Tagovi

UZROCI ANTISEMITIZMA (antižidovstva, antijudaizma)

O antisemitizmu se u nas, pogotovo ovih tjedana vezano za događanja u Gazi i Izraelu, puno piše i govori ali vrlo rijetko se nalaze u medijima jednostavna objašnjenja antisemitizma, zapravo nema nikakvih objašnjenja. U obrazovnim programima također se vrlo rijetko spominje, ponešto se o njemu govori u nekim studijima na fakultetima, dakle, u akademskoj zajednici i eventualno prigodom obilježavanja događaja vezanih za Holokaust.

"Mein Kampf" - knjiga zla

Kad je riječ o knjigama koje trebaju završiti na lomači, prva na popisu svakako je Hitlerov uradak "Mein Kampf". I prije nego što se Hitler domogao vlasti ta je Biblija nacističke ideologije prodana u 240 000 primjeraka dok ju je na kraju Drugog svjetskog rata posjedovalo 10 milijuna ljudi

Neki povjesničari smatraju da se mogao spriječiti rat u Europi i holokaust samo da je ta knjiga pažljivije pročitana. Autorsko pravo nad „Mein Kampf“ ima država Bavarska i ono ističe 2015. Reproduciranje ove knjige u Njemačkoj je dopušteno samo u obrazovne svrhe i to ne u izvornom obliku, već samo uz obimno tumačenje.

Od 1990. „Mein Kampf“ je u Hrvatskoj doživio dva izdanja: prvo pod okriljem “Croatiaprojekta”, te drugo s potpisom “Croatiknjige”. Kako su oba izišla bez ikakva izdavačkog predgovora i ograde od Hitlerove zločinačke ideologije, tužbom je reagirala Slobodna država Bavarska koja je na zagrebačkom Trgovačkom sudu 2008. ishodila trajnu zabranu distribucije „Mein Kampfa“.

"Narod i rasa"

Jednom Židovi - bankari, uvijek Židovi bankari...!

Na ovaj dnevnik potaklo me pitanje koje je postavio Golgota ispod jednog drugog dnevnika - naime, ako njemu, obrazovanom i dosta bistrom, iskusnom... nije jasno, kako je s ostalima..?
„Puls Hrvatske“ je neka vrsta emisije HRT koja je trebala zamijeniti Latinicu, no i pored truda voditelja Branimira Bilića i gostiju, ova emisija nije se približila kvalitetom ni izdaleka Latinici. Forsira se neka dramaturgija emisije koja bi trebala zalijepiti gledatelje za ekran, no gledam je iz navike, a ne iz oduševljenja. Imam jednostavno dojam da je Branimira Bilića ovaj tip emisije nadrastao i da, vodeći ih zadnjih godina (Lice nacije) nema više tanani osjećaj za sugovornike i da ne moderira emisiju kako bi potakao kvalitetnu raspravu, već da bi je sjeckao i istakao - samog sebe! Istina, i sugovornici počesto nemaju što inovativnog i originalnog za reći, i tako odličan termin i emisija, cijenim, razočarava gledatelje. Slično je i s Otvorenim u četvrtak kada uvijek ista četvorka ( Dujmović, Mijić, Popović, Šola) komentira događaje, a opet, slično je i s emisijom Peti dan, kada svaki put ista četvorka (Čačinovič, Čaldarović, Horvat, Raspudić), uz poneki bljesak, manje-više zamara gledatelje.

Mein Kampf

"U slu?aju da neka osoba ne ostvari slobodu, spontanost (prirodnost) i
istinsko izražavanje svojega>>ja<< može se smatrati da ima ozbiljan
defekt, ako pretpostavimo da su sloboda i spontanost objektivni
ciljevi koje mora da postigne svako ljudsko bi?e. Ako ve?ina ?lanova
nekog datog društva ne postigne taj cilj, u pitanju je pojava
društveno strukturiranog defekta. Individua dijeli ovaj defekt sa
ostalima; ona nije svijesna da je to defekt, i njena sigurnost nije
ugrožena saznanjem da je razli?ita i da je, tako re?i, odba?ena. Ono
što je, možda, izgubila u bogatstvu i istinskom ose?anju sre?e
nadokna?eno je sigurnoš?u da se ona uklapa u ostali dio ?ovje?anstva
--onako kako ga ona poznaje.

Zdravo društvo je ono koje odgovara potrebama ?ovjeka."(Erich Fromm)

Bolesno društvo

Mit Tu?mana o stvaranju države Hrvata i novokomponirane povijesti u
'Rvata je stvaran pomo?u metoda ispiranja mozga koje se plasiraju
pomo?u svih mogu?ih javnih medija ,a sam "savršenko" je vjerovatno bio
upoznat s projektom MKULTRA preko nekih,pitajte Boga,CIA-u ili bolje
bi bilo - pitajte Vatkan,ili "specijalne" me?unarodne veze .U tom

Danas je Hrvatska dobila izuzetno važan zakon, BRAVO...

Nakon inicijative nekoliko stranaka, posebno SDP-a, udruga, institucija, židovskih zajednica Hrvatske, pojedinaca, Crkava.. hrvatski je Sabor na prijedlog Vlade danas s velikom ve?inom glasova usvojio dugo o?ekivani zakon – zakon o zabrani neonacisti?ke djelatnosti, uklju?uju?i i odredbu kojom je kažnjivo negiranje holokausta, korištenje Hitlerova kukasta križa..itd. Zakon uklju?uje kao kažnjiva djela i nošenje ustaških odora, znaka U na kapama, te veli?anje ustaškog pokreta na ?elu s Antom Paveli?em. Ve? su se oglasile neke institucije i pojedinci izražavaju?i zadovoljstvo donijetim zakonom. Iako državu Hrvatsku tište vrlo ozbiljni politi?ki, ekonomski i socijalni problemi hvalevrijedno je da su i Vlada i Sabor stavili na dnevni red ovu temu, a Sabor RH usvojio ovaj zakon.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci