Tagovi

Ekskluzivno: Pobjeda prosvjednika iz Varšavske na Prekršajnom sudu!

Portal zagrebancija.com prvi je donio vijest:

Policija nije imala razloge da hapsi prosvjednike

Policija nije imala razloge za uhićenja jer nitko nije remetio red i mir u Varšavskoj, stoji u presudi koju ekskluzivno objavljujemo

Za potpuni tekst s fotokopijama presude kliknite na poveznicu, a ovdje prenosim samo nekoliko rečenica:

Prekršajni sud ustvrdio je da je policija pogriješila kad je u noći 11. veljače uhitila četvero aktivista Zelene akcije. To se može iščitati iz presude koju portal Zagrebancija.com ekskluzivno objavljuje. (...)

Sudac Edhem Kapetanović je nakon saslušanja optuženika i čitanja spisa donio zaključak da nisu prekršili zakon "jer djelo koje im se stavlja na teret nije po propisu prekršaja“.

Zadovoljni smo presudom iako mi i dalje nije jasno zašto smo bili uhićeni i proveli 14 sati na policiji. Uhićenja nas nisu prestrašila i mi nastavljamo sa akcijama prosvjeda
Tomislav Tomašević, predsjednik Zelene akcije

Bitka za Varšavsku: napadnuta još dva kraka hobotnice

Kao nova epizoda bitke za Varšavsku, u kojoj s jedne strane stoje gra?ani obi?ni a s druge kapital sumnjiva porijekla i nekoliko krakoa hobotnice koja davi ovaj narod (osovina Bandi? - Sanader), danas je poduzeta mirna, legalisti?ka akcija vrlo skromnog sadržaja: naime, jednostavno smo ljubazno zamorili jedno ministarstvo, kojem je na ?elu bivša prinudna upraviteljica Zagreba (iz doba kad je tadašnji predsjednik države odbijao priznati "oporbenu situaciju" u glavnom gradu, tj. ?injenicu, da je HDZ izgubio izbore) i suvlasnica IGH, da odgovori na dopis, koji mu je upu?en prije dvije godine.

Ono što u tome nije bilo jednostavno, jest da nas je bilo to?no 567 koji smo predali zahtjeve i dobili za to potvrdu, pod urudžbenim brojem.

Živi zid je aktiviran! Gra?ani protiv nelegitimne profiterske mo?i

Udruga "Zajednica Humanitas"

UB: ZH-IP-10-02/01

Srijeda, 11. velja?e 2010.
sati: 05:30 ujutro

GRA?ANI PROTIV NELEGITIMNE PROFITERSKE MO?I U VARŠAVSKOJ

Informacija i poziv za medije i javnost

Ju?erašnji izvanredno uspjeli prosvjedni skup, na kojem se usprkos snijegu okuplo 4000 ljudi i poslana jasna poruka bahatim mo?nicima da ne mogu više raditi štoim se prohitje na štetu interesa gra?ana i naroda, doveo je do brze, pani?ne intervencije. No?as oko ?etiri sata pojavila je u Varšavskoj ulici interventnap policija. Pohapšeni su svi, koji su bili u kontejnerima, dežuraju?i u tom trenutku, ?uvaju?i javno dobro od suravih privatnih profiterskih interesa. Prostor je okružen trakom kao mjesto zlo?ina. Tomislava Tomaševi?a Senfa, predsjedika Zelene akcije, koji je ušao u prostor, zgrabilo je ?etvero policajaca i odnijelo. Kip trojanskog konja je razbijen. Kontejneri su ukrcani na kamione. Me?utim, kamioni sada ne mogu napustiti Varšavsku. Oni aktivisti, koji su se na prvi poziv okupili, blokirali su svojim tijelima izlaze iz Varšavske ulice.

Krizni PR- Slucaj g. Radimira ?a?i?a

Potaknut danasnjim intervjuem u emisiji g. Stankovica "Nedjeljom u 2" u kojoj je gost bio g.?a?i?, odlucio sam napisati kratak osvrt na njegov nedavni nesretni dogadjaj te percepciju javnosti i sam PR od strane g. ?a?i?a.

Prvo, krenimo od osnova, sto je to krizni PR, odnosno krizno komuniciranje?
Crisis communication is sometimes considered a sub-specialty of the public relations profession that is designed to protect and defend an individual, company, or organization facing a public challenge to its reputation. These challenges may come in the form of an investigation from a government agency, a criminal allegation, a media inquiry, a shareholders lawsuit, a violation of environmental regulations, or any of a number of other scenarios involving the legal, ethical, or financial standing of the entity.

Poznati primjer hrvatskog kriznog komuniciranja bio je slucaj Karlovacke pivovare prilikom koje je stradala nevina osoba. Taj primjer je LOŠ primjer kriznog komuniciranja, odnosno primjer kako ne komunicirati.

Do?ite na prosvjed za spas Varšavske!

Prenosim sa mrežnog sjedišta Ne damo Varšavsku! Nedavno je bila dvogodišnjica velikog prosvjeda, koji je bio u Varšavskoj 26. sije?nja 2008.. Neka sad bude još više ljudi! I ne bi trebala biti samo galama, nego jasno artikulirana poruka.

Šalju se zahtjevi Skupštini grada Zagreba, koja je ranije bila poslušni instrument za sve razbojni?ke zamisli gradona?elnika i njegovih kumova. Sada, pak, postoji odre?ena nada da ?e to prestati biti.

Pogledajte moj nedavni tekst Cvjetni trg: Narod protiv kapitala, godina ?etvrta i ranije tekstove na ovom blogu (posebna rubrika 4.4.1. Cvjetni trg, u popisu sadržaja, lijevi stupac dolje).

Cvjetni trg: narod protiv kapitala, godina ?etvta

Nekoliko opaski, povodom ju?erašnje akcije u Varšavskoj. (Koja se, vidi simbolike, dogodila na dan kad je Zelena akcija proslavljala 20. godišnjicu osnivanja - u kojem sam, ostaje za povijest zapisano, imao bitnu ulogu.)

Spomenuo sam, da je moj prvi zapis ovdje na blogu, 30. sije?nja 2007., bio na tu temu. Nekoliko dana ranije bila je "javna" prezentacija projekta, za probranu publiku, tako da ni uglednog arhitekta NIku Gamulina nisu pustili da sudjeluje! (O tome svjedo?i fotografija lijevo.) Tada je stranka "Zeleni za Zagreb" (današnja "Zelena lista") napisala priop?enje, iz kojeg izdvajam.

Demokracija ili Daljinski upravlja? ??

Može li se smatrati pobjedom ili uspjehom ako stranka u kratko vrijeme ostane prvo bez svog najboljeg ili barem jednog od najkvalitetnijih ?lanova, a onda i nekoliko slijede?ih iz samog vrha, pa k tome i još 10 % svog ?lanstva??
…. Jer upravo to se dogodilo SDP-u ?iji je ?lan izabran za predsjednika RH i koji ?e i po sili Zakona danom inauguracije formalno prestati biti njihov ?lan, no po svemu što se ve? sada može vidjeti i ?uti to izgleda ne?e biti samo formalno tako…. što je samo po sebi i objektivno gledaju?i o?ima gra?ana Hrvatske dobitak za njih, ali samim time i sasvim izvjestan kvalitativni gubitak za stranku koja ga je kandidirala.

Matematika 2. kruga

Dosadan si, Daniele. Tupiš s brojkama, a ovaj ?lanak nema ?ak ni šarenih slika! Donekle se moram složiti, ali pr?kanje s rezultatima izbora me dovelo do nekih zaklju?aka, koje želim podijeliti. Ilustrirat ?u ih grafovima, kao što su ova dva desno. Ako su vodoravno jedni izbori, okomito drugi, lijeva slika zna?i da su rezultati izbora identi?ni, a desna da nema nikakvih sli?nosti i pravilnosti. Svaka to?ka predstavlja jednu op?inu.

Ovo su jasno samo ilustracije... U realnom životu slika nikad ne?e biti savršena ravna crta. Zato se možemo igrati, recimo postavljati pitanja — ako zbrojim — naprimjer — glasove Hebranga, Primorca, Bandi?a, Mikši?a, Tu?mana, Jur?evi?a, Škare-Ožbolt i Vukši?a, i usporedim ih s Bandi?evima iz drugog kruga, kakvo poklapanje ?emo dobiti? Trebamo li u obzir dodati i Vidoševi?a? Trebamo li isklju?iti Primorca da dobijemo najsli?nije podatke Bandi?evim rezultatima 2. kruga? Tko je privukao više novih bira?a u drugom krugu? Odgovori slijede.

"Nedovoljna aktivnost" - kukavi?je jaje izborima za vodstvo zagreba?kog SDP-a

Glavni odbor SDP-a je sukladno ranijim najavama danas isklju?io nekolicinu ?lanova koji su pružali aktivnu potporu i bili oslonac izbornoj kampanji Milana Bandi?a. Ovakva je odluka bila o?ekivana, sukladna je Statutu SDP-a i ne može joj se prigovoriti. Nema stranke na politi?koj sceni koja bi tolerirala rad u izbornom stožeru protukandidata.

Me?utim, Glavni je odbor odlu?io raspustiti i tri mjesne organizacije (Novi Zagreb Zapad, Brezovica i Sesvete) zbog „nedovoljne aktivnosti u kampanji predsjedni?kog kandidata Josipovi?a“ te tri mjesna ogranka (Gornja Dubrava, Podsljeme i Peš?enica) zbog „podrške Milanu Bandi?u“. Raspuštene organizacije zajedno imaju oko 2500 ?lanova kojima ?e danom pravomo?nosti ove odluke prestati ?lanstvo u stranci (?l.15. Statuta). Zahvati li val „raš?iš?avanja“ i lokalne organizacije diljem zemlje, SDP ?e biti i više nego desetkovan.

Post izborna depresija

U petak nave?er, dva dana prije izbora i svega nekoliko sati prije po?etka izborne šutnje našao sam se s nekolicinom ljudi iz stožera na HTV-u, a kako bi pratili posljednje su?eljavanje koje je tamo vodio Branimir Bili?. Samo su?eljavanje smo pratili u tzv. Intim baru zajedno s djelatnicima stožera protukandidata s time da su oni zauzeli prvi red ispred televizora dok smo mi odozada promatrali su?eljavanje. Nakon samog su?eljavanja, na samom izlazu iz zgrade voditeljica PRa Milana Bandi?a potužila se na glavobolju i zapitala da li je to zbog južine koja je krenula, a na što sam ja odgovorio da je to u stvari od su?eljavanja. Na njihovo protupitanje kako se mi borimo protiv tih glavobolja odgovorio sam im da mi nismo toliko eksponirani pa s time nemamo problema. Negdje nakon ove re?enice je nastao jedan omanji incident izme?u naša dva stožera.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci