Tagovi

Budite mudri(ni?i)!

Gledam i sluša i povremeno ne vjerujem vlastitim ušima, prvu emsiju Nedjeljom u 2. gost - Ivica Mudrini? zvani Patent!
Tema - kako se od siromašnog dje?arca iz pasivnog Drniša, postaje uspješni menadžer telekomunikacijskog monopoliste u banana državi.
?ovjek je bio, kako sam kaže, ekonomski emigrant koji je s roditeljima emigrirao u Kanadu. Tamo je bio super u?enik, nau?io jezik od šuba, presko?io ?ak jedan razred i diplomirao s 22 godine.
?itao je sve novine iz domovine i - bio u tijeku. Povremeno je dolazio doma i dopunjavao informacije. I onda, gle ?uda, vratio se u domovinu s po?etkom ratnih doga?anja i u tijeku borbe za samostalnost.
Odmah, tako mlad i zelen, bio je uz rame Tu?manu, odmah pomo?nik ministra, pa ministar, pa je dobio stan, za što kaže da je bilo legalno, jer trebalo je stambeno zbrinuti tako važan, stru?ni kadar...
Nakon toga odlazi voditi HRT, pa onda u biznis HT...
I ?itavo vrijeme, svih 60 minuta emisije, ?ovjek ni da se zacrveni, ni da trepne... Pa on je sve to zaslužio!Zašto baš on, a ne neki drugi, mladi stru?njak iz dijaspore. Je li klju?na rije? - Kanada?
Ili Šušak?

Hrvatski Obama - ali ne na dobar na?in

Znam da ?e biti n-ti tekst na sli?nu temu, ali ipak, prvi radni dan novog hrvatskog predsjednika i njegov novi savjetni?ki tim zaslužuju podrobniju analizu. Pa po?nimo prvo sa slu?ajem "Mrak" iako je o tome ve? sve napisano, utvrdimo gradivo. Predsjednik Josipovi? se odrekao usluga Marka Rakara zbog duga prema državi. Kao što sam ve? napisao u komentaru na jedan od tekstova o Mraku, ovaj slu?aj je jako sli?an slu?aju Timothy Geithnera, Obaminog ministra financija. Za njega je prije imenovanja (koje mora potvrditi Kongres) otkriveno da ima dug prema državi na ime nepla?enog poreza. Blaga ironija što je ?ovjek bio kandidat baš za ministra koji treba nadgledati naplatu poreza. Me?utim, za razliku od Josipovi?a, Obama je stao iza svoga kandidata, on je platio zaostali porez i nakon mnogo muke i prepucavanja pred Kongresnim odborima, potvr?en je za ministra. Obama je vjerovao u svog kandidata, podržavao ga je i istrajao u tome da je on stru?an i najbolji za taj posao i uspio ga je imenovati u zemlji gdje su porezni prekršaji me?u najozbilnijim gafovima koje politi?ar uop?e može napraviti.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci