Tagovi

Strašni usud Bandi?a Milana

Od javora tvrda što ne vene,
Gusle moje pomozite mene
Pjevat pjesmu juna?kome sinu
Što letnu u nebesku visinu

Jer nam nema boljega jarana,
Od slavnog sina Bandi? Milana

Stasom sve je Milan nadvisio
Juna?ku je slavu uzvisio
Svijetlo oružje opasao
Ata silnog on je zajahao;

Vi?e ono toke srebrnije
Ve?i junak nosio ih nije,
Vi?e ono opanke od zlata
Ne smeta im ni vode ni blata,
Vi?e ono svijetlog jatagana
To je dika Bandi?a Milana,
Vi?e ono sjajnog samokresa
Uz njeg' puna Milanova kesa

Al' mu mute izdajice ljute,
Sred skupštine mu?ke, otpadnute,
Gradnju ho?e njemu da pomute

A molio je on dragog Boga
Tomo da izgradi zdanja svoga

Lažni barjak vije Tomo sada,
Poturici Marku on se nada;
?ete vodi Marko poganije
Al' ih raja neslavno ismije;
Zovu pomo? junaka Milana
Da im spasi dana od megdana

Izdajice tada raje skupe,
Na sokaku kod velike rupe,
Milanovu ?ast bi da otkupe

Kad' Milan na atu silan stiže
Bijedna raja u rupe gmiže

Milan smjelo izdajice reže,
Koje ne reže, od straha bježe
Kada junak jatagan poteže

Kad' li eto kukavnog Zorana
Odstrag' sputi junaka Milana

U prah Milan silni sada pade

Užas hrvatskih (viroviti?kih) tra?eva i glasina

Uvodna napomena: Tekst koji slijedi moja je redovna kolumna s portala www.virovitica.info objavljena, kao obi?no utorkom nave?er ili u srijedu. neznatno skra?ena. Radi se o užasu viroviti?kih tra?eva i glasina, me?utim umjesto VIROVITICA i VIROVITI?KI stavite naziv bilo kojeg grada ili gradi?a u Hrvatskoj (Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split, Varaždin, Vinkovci, Zadar, Zagreb...) i osim nekih malih specifika, sve je to mogu?e u drugim hrvatskim mjestima, ali i u svijetu.
Tra? i glasine su univerzalni,poput Neta.
Evo i najnovije glasine: zbog mnoštva kaznenih prijava, koje su ležale netaknute, a sada otvorene, vrlo skoro mogao bi biti uhi?en - Milan Bandi????
--------------------------------------
Kada bi bilo istina ono što je sve o meni kao autoru kolumni napisano još u vrijeme suradnje s virovitica.netom a i sada, u vrijeme ve? uhodane suradnje s virovitica.info ne bih izlazio na ulicu, ili bi izlazio maskiran. Pišem povremeno i na portalu www.pollitika.com a i tamo su se pojavili sli?ni TRA?EVI i GLASINE tipa: jugonostalgi?ar sam, mrzitelj svega hrvatskog, lažni novinar, komunjara, cionist pa ?ak i – ŠPIJUN?INA.

Moral u politici

Što je moral? Moral (?udore?e, ?udorednost) u najširem je smislu oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, obi?aja, navika i normi koji su prihva?eni u životu neke zajednice. Moral odre?uje kako ljudsko djelovanje treba biti, a pripadnici zajednice prihva?aju te principe kao doli?ne i podvrgavaju im se, na taj na?in reguliraju?i me?uljudske odnose. Moralna pravila nisu apsolutno važe?a, ve? se razlikuju i vremenski i prostorno. Utoliko je pojam morala blizak pojmu etosa.
Za razliku od pozitivnih zakona, moralna pravila - kada su prekršena - ne donose politi?ke ili ekonomske sankcije. Kao sankcije nemoralnog ponašanja javljaju se grižnja savjesti, prijekor ili bojkot okoline.
U filozofskom zna?enju, pojam morala (ili moralne filozofije) istozna?an je s prakti?kom filozofskom disciplinom etikom. Glavne su teme moralne filozofije ili etike dobro, ispravno djelovanje, ?udoredan život. (Izvor: Wikipedia)

Trebaju nam privatne vojske!

Ovog puta, protivno svom obi?aju, prenosim bez komentara ovaj dragulj žurnalistike iz Bandi?evog propagandnog glasila Zagreb.hr (tiska se i besplatno dijeli u golemoj nakladi, ne možete pobje?i od njega po gradu, a dostupan je kao pdf dokument na online-zagreb.hr) Obratite posebnu pažnju na pohvalu "Horvatin?i?evoj privatnoj vojsci"!

CVJETNI TRG JE POBJEDA JAVNOG - I PRIVATNOG

Piše: Jozo Reni?, jozo.renic@mmreza.hr

I Cvjetni je prolaz mogao ostati jedan od neostvarenih projekata u posljednjih nekoliko desetlje?a u Zagrebu. Me?utim, jednog lijepog listopadskog dana Horvatin?i? je pozvao društvo na svoje gradilište da bi podigli ?ašu viziji koja se ipak ostvaruje. Kada smo jednog od uzvanika upitali što ste zapravo došli slaviti, odgovorio je:

Alternative u Saboru 2011?

Tekst je dopunjen u ?et. 21.10. u 00:45, na osnovu nekih primjedbi i potreba za dodatnim pojašnjenjem.

U ovih 20 godina, Hrvati su ekstremno malo glasovali za "alternative"; glasove daju u golemoj ve?ini ve? poznatim strankama, bez obzira koliko gun?aju ili se deru protiv njih. (HSU je jedina stranka nastala "odozdo" nakon 1990, koja je uspjela u?i u Sabor.) S druge stranke, na izborima se pojavljuje golem broj besperpektivnih stran?ica, koje mogu samo sanjati o jedan posto glasova, a kamoli pet posto. Uglavnom konkuriraju jedna drugoj, a ne velikima.

Grobari "Dinama" - bra?a Mami?

Glavna tema ovog dnevnika je Zdravko i Zoran Mami? te nazadovanje Dinama odnosno pitanje svih pitanja: mogu li i dalje navijati za nogometni klub za koji navijam zamalo pet desetlje?a, ?iju modru boju držim mojim privatnim sportskim znakom? A po?elo je davno, kada smo kao klinci sakupljali i «pikali» sli?ice nogometaša pod zidove zgrada i ?ija bi bila najbliža zidu, taj bi nosio sve sli?ice «ispucane» pod zid. Meni najdraže bile su sli?ice igra?a u plavim dresovima, nogometaši su se zvali Irovi? (golman), Šiki?, Braun, Crnkovi?, Lipušinovi?, ?on?, Matuš, Šantek, Peruši?… i kada bi se sli?ica «nalijepila» na zid, to je bio pun pogodak. Neki su voljeli sli?ice igra?e Hajduka, neki Crvene zvezde, neki Partizana, Sarajeva…Ostao sam vjeran Dinamu do danas mada sam rano prestao i?i na utakmice na maksimirski stadion. Naime, nakon jednog derbija nastao je stampedo pri izlazu , masa me je ponijela preko Maksimirske ceste, i letio sam bukvalno kroz živicu maksimirskog perivoja sretan da mi se nije dogodila ve?a nesre?a.

Negativna selekcija kadrova

Ono što podrazumijevamo pod negativnom selekcijom kadrova je posljedica kadrovske politike partije (stranke) na vlasti.
Partijska/strana?ka vrhuška zazire od sposobnih ljudi, ljudi koji znaju, pa pribjegava takvim kadrovskim rješenjima koja suštinski ne?e ugroziti poziciju nikoga iz vrha stranke.
Gotovo ?itava piramida vlasti u Hrvatskoj izgra?ena je upravo na principu negativne selekcije kadrova.
A kad jednom nesposobnjakovi? u?e u vrhove vlasti, onda nema varijante da ?emo ga se lako riješiti, on je postao dio nomenklature, a njegovo uklanjanje nije problem, osim za vodstvo partije/stranke, koje bi samo trebalo priznati da je predmetno kadrovsko rješenje bilo pogreška.
Ali kako strana?ke vrhuške po defaultu ne mogu pogriješiti, onda se obi?no pribjegava takvim rješenjima da se evidentno nesposobnu osobu raspore?uje na mjesto na kojem ?e "najmanje smetati".

Oslobo?enje javnog prostora

Živimo u društvu op?e politi?ke ucjene. Živimo u državi terora. Zlupotreba politi?ke mo?i pri obra?unima s politi?kim i inim nepodobnicima još uvijek je u definiciji modusa operandi više manje svakoga tko ima politi?ki utjecaj.

Obi?no ljudi strahuju za posao, s obzirom da ve?ina poslova ide preko države, javne i lokalne uprave i više manje svi su podložni politi?kom pritisku. Imamo i pseudoprivatni sektor ala Agrokor, koji po?iva na protekciji i pravovjernosti spram politike. Državni, javni, privatni sektor. Više manje svi. Imamo i pravosu?e gdje je uobi?ajena praksa da sudac dobronamjerno savjetuje nekom malom igra?u da se ne bode s rogatima. Zatim medijski lin?, gdje jedni drugima vra?aju i napla?uju usluge.

Imamo i produženu ruku kriminala i o?itog kršenja zakona gdje država selektivno reagira ili ne reagira i potpuno je o?ito da obi?ni mali ?ovjek baš i nije zašti?en ako se zamjeri bilo kome tko ima utjecaj. Jer izme?u malog obi?nog ?ovjeka i onih na poziciji mo?i ne stoji ništa. Osim možda javnosti, no javnost nam je slaba.

Festival demokracije od kojega bole uši

Potpuno pogrešno procijenivši vlastitu mo? i situaciju unutar SDP-a grada Zagreba, Zoran Milanovi?, Ivo Jeluši? i skupina savjetnika s Iblerovog trga su, pokazalo se, pravili ra?un bez kr?mara. U drugom krugu izbora za predsjednika gradske organizacije je premo?no pobijedio Davor Bernardi?, osoba iz sjene koju gotovo nitko nije smatrao ozbiljnim kandidatom. Sedam dana izme?u prvog i drugog izbornog kruga je bilo premalo za ispravljanje ranijih pogrešaka. Umjesto ispravljanja, ?injene su nove. Zbog toga su zagreba?ki SDP-ovci Zoranu Milanovi?u, Ivi Jeluši?u i Jurici Mei?u opalili zvonku pljusku.

Decentralizacija samouprave po naški

Ovih je dana u toku edukacijska rasprava po zagreba?kim gradskim ?etvrtima na temu mjesna samouprava. Tu se vije?nici vije?a gradskih ?etvrti i mjesnih odbora informiraju o stanju i pravcima razvoja mjesne samouprave u gradu, ispunjavaju se ankete koje ?e nam pomo?i sa se bolje decentraliziramo, sukobljavaju se mišljenja, ukrštaju stavovi, vode žustre polemike..

Kako svaka poštena kampanja mora imati lajtmotiv-termin, a potrošili smo "transparentno" i druge jake adute, ovaj projekt teži decentralizaciji. Tako se osim vlasti decentraliziraju odluke, novci iz gradskog prora?una, (ne, ne zezam se: Q:"Na koordinaciji je zaklju?eno da se za 2011. godinu decentralizira 7,5% a do kraja mandata 10% gradskog prora?una"), a da se to sve nebi doga?alo stihijski i samovoljno, "neophodno je utvrditi obim i tempo decentralizacije".

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci