, kako nakon svakog sunca, po?ne padati kiša, tako je nakon kvalitetnog zagrijavanja ve?i dio ekipe bez iskustava sa mo?i izgubio jasan fokus i završio u samoreferenciranju.

Ajmo se pljunut me?usobno!

Kaže moj dragi zemo, Hyero: Svaka ?ast svima! Zaista!
Uspjeli ste, još jednom, jednu obe?avaju?u temu i diskusiju pretvoriti u neproduktivnu raspravu i pljuvanje.
Još jedan dokaz da samo tonemo u vlastito blato.
Moje iskrene ?estitke na stravi?nom nedostatku vizije, na temi koja upravo zahtijeva viziju.

JOT fond

U zadnje vrijeme u pozadini se aktualizirala pri?a o financiranju javnih inicijativa. Tako se da primijetiti da se ekipi ne da (naj?eš?e jednostavno ne stignu uz sve životne obaveze) participirati u javnom politi?kom životu Hrvatske, s obzirom da je tematika prili?no zahtjevna, te padobranski ?ir nema pretjeranog smisla.

Zatim je Oštri? nedavno primijetio u jednom komentaru ?ini mi se, kako u Hrvatskoj civilni sektor ne financira narod, gra?anstvo, javnost, ve? je financiranje utemeljeno na donacijama Države ili stranih politi?kih fondova. Tako i cijeli civilni sektor umjesto da se može slobodno boriti za javni interes, nužno mora uvažavati ?injenicu da tko te pla?a, tko ti omogu?ava da postojiš, jeste stvarni sef iliti grana koja se ne reže.

U Hrvatskoj tako ne postoji niti obi?aj, niti praksa javnog financiranja društvenih i politi?kih projekata sa strane onih za koje takvi politi?ki projekti i služe. A nema džaba ru?ka.

HBO ugrožava slobodu govora i kleve?e?

Nakon konzultiranja sa svojim odvjetnicima, pripremam skicu za tužbu protiv HBO udruge, ?lanova vodstva te udruge, te pojedinaca (diskutanata na pollitika.com). Nadam se da ?e mi se pojedinci i udruga ispri?ati ovdje javno (na pollitika.com) kako nebi ni došlo do pokretanja pravnih i istražnih radnji (podnošenja optužbe za klevetu, detektiranja anonimnih diskutanata i sli?no).

Objašnjenje:
U dnevniku pod naslovom "Ivana Hodak - mafijaška kurvica?", objavljenom na portalu pollitika.com, dana 08.10.2008, ZGRAŽAM SE nad prosvjednicima koji su je tako nazvali. Iako je to sasvim razvidno iz texta dnevnika, isto pojašnjavam i naknadno na upit Zvoneta Radikalnog te ?ak na prijedlog sm u naslov dodajem "!?" kako bi bilo JOŠ RAZVIDNIJE da se GROZIM takvih izjava.

Primjeri klevetanja:

Javni poziv - upis u bazu PoliWiki

Prije skoro dva mjeseca napisao sam projektni prijedlog za kreiranje cyber politi?kog vodi?a Hrvatske.

Radno ime projekta se cijelo vrijeme mijenjalo, no namjena je ostala ista. U?initi dostupnima sistematizirane informacije o javnoj politi?koj mreži koja se kreira na prostranstvima hrvatske cyber sfere.

Omogu?iti neupu?enoj i nešto više upu?enoj javnosti pogled na drugo lice politike. Daleko ljudskije, toplije, pravednije, plemenitije od onoga koje se jedino može vidjeti putem klasi?nih medija. Povezati ljude sa dobrim namjerama, olakšati im suradnju i me?usobnu podršku.

Sve ono bez ?ega se u politici ne može uspjeti, sve ono što nam internet tehnologija tako širokogrudno nudi, da bi bio gotovo grijeh to ne iskoristiti.

Na temelju te potrebe nastao je projekt PoliWiki, internet baza javne politi?ke mreže.

Sad koja rije? o izvedbi projekta.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci