Tagovi

Pollitika.com u ništaaaaaaaaaaaaaaa

Kad sam se prije 1,5 godine priklju?ivao aktivnom (registriranom) društvu na Pollitika.com mislio sam kako sam našao dobru politi?ku nišu i ljude s kojima mogu ili možemo u?initi nešto za svoj grad, županiju i Hrvatsku. Sukladno tome trudio sam se dati svoj doprinos onoliko koliko su mi vrijeme i niz raznih okolnosti to dopuštali.

Pro?oše tako parlamentarni izbori 2007….. pa lokalni 2009…. i evo nas ove godine pred još jednim, predsjedni?kim… i opet ista pri?a. I dalje je prisutno vrije?anje, insinuacije, dezinformacije, galama, netolerancija, vulgarizmi…… itd…. a sve to rekao bih, radi toga što neki ne umiju raspravljati argumentima, a bogme neki niti znaju što bi to argument mogao biti.

POLLITI?ARI U ŽUTILU


?ovjek bi pomislio da ?e je ovaj portal, nakon što je nedavno dobio vrijednu me?unarodnu nagradu „World forum 2009 eDemocracy award“ (za promicanje demokracije ili konkretnije, za razotkrivanje manipulacija u svezi bira?kih popisa u RH), nastaviti promicati iste vrijednosti i kada zapo?ne kampanja za izbor novog predsjednika RH.

U prvom krugu za Vesnu Pusi?, u drugom za Ivu Josipovi?a ... i nadati se

To bi otprilike bila moja „strategija“ za glasanje na ovim predsjedni?kim izborima :-) a kratko pojašnjenje glasi - u prvom krugu se glasa za „najboljeg kandidata“ i tu sam ve? sad prili?no siguran da ?e (što se mene ti?e ;-) to biti Vesna Pusi?, u drugom krugu se glasa „razumom“ i tu ?e najbolji kandidat gotovo sigurno biti Ivo Josipovi? (ahem, teško je o?ekivati toliki breakthrough kampanje Vesne Pusi? da u?e u drugi krug), a ovo „nadati se najboljem“ zna?i da pod svaku cijenu treba izbje?i izbor Milana Bandi?a za predsjednika Republike Hrvatske :-).

Najprije, zašto Vesna Pusi??

Glavni i osnovni razlog je što gledaju?i sve kandidate, moj osobni životni svjetonazor ima najviše dodirnih to?aka sa stavovima Vesne Pusi?. Najkra?e re?eno – liberalan i gra?anski do kraja (da budem pristojan :-). Da se razumijemo, ja bih se sigurno izvrsno slagao i sa Ivom Josipovi?em, ali ?injenica da on dolazi iz „velike“ stranke, koja mora težiti širokim kompromisima zna?ajno ograni?ava njegov manevarski prostor.

Po?inje cirkus

Dakle, jutros u 0:00 sati službeno je po?ela izborna kampanja. Naravno predizborna kampanja traje ve? neko vrijeme i dok je primjerice Bandi? ve? obavio lagano oranje u proteklih nekoliko mjeseci (na ra?un zagreba?kih poreznih obveznika), isto to su napravili i Vidoševi? (na ra?un HGK tj. na vaš ra?un), Josipovi?, Pusi?, Ožbolt dok se ostatak tek zagrijava i kre?e valjda danas.

Objektivno, postoje samo ?etiri doista ozbiljna kandidata plus pokoji sa strane koji može na ovaj ili onaj na?in utjecati na individualni rejting jednog od ta ?etiri. S današnje perspektive, u stvari odlu?ujemo o tome tko ?e se tu?i u drugom krugu i to su po svoj prilici Ivo Josipovi? te Bandi?, Hebrang ili Vidoševi?.

Predsjedni?ki izbori: prvi pogled

Još jedni izbori su pred vratima! Iako su izbori vrlo, vrlo brzo, još se ne zna ni tko ?e se sve kandidirati.

No, kampanja ve? uveliko traje. Budu?i da su izbori za predsjednika izbori za li?nost, a li?nost je ipak dosta povezana sa stavovima i ideologijom, možemo odmah predvidjeti rezultate, pa ?emo poslije vidjeti koliko smo bili u krivu.

Prvo, ozbiljni kandidat je onaj koji ima štandove za skupljanje potpisa na više nego na jednom mjestu u glavnom gradu. Poželjno je imati svoj plakat, a nije poželjno da izgleda kao da ga je sastavio neki po?etnik. Dobro je imati i kemijske, nekakve letke, jabuke, naran?e, a ako bude love i ?okoladice, a najbolje zgodne dame. Problem je što je dosta hladno, pa standardne "hostesa-uniforme" ne dolaze u obzir. Doduše, onaj tko ima love ima i potpise, pa se ne treba previše truditi...

Hajdemo pogledati tko su, po mom mišljenju, neki ozbiljniji kandidati.

Predsjedni?ki izbori tek su uvod u bitnu transformaciju politi?ke scene

Najavio sam ju?er, da ?u nešto napisati i o tome kako predvi?am dalja doga?anja nakon predsjedni?kih izbora. ?ini mi se jasnim da, kakav god bio rezultat, klju?na pitanja oko kojih se sad lome politi?ka zbivanja u Hrvatskoj ne?e biti riješena.

Prije svega, bitne se stvari trenuta?no ipak doga?aju u vladi, o ?emu sam nešto pisao prije mjesec dana u dnevniku Ho?e li jaca postati pravi vo?a? Kako izgleda i dalje - na putu je, da to postane. O?ekivani poraz Andrije Hebranga ide joj u prilog. Da li je onda Vidoševi? pravi "adut" konzervativnih snaga u HDZ-u? Nisam siguran u njegovu ulogu.

Predsjedni?ki izbori 27. prosinca - najduža kampanja ikad 37 dana

Predsjedni?ki izboriPrenosim danas vrlo zanimljiv raspored budu?ih datuma u predstoje?oj predsjedni?koj kampanji s portala http://predsjednickiizbori.com - kampanja ?e biti najduža ikad - 37 dana - u kojoj je mogu?e napraviti dosta obrata - punih 5 tjedana - finale na Badnji dan i Boži? - mrzit ?e bira?i i kandidate i izbore... Naravno da to nije slu?ajno... Kaže HTV ve?eras vode Josipovi?, Bandi?, Vidoševi? - Nova najavljuje svoju anketu za sutra - bit ?e u svakom slu?aju vrlo neizvjesno - Bandi? i Primorac se do srijede moraju odlu?iti ho?e li se kandidirati.

Zašto ne?u dati Nadanu

prošetao ja sa familijom Trgom bana Jela?i?a. Subotnja idila, djeca tr?karaju oko vodoskoka, veseli i lijepi ljudi še?u, držim ženu za ruku i tako to. kad ispred mene dva ogromna crvena štanda. Ne, ne prodaju kobasice i jeftinu pivu, nego promoviraju akciju Kupujmo hrvatsko od HGK.

Sjetih se onih 30 - tak tisu?a kuna koje mi firma pla?a godišnje na sinteti?kom ra?unovodstvenom kontu ?lanarine i ostali nameti (ima tih konta podosta iznenadio sam se kad sam vidio, ova ?lanarina, ona...), za Hrvatsku gospodarsku komoru. Pro?oše me trnci, još jedan koji misli da može naše krvavo zara?eno prosipati za svoju osobnu korist. Jer bi on bio predsjednik koji je u svojoj kampanji izjavio "to se ti?e politi?ke strukture u Hrvatskoj, rekao je kako su navikli ljude da u ovoj zemlji vlada nemoral. Štoviše, u oštroj osudi ljudi koji se bave visokom politikom Vidoševi? je naglasio kako narod slavi one koji dijele prora?unske novce, a da su narodni heroji oni koji potroše kako ho?e tu?i teško zara?eni euro"

Nadan Vidoševi? zapošljava u kampanji ljude na crno

Nadan Vidoševi?, predsjednik hrvatske gospodarske komore i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske zapošljava ljude na crno u vlastitoj predizbornoj kampanji. Iako se svakog dana otkrivaju afere u kojima se državna poduze?a koriste za izvla?enje kapitala, zapošljavanje rodbine i strana?kih kolega, namještanja javnih natje?aja posljednji slu?aj je uistinu za anale hrvatske politi?ke gluposti.

Monty Python?ak

Put na hrvatski Olimp

Za uvod genijalnost Viktora Ivan?i?a o jednom potencijalnom predsjedniku:
Na neugodna pitanja blago širi ruke, pogledava prema nebesima i isporu?uje logi?an odgovor:
- Hodam po vodi, dakle moram imati bazen!

I tu se zapravo skriva prava istina i odgovor na neugodno pitanje "Zašto ste se kandidirali za predsjednika Republike Hrvatske?". Ako ste mislili da je to taština, nije!

Pravi odgovor je POSLANJE.
(eventualno veleposlanje, ali to za ovu pri?u nije bitno)

Kako se, probu?eni iz životnog drijemeža, oduprijeti božanskom pozivu kormilara nebeske la?e i ne usko?iti na narodnu pozornicu i širokim osmjehom pozdraviti "Bok Hrvati!" donekle nesigurni da smo možda krivo ?uli i da je pozdrav trebao glasiti "Bog i Hrvati".
I nije muk Hrvata ili eventualna nezainteresiranost nešto što može baciti sjenu na ozbiljnost dobivenog poslanja i za one koji možda nisu ?uli ili shvatili slijedi objašnjenje:
"TO SAM JA I DOŠAO/LA SAM DA VAMA VLADAM".

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci