Tagovi

ap za gradona?elnika - ispit zrelosti internet demokracije u Hrvatskoj

Ne mogu vjerovati da sam se na pollitika.com registrirala tjedan dana prije ap-a :-) Naime, autor ?ije sam tekstove i komentare prve zapazila bio je upravo ap! Ne samo da sam se znala do suza nasmijati stilsko-izražajnim bravurama, nego sam odmah zapazila da se radi o ?ovjeku i gra?aninu s osebujnim razumijevanjem politi?kog zemljopisa ovih naših prostora. Povezavši to s ?injenicom da je apova profesija najuže povezana s prostorom (gra?evinarstvo, arhitektura, urbanizam), bilo mi je jasno da njegovi napisi nude komplementarno (u odnosu na moj društveno-humanisti?ki background) vi?enje zbilje, bez kojeg ono sociologijsko i politologijsko ne bi bilo dostatno. Druga nezaobilazna dimenzija je njegovo poznavanje podzemnog, oku prolaznika nevidljivog i zakulisnog dijela klju?nih društvenih procesa, koje je stekao obavljaju?i, kako on sam kaže, iznimno složene poslove iz podru?ja gradnje, prostora i infrastrukture.

JOT fond

U zadnje vrijeme u pozadini se aktualizirala pri?a o financiranju javnih inicijativa. Tako se da primijetiti da se ekipi ne da (naj?eš?e jednostavno ne stignu uz sve životne obaveze) participirati u javnom politi?kom životu Hrvatske, s obzirom da je tematika prili?no zahtjevna, te padobranski ?ir nema pretjeranog smisla.

Zatim je Oštri? nedavno primijetio u jednom komentaru ?ini mi se, kako u Hrvatskoj civilni sektor ne financira narod, gra?anstvo, javnost, ve? je financiranje utemeljeno na donacijama Države ili stranih politi?kih fondova. Tako i cijeli civilni sektor umjesto da se može slobodno boriti za javni interes, nužno mora uvažavati ?injenicu da tko te pla?a, tko ti omogu?ava da postojiš, jeste stvarni sef iliti grana koja se ne reže.

U Hrvatskoj tako ne postoji niti obi?aj, niti praksa javnog financiranja društvenih i politi?kih projekata sa strane onih za koje takvi politi?ki projekti i služe. A nema džaba ru?ka.

mrak vs. Damir Finti?

Priop?enje HBO-a, povodom kojega smo održali svoju prvu presicu, u „realnim“ medijima možda i nije privuklo veliku pažnju, ali na portalu pollitika.com svakako jest. 150+ komentara, a da tema nema veze s ustašama i partizanima, zna?i da „tu ima nešto“. A da nešto tu svakako „ima“, pokazala je sama diskusija u kojoj je mrak preuzeo ulogu „?avoljeg odvjetnika“.

Pa tako kaže mrak:

finti? je sada došao u situaciju da mora platiti 50.000+ kuna i smješi mu se dodatnih 200.000 i na?elno, jedino što HBO može u?initi je sakupiti tih 250.000kn i i?i dalje, no živjeti u uvjerenju kako je ovo nekakva borba za slobodu govora ili kojekakve druge tvrdnje koje smo dosada ?uli su totalno besmislene

Još malo o Bandi?u, lokalnim izborima, alternativi

Na izbore ?e po svemu sude?i iza?i dosta ekipe koja posta na pollitika.com-u. Vjerojatno ?e to biti Zoran Oštri?, Vesna Škare Ožbolt i Jakša Matovinovi?.

Osim naših znanaca, na izbore ?e oti?i još bar desetak lista sa upitnim interesom, s obzirom da nije previše razumno iza?i sa listama koje mogu eventualno sanjati jedno vije?ni?ko mjesto. Liste koje nemaju politi?ku infrastrukturu, drukere, potreban široki društveni ugled, ekipu jednakih i tako dalje.

Razni Gnje?evi, Koki?i i sli?na perad razumljivo je da ne predstavlja iole suvislu opciju. No naša Vesna je druga pri?a. Vjerujem da je ista stvar i sa Zoranom i sa Jakšom. Pametni su to ljudi. Razumni. Svako naravno ima svoje bubice, nitko nije savršen, no imao sam priliku vidjeti te ljude na djelu i šta jes, jes, znaju se postaviti kad je najteže.

Znaju na?i zajedni?ku mjeru i usuglasiti se, samo ako imaju interes da se usuglase. E sad. Siguran sam da osim gore navedenih, me?u politi?kom oporbom postoji još barem 20% upravo najuglednijih pojedinaca koji bi se mogli pridružiti svojim politi?kim resursima u kreiranju velike koalicije.

Javni poziv - upis u bazu PoliWiki

Prije skoro dva mjeseca napisao sam projektni prijedlog za kreiranje cyber politi?kog vodi?a Hrvatske.

Radno ime projekta se cijelo vrijeme mijenjalo, no namjena je ostala ista. U?initi dostupnima sistematizirane informacije o javnoj politi?koj mreži koja se kreira na prostranstvima hrvatske cyber sfere.

Omogu?iti neupu?enoj i nešto više upu?enoj javnosti pogled na drugo lice politike. Daleko ljudskije, toplije, pravednije, plemenitije od onoga koje se jedino može vidjeti putem klasi?nih medija. Povezati ljude sa dobrim namjerama, olakšati im suradnju i me?usobnu podršku.

Sve ono bez ?ega se u politici ne može uspjeti, sve ono što nam internet tehnologija tako širokogrudno nudi, da bi bio gotovo grijeh to ne iskoristiti.

Na temelju te potrebe nastao je projekt PoliWiki, internet baza javne politi?ke mreže.

Sad koja rije? o izvedbi projekta.

Strateško planiranje – javna politi?ka mreža

Jednom ?e do?i i nova ekipa na vlast. Sutra, prekosutra, za 10 godina, ne znamo. Ali, do?i ?e prije ili kasnije. Kada ta ekipa do?e na vlast, opet ?e se postaviti pitanje oporbe. Jer ako oporbe nema, onda ne?e imati tko tjerati tu ekipu na vlasti da bude najbolja sto može biti. Ako ?e toj ekipi na vlasti oporba biti HDZ i SDP, to barem po mojim kriterijima nije prolazna ocjena, s obzirom da su postoje?e grupacije samo pokazale da se znaju baviti politikanstvom i podvalama (da skratimo pri?u, jeli).

Toj ekipi na vlasti ne samo da ?e trebati oporba, trebati ?e joj globalno i jaka javnost. Kako za kritiku, tako i za podršku, jer bez dobre podrške niti ta ekipa ne?e mo?i raditi stvari koje mi želimo da ta ekipa radi.

Novi sistem glasovanja je „demokracija" u kojoj tri budale, mogu obezvrijediti mišljenje pametnog!

Ovaj dnevnik i registracija nastali su isklju?ivo zbog zapažanja koja ma navode na zaklju?ak da politika polako ali sigurno gubi svoj smisao i postaje stratište demokracije na kojem pojedinci vode svoje križarske ratove.

Ve? duže vremena pratim što se doga?a na ovom blogu i naravno nije mi promaklo da su Željko Peratovi?, alijas 45 lines i nekolicina Peratovi?evih pristaša u potpunosti zapljuvali do nedavno sasvim solidan imi? politike. Mraku je vlastita politika o?igledno izmaklo kontroli i postala politikantstvo na uštrb demokracije, jer mrakova politika, prerasta u peratovic.blog.hr.

Mrak je uveo sistem po kojem se nepoželjni kriti?ar bez i jednog jedino slova protuargumenata, jednostavno marginalizira. Ovaj novi mrakov sistem glasovanja je upitna „demokracija“ na staklenim nogama, koja omogu?uje da tri neistomišljenika, ili tri glupaka obezvrijede mišljenje pametnog ?ovjeka. Mislim da je politika okrenula pilu naopako i umjesto da bude strah i trepet zla ovog društva, postaje saveznik anonimusa i marginalaca.

Bloganje i blogersko prigovaranje II

Evo još jednog dnevnika posve?enog ljetnoj literaturi. A što da kažem, ?itam, pa ležim na plaži, pa mozak u?e u centrifugu, i kad sve to misaono zakuha, nema druge nego sve to saviti na papir. Ovaj, ekran. Blog. Whatever.

Ovoga puta nije u pitanju knjiga, ve? ?asopis. Neposredno prije ljeta mi je u ruke pao Plan B i zaintrigirao me. Pa sam prije odlaska na more nabavio nekoliko posljednjih brojeva. Moram priznati da je na mene ostavio prili?no pozitivan dojam. Uz zamjerku ponekom elitisti?kom tekstu, te ponekoj slabije oda?enoj temi, Plan B je ukupno ponudio raznoliko i znimljivo štivo. Poebno su mi se svidjele kolumne Dražene Lejo i Tea Tarambari?a. ?ak i Bago piše konciznu kolumnu, koja za razliku od njegovih prenatrpanih i nedore?enih TV-emisija, ima glavu, rep i poruku. Pored toga uvijek se na?e jedan ove?i zanimljivi ?lanak koji detaljno obradi neku zanimljivu temu (seksualna povijest Hrvata, Barack Obama, putopisi...). Jedina ozbiljna zamjerka ide na ra?un nedovoljne razdvojenosti / razlikovnosti autenti?nih tekstova i propagandnog sadržaja. Na primjer, od tekstova za promociju kluba Porat ili usluga T-coma mi se dizao želudac. Anyway, da ?itav dnevnik ne ispadne kao reklama za Plan B, idemo do teme – bloganja.

Bloganje i blogersko prigovaranje

Blogerska prava na HBOVe? u ovom kratkom vremenu, od Zvonine najave do danas, okupljanje blogera u udrugu pod imenom HBO je izazvalo podosta reakcija: pisalo se po novinama, vrtilo po radiju, a o blogovima, forumima i komentarima da ne pri?amo. Danas ?u i ja dati svoj osvrt na spomenutu inicijativu.

Ninoslav Pavi? i predsjednik HBO-a ?akulaju na kavici :-)

- E, di si Nino, kako ide ?
- A evo, gura se pomalo, ovi politi?ari me pritiš?u sa svih strana.
- Ma sredit ?eš ti to, nemam straha niti zericu. Uostalom, ko bolje pliva od tebe. Nego, ajmo mi o važnijim stvarima. Sad je vrime da ubacimo u višu brzinu!
- Kako to misliš ?
- Pa ova naša stvar s Hrvatskom Blogerskom Organizacijom! Ovo dosad je bilo odli?no, malo pod Vijesti, pa malo pod Tehnologija, pa onda prilog u subotnjem Jutarnjem, ali mislim da je došlo vrijeme da idemo u glavu.
- Što imaš na umu?
- Pa eto, došlo je vrijeme da se proguramo i na naslovnicu Jutarnjeg. Znaš, da ustanovimo kredibilitet.
- Tako oštro?
- A nema se što ?ekati. To je sljede?i korak a kad to odradimo onda idemo na pravu stvar.
- Aha, misliš na napla?ivanje autorskih prava prilikom citiranja naših ?lanaka na blogovima? Je, je, to moramo riješiti! Pa ne mogu nas tako krasti!
- A da bi to mogli riješiti ... sve ti je jasno! Zna?i, naslovnica.
- Može. Evo sad ?u zovnuti Butkovi?a da to sredi.
- A onda ?eš me spojiti s Bebi?em da proguramo kroz Sabor i zakon o blogovima. Znaš ono o ?emu sam ti pri?ao, uvo?enje naknade za pisanje bloga.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci