Tagovi

Sukob legitimiteta u Varšavskoj

Borba za o?uvanje pješa?ke zone u Varšavskoj ovih dana doseže vrhunac, što ne ?udi, budu?i je pripremama za prekopavanje pješa?ke zone pri?a ušla u „sad ili nikad“ fazu. S jedne strane imamo interes javnosti artikuliran kroz dvije udruge – Zelenu akciju i Pravo na grad. S druge strane imamo neposredno biranog gradona?elnika i invenstitora koji, hteli to priznati ili ne, nastupa legalisti?ki, opskrbljen svim papirima i dozvolama. No srž ovog sukoba nije u legalnosti, ve? legitimnosti. Osnovna poruka prosvjednika u Varšavskoj jest ta da su politi?ke institucije (prvenstveno gradona?elnik, ali i Ministarstvo graditeljstva, te gradska skupština) osigurali privatnom poduzetniku legalisti?ko zale?e – a nasuprot javnom interesu. I baš zbog tog javog interesa, tj. legitimnosti zahtjeva prosvjednika, izgradnja HOTO centra na Cvjetnom treba stati.

No pri?a nije tako jednostavna.

Grad i država

Malo bih o današnjoj tribini na ff: Bunt s razlogom, anatomija razvojne krize. Odnosno moje natuknice sa njihovih izlaganja. Još mi se nisu slegli dojmovi. Najdomljivija mi je bila slika Europe prikazana kao urbanisti?ki plan jednoga grada sa nekoliko zelenih parkova. Politolozi, sociolozi, filozofi, ekonomisti, arhitekti....pokušaj osvještavanja preko slu?aja Cvijetni - Varšavska gdje smo i kuda idemo, da li smo nemo?ni promjeniti tokove. Odgovori na važna pitanja nisu se iznašli. Jedino je iz skupštine grada jedna mla?a žena dala naslutiti da ima neke nade, skupština je mislim 18.03. prije nego li istekne rok za žalbe na novo rješenje ograde gradilišta.
Dakle ovo su natuknice iz mog bloka, nešto je presko?eno, uglavnom nedovoljno razjašnjeno, ali dovoljno da sami zaklju?ujete. Ina?e ?e sigurno biti po medijima, ali ovo vam je friško, iz prve ruke:

Ognjen ?aldarevi?:
- korporativni interes je postao javni interes
- država se sklonila
- garaža ne rješava promet u centru

Snješka Kneževi? (povijesni?arka umjetnosti) o urbanom razvoju:
- grad prije i poslije potesa 1880

DPU i dozvola za rampu su protuzakoniti (Kako Vlada vlada) 4/5

Malo pojašnjenje prije ?itanja žalbe koju smo u utorak predali u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditljstva:

Iz GUPa o ovom Detalnom Planu Ure?enja (pro?iš?eni tekst ):

6. DPU Ilica – Preobraženska – Prerradovi?ev trg – Varšavska – Gunduli?eva
Zadržavanje mješovite pretežno poslovne namjene bloka; rekonstrukcija dvorišne gradnje uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja, te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih gra?evina; prenamjene u prostore javnog korištenja – kulturu, trgovine, ugostiteljstvo i sli?no, otvaranje pješa?kih prolaza kroz blok i stvaranje kvalitetnih mikroprostora; najve?i ki (koeficijent dopuštene izgra?enosti u odnosu na površinu parcele) uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu gra?evine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; obveza izrade detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.
https://e-uprava.apis-it.hr/gup/

Cvijetni prolaz – Cvijetni – rampa? - 2/5

OVAKO BI IZGLEDAO PROMET U TOM DIJELU GRADA AKO BI DOŠLO DO ELEMENTARNE NEPOGODE (izgradnje rampe i garaže), dakle Gunduli?eva - Varšavska:

Zadnja izmjena GUPa bila je 2007me, onda idu tri dopune od kojih je zanimljiva druga dopuna od sije?nja 2009 u koju ulazi famozna rampa (tek po toj izmjeni se i mogla izdati lokacijska za rampu – to je dozvola koja se izdala Gradu Zagrabu da se po njoj može dobiti gra?evinska dozvola po kojoj bi sada izvo?a? igh trebao po?eti sa radovima za naru?ioca Grad Zagreb (a to nismo mi, to su valjda neki drugi ljudi). Zna?i skupština je prihvatila izmjene.

Od kako su izmjene, paralelno idu napori Zelene akcije i Prava na Grad: objašnjenja, dizanje uzbune, prikupljanje potpisa, prosvjedi.....

Upooooomoooo?....ruše nam Varšavsku

PO?ELI SU RADOVI, PRVI VAL PROSVJEDNIKA UHI?EN

DO?ITE ?IM PRIJE

OVAKO BI IZGLEDAO PROMET NA SPOJU GUNDULI?EVE I VARŠAVSKE AKO BI DOŠLO DO ELEMENTARNE NEPOGODE (izgradnje rampe i garaže)

No?as oko 3 inteventna policija odnjela je kontejnere i pohapsila naš živi zid.....20 ljudi, razbili su naš poklon
gradona?elniku Trojanskog (VARŠAVSKOG) konja

ZA RAZNE KOJI SE PITAJU O ?EMU SE ZAPRAVO RADI:

- radove na javnoj površini (trgovi i uli?na mreža) može izvoditi u ovom slu?aju samo Grad Zagreb

- radovi mogu po?eti samo po pravomo?noj gra?evinskoj dozvoli

- gra?evinska dozvola se izdaje na osnovu prethodne lokacijske dozvole

- lokacijska dozvola u zašti?enoj jezgri grada dobija se na osnovu raznih prethodnih suglasnosti u ovom slu?aju ?ak je prethodila i javna rasprava (to je duža tema)

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci