Tagovi

Hrvatski iskonski brand - licemjerje

Hrvatska je licemjerno društvo, htjeli mi to priznati ili ne. Posebno u tom licemjerstvu prednjači HRT ili popularno zvana „Hrvatska katedrala duha“ koja je odlučila ovog puta skresati Đeli Hadžiselimoviću plaću jer je „krivo odabrao“. Znate li što je krivo odabrao?

Krvio je odabrao BBC-eve dokumentarce. U jednom se prikazuje, zamislite sramote, gutanje sperme! U drugome, o sodome i gomore, mlada djevojka priznaje roditeljima da je lezbijka! Možete li zamisliti išta strašnije za djecu od takvih scena? Možda kad u prijenosu utakmice s TV-a dolaze pokliči „ubi, ubi, srbina“ ili „srbe na vrbe“? Ili kad političari već u podnevnim vijestima lažu cijeloj naciji? Ne… ništa od toga nije tako strašno, kao gutanje sperme.

Ivo Sanader stisnuo Vanju Sutli?a da ukine Latinicu?

Ovo je prilog o Sanaderovu boga?enju bez pokri?a, odnosno cijela Latinica, nakon koje je Ivo Sanader zatražio, a Vanja Sutli? navodno obe?ao da ?e maknuti Denisa Latina i Latinicu iz programa. Na to upu?uje i scenarij koji je na djelu iz kojeg se pokušava izmaknuti Hloverka Novak-Srzi? ("Denis Latin mi je zagor?avao život pa sam ga htjela maknuti").

Kronologija ljudske gluposti - tri Moire

S obzirom da priča o tri Moire svakim danom dobiva nove kopernikanske obrate, odlučio sam da bi bilo lijepo, u okviru jednog dnevnika sastaviti kronološki slijed cijelog slučaja, kako bi se moglo na jednom mjestu dobiti uvid u svu bijedu, laž, pokvarenost i beskičmenjaštvo spomenutog trojca.

Valovi su se uzburkali izjavom gradonačelnika Slavonskog Broda da je platio 58.000 Kn kako bi razbio medijsku blokadu te dospio u Brisani prostor i Otvoreno. Jedno je uspjelo a drugo nije spletom slucajnih okolnosti. Reklo bi se da je Šelebajka imala više sreće nego pameti. Tada su u javnost procurile informacije o međusobnoj povezanosti tri Moire, što je vlasnica agencije opovrgnula i najavila tužbu.

O prijateljstvu s Šelebajkovom i Kloferkom je rekla sljedeće dana gospodnjeg 10.12.2008.

Kako sam postao Super Hrvoje?

Super Hrvoje aka Krešimir MacanNije trebalo puno da pri?a postane legenda. Kao i svaka pri?a o super heroju, sve se dogodilo jednog dana kad se obi?an ?ovjek igrom prirode ili nekim zlo?estim eksperimentom pretvorio u super junaka s nadljudskim sposobnostima. Super Hrvoje je tako postao prvi hrvatski nadjunak. U njegov dosadan svakodnevan život svoje niti su uplele Moire - tri hladne, bezosje?ajne, bezdušne i nemilosrdne babe i Super Hrvoje je dobio nadljudske sposobnosti. Mogao je drugima stavljati rije?i u usta, svojim X-pogledom razotkrivati mito i korupciju i pronalaziti dugo skrivane slike za koje nije znao ni da postoje. A glavno tajno oružje mu je bila mreža svih mreža Facebook - tolikom se brzinom replicirao da mu i Neo iz Matrixa nije bio ravan. Nekima je protiv Super Hrvoja preostala samo jedna, kranja i drasti?na mjera - izvaditi kabele ra?unala iz strujnih uti?nica - a sve samo zato jer mu nisu htjeli biti frendovi:-) I zato nemojte se igrati sa Super Hrvojem!

Kako je Dijana ?uljak upoznala Vladu?!

U prvome redu ispri?ao bih se nekim našim institucijama,jer ?itaju?i današnji Nacional moram priznati da sam se ugodno iznenadio.Op?enito svjestan sam toga da moji dnevnici ranije pisani ionako su sve to predvidjeli a jasno mi je i da ?e stvar po "neke" pojedince završiti onako kako sam davno napisao.

Ne koristim kao Nostradamus "Živu" kako bih prorekao budu?nost,ve? vo?en razumnom logikom mogu sam zaklju?iti kako svaki po?etak ima i svoj kraj.Naravno vo?en "savršenim zlo?inom" Ja bih to druga?ije "odradio" ali neki se jednostavno spoti?u kao da hodaju u Štiklama nekakvoj blatnoj kaldrmi.(sa ?ašom pjenušca u ruci)

Pa tako ?itaju?i i ?lanak o cirkusu zvanom Moire PR,koji ve? duži niz godina nastupa u Našem gradu,normalno da mi nije promakao efekt kolektivne amnezije da bi se na kraju zaklju?ilo nešto sasvim drugo.Naravno kada se kao dokaz pojavila jedna slika.

No dobro,pustimo sliku iako poanta može biti : " Ne slikaj se svuda,da ti ne bi otpala muda."(Ja smislio osobno.)

Cirkus Moire

Hloverka Novak Srzi?, Dijana ?uljak Šelebaj, njezin suprug Vladimir Šelebaj, HTV-ova novinarka Ivana Šiki? te Irena Naki? Cirkveni, direktorica PR agencije Moire PR
NOVINARSKO PODUZETNIŠTVO ?EDO MIROLJUBIVE KOEGZISTENCIJE HTV-a I CENTARA DRUŠTVENO-POLITI?KE MO?I

Cirkus Moire

Što je Irena Naki? Cirkveni pri?ala o sebi 2004. godine?

"Nadalje, iako mi je ve? muka iznositi privatne podatke u javnost, o?igledno se moram izjasniti. S Dijanom ?uljak ne razgovaram ve? ?etiri godine, ni ne pozdravljamo se na ulici, a jedina moja povezanost s njom je ta što smo svojedobno bile susjede", kaže Naki? Crikveni.
"Hloverku sam u životu vi?ala možda dva ili tri puta na domjencima, a ponekad bih ju susrela i u svom haustoru, kad je išla u posjet Dijani ?uljak. Tada bismo se pozdravili i na tome bi stalo. Nije pao ?ak ni "kako ste". Nadalje, moj bivši suprug i ja tada smo bili razvedeni ve? ?etiri godine, on u vrijeme svog gostovanja nije bio odvjetnik Miomira Žužula, a nije bio ni bilo tko, nego priznat odvjetnik i stru?njak", kaže Naki? Cirkveni.

Naki? Cirkveni: Nisam prijateljica Hloverki ni ?uljak, a u pozadini pri?e je rat PR agencija za HRT

A što je pri?ala prije ?etiri godine?

Dijana ?uljak: "Kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova"

Tko je odgovoran?Kona?no je jednom i Dijana ?uljak Šelebaj rekla istinu:-) U ?lanku Jutarnjeg lista Baji?: Istražujem korupciju na HTV-u izjavila je:

- Bi­la bih sre­tna ka­da bi na­dle­žne dr­ža­vne in­sti­tu­ci­je ušle u sva naša ra?unala i usta­no­vi­le ko­ji no­vi­na­ri su­ra­?u­ju s PR agen­ci­ja­ma, ko­ji no­vi­na­ri dr­že me­dia tre­nin­ge u ­istim tim agen­ci­ja­ma i ko­je su to agen­ci­je ko­je su du­gi niz go­di­na ­uspješno su­ra­?i­va­le s HTV-om i ne­kim po­li­ti­?kim stran­ka­ma. Je li nor­mal­no da za­po­sle­nik HTV-a otvo­ri svo­ju agen­ci­ju, a zatim pre­ko nje su­ra­?u­je s po­li­ti­?kim stran­ka­ma, uzi­ma pro­vi­zi­ju te pri­tom i da­lje ra­di za ja­vnu te­le­vi­zi­ju? Svi zna­mo o ko­me je ri­je?, no ja sad ne­?u o ime­ni­ma - re­kla je ?u­ljak Še­le­baj. Ure­dni­ca “Otvo­re­nog” do­da­je ka­ko je ve? po­ma­lo živ­ci­ra “ka­fki­jan­ska atmo­sfe­ra ­korupcije” na HTV-u te da se slu­?aj Du­spa­ra naj­bo­lje mo­že opi­sa­ti ri­je­?i­ma “kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova”.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci