Tagovi

Pale sam u Šibeniku

Lokalni izbori su se održali u svibnju, i u protekla tri mjeseca vlast se u jedinicama lokalne samouprave konstituirala, novi na?elnici i gradona?elnici zapo?eli su sa radom, a mediji se ve? pune prvim analizama njihovoh novih mandata... Svugdje osim u Šibeniku. Šibenik je od samog po?etka ostao pomalo zakinut za medijsku pažnju – pored Keruma koji je preuzeo vlast u Splitu, pored Bandi?a koji je morao u drugi krug, te pored smjene vlasti u HDZovim uporištima, Dubrovniku i Vukovaru. No usprkos tome, Šibenik donosi jednu od najzanimljivijih pri?a s lokalnih izbora – koja traje još i danas.

Lokalni izbori 2009 – epilog

Valjda zbog nepoznavanja merituma stvari kao i ?injenice da su novoizabrana op?inska, gradska i županijska vodstva nakon konstituiranja ve?inom otišla na ljetni godišnji odmor, mediji gotovo da ne pokazuju interes za to kako ?e funkcionirati lokalna (regionalna) samouprava u sredinama gdje su predstavni?ko tijelo i neposredno izabrani ?elnik izvršne vlasti iz razli?itih, me?usobno suprotstavljenih opcija. Vlada do lokalnih izbora nije ni predložila odgovaraju?a i prijeko potrebna zakonska rješenja pa ista nisu niti mogla biti usvojena. U ve? dobro poznatoj maniri, vlastiti propust i neodgovornost prema gra?anima su opravdali time da ?e ista biti donošena „u hodu“. Za neke bi to mogao biti i „hod po trnju“, prije svega za one kojih izbor nije po volji centralnoj vlasti.

Pobjednici i gubitnici lokalnih izbora 2009.

Lokalni izbori su uistinu posebnost, i to iz više razloga – od toga da se koalicije ?esto spajaju na lokalnoj razini po principu dobrih osobnih odnosa, do ve?e naklonjenosti bira?kog tijela nezavisnim kandidatima, a od ove godine su i snažno obojeni osobnim karizmama pojedinaca, budu?i su se župani, gradona?elnici i na?elnici po prvi puta birali neposredno. U takvom spletu brojaka prili?no je teško detektirati rezultate, pobjednike i gubitnike. K tome u cijelu pri?u treba ubaciti i podatak o izrazito velikom broju jedinica lokalne samouprave, tako da nitijednoj stranci nije teško nabaciti neki podatak o stotinama vije?nika ili desetinama na?elnika. Kako bi se što pravilnije procijenili pokazatelji ovih izbora, nužno je odrediti kriterije, koji ?e s jedne strane biti dovoljno jednostavni kako bi bili razumljivi, a s druge strane dovoljno kompleksni kako bi što vjernije opisali politi?ke promjene.

Gradona?elnik Hrvatske

Na neki perverzan na?in, žive?i posljednjih dana u Zagrebu, uop?e nemam osje?aj da je u nedelju drugi krug lokalnih izbora na kojemu ?e se direktno birati gradona?elnik – dakle ?ovjek koji ?e slijede?e ?etiri godine vladati (ili upravljati) najve?im gradom u Hrvatskoj. No to nije ni ?udno, budu?i aktualni gradona?elnik vodi upravo takvu kampanju – kampanju kojoj je cilj „u hodu“ odraditi izbore kao puku formalnost, kojom je „dobri gospodar“ odlu?io podariti svoje podanike. Zbog toga kampanje u Zagrebu formalno gotovo niti nema – Bandi? izbjegava su?eljavanje, ignorira pitanja, a gradsku idilu je u ovih tjedan dana u?vrstio stavljanjem pauka na led, prijevremenim isplatama regresa i sli?nim potezima. Uvjerljiva financijska nadmo? rezultirala je gotovo potpunim prigušenjem opozicijskih glasova, koje ide do te mjere da su plakati „Prava na grad“ u roku od 24 sata doslovno pobijelili.

Kako su polliti?ari prošli na izborima

Evo pade mi napamet malo pogledati kako su ljudi koji su bili, ili su još uvijek, aktivni na pollitici, prošli na izborima. Evo nekih podataka - ako netko ima dopune, neka javi!

Vesna Škare-Ožbolt (predsjednica "Demokratskog centra") marljiva blogerica (http://vesnaskareozbolt.bloger.hr/) koja se i ovdje ponekad javljala, u svojoj Velikoj Gorici nastupila je u koaliciji sa SDP i HSLS. Koalicijska lista osvojila je 40,4% glasova. DC je samostalno izašao i vrlo uvjerljivo pobijedio u Stubi?kim Toplicama. U Samoboru, gdje su dosad bili dobri, ostali su ispod izbornog praga.

DEMOS (Milivoj Špika) je u Trogiru pokušao stvoriti koaliciju "Ruža", nagovaraju?i vije?nike nekih parlamentarnih stranaka da otkažu poslušnost partijskim centralama. O tome smo imali dosta informacija ovdje. Neuspješno, pa se na izborima za gradsko vije?e pojavio kao nositelj koalicijske liste ?etiri male stranke (Akcija socijaldemokrata, Demokratski centar, Stranka umirovljenika, Akcija mladih). Ostao je ispod praga sa 4,99%. :(

Gradona?elnik kakvog želite

Posljednje izvješ?e Gradona?elnika:

“Dame i gospodo, dragi suborci..Ovo je zadnja prilika u kojoj vam se obra?am i zahvaljujem svim ?lanovima ovog saziva gradske skupštine koji ste mi omogu?ili da ispunim svoje i tu?e džepove. Bilo je me?u nama sretnih i tužnih trenutaka u moja dva mandata, ali priznajem, pravi ste prijateli kada se radilo o mom i našem najve?em uspjehu..GUP-u..Slava svima koji su ga podržali!
Kroz sve godine gradona?elnikovanja žene su bile moja najve?a podrška, uvijek na raspolaganju i usluzi. Ne?u zaboraviti sve delicije iz njihove kuhinje. Bez njih nikada ne bi postao to što jesam. Hvala im!
Re?i ?u sada nekoliko rije?i, da se zajedno podsjetimo svih mojih i vaših uspjeha, a na radost svih zagrep?anaca.

Novi program stranke 'Jedinohrvatska'

U subotu, 25. travnja 2009. u Dalmatinskoj 7, Zagreb održan je izborni sabor stranke 'Jedino Hrvatska- pokret za Hrvatsku' (u daljnjem tekstu 'Jedinohrvatska').
Na tom saboru utvr?ena je lista kao i nositelj iste stranke za skupštinu grada Zagreba, a na ?ijem ?elu je umirovljeni general HV Ljubo ?esi? Rojs- jedan od utemeljitelja stranke.
Nakon prlamentarnih izbora 2007 i, slobodno možemo ustvrditi, debakla stranke iz pokreta 'Jedinohrvatska' istupio je Ivi? Pašali? sa svojim HB kojega je nedugo zatim ugasio (31. kolovoza 2008.).
Nekolicina entuzijasta, me?u kojima je i moja malenkost, grijali smo vatru u prostorijama stranke (Mislavova ulica) nekoliko mjeseci dok nismo deložirani.
Idu?ih gotovo pola godine nismo smjeli pristupiti ra?unalima, uredskom materijalu, knjigama... koje su ostale u istim prostorijama, jer je gradska vlast postavila 24 satnu zastitarsku stražu pred vratima (prostor je naime gradski) i usprkos molbama, pisanim i usmenim, nismo mogli dobiti protorije na daljnje korištenje.

Vjeronauk kao loš spin dr. Ive Sanadera

Predstavljaju?i jasena mesi?a i koalicijsku listu za Zagreb Sanader je rekao da je Sdp-ova politika pogubna i citiram: “ Koja je htjela izbaciti vjeronauk iz škola..Kome smeta vjeronauk u školama..dame i gospodo, to vas pitam..!”..
Friš?i? poru?uje: “Bandi?evski na?in vo?enja grada po?eo se širiti hrvatskom snažnije nego gripa”…
I na kraju tek jasen zaklju?uje: “da u ovom gradu ne možemo trpiti wc-e po 12000 eura kvadrat..”

Dalje Sanader poru?uje studentima da ga ne brinu prosvjedi, ali ni oni koji najavljuju radnici. Sa svojim ?e partnerima, uvjeren je, pobijediti na izborima.O daljnjoj politi?koj kuhinji i guljenju krumpira nema potrebe iznositi detalje..

Kratko bi prokometnirala ove izjave Sanadera i Friš?i?a koji lošim spinom obmanjuju narod. Ako je vjeronauk jedini problem ovog grada i države i razlog zbog kojeg se nalazimo u teškoj krizi onda ova vlast mora pod hitno oti?i, jer vjeronauk ne može i nikad nije bio tema lokalnih izbora, ve? to može biti samo parlamentarnih. Ako povu?emo paralelu sa studentskim prosvjedima, onda bi i to mogao biti razlog više zašto smo zemlja NE znanja.

Roži?, Kregar, Holjevac

OK. Imamo novu situaciju u odnosu na prije mjesec dana. Sri?a se udružio sa Kregarom, Kregar je po nekim anketama siguran u drugom krugu, kada vrlo lako pobje?uje na izborima. No, ankete su ?esto varljiva pojava, s obzirom da nisu dubinske, te su takve podložne znatnim promjenama iz sata u sat.

Kako imamo još nekih mjesec dana pred izbore, a u mjesec dana se stigne mnogo toga promijeniti (prljavo rublje, obrat kampanje, neo?ekivane situacije), možda je vrijeme da kompariramo nova tri kandidata koji su kako tako suvisao izbor, što zbog trenutnog rejtinga, što zbog odre?enog politi?kog kapitala koji im je na raspolaganju.

Prvo Roži? i link na njegovu stranicu:

http://miroslav-rozic.com/

Na forumu se globalno oslikava ideja kako je Kregar SDPov igra?, kako su ruke Kregara prili?no uprljane kroz sve ove godine bliskog suživota sa globalno korumpiranim etablišmentom. S druge strane, po njihovoj pri?i, Roži? je ?ist kao suza.

Izborni barometar - humanitarna kladionica za lokalne izbore - prijedlog

Ve? me danima pojedinci pitaju za ishode nekih rezultata na lokalnim izborima, pa bih ovdje predložio da na pollitika.com organiziramo virtualnu kladionicu (naravno sve u skladu s zakonima RH - molim savjete po tom pitanju) oko lokalnih izbora. Moj je prijedlog da svi dobitnici dobitak uplate za pomo? kolegi blogeru Damiru Finti?u, pa da izbjegnemo neke potrebe to sve formalizirati - ve? samo da na jednom mjestu definiramo pravila igre.
Dakle ja sam se s Demosom kladio da HDZ zadržava vlast u Trogiru i da Brksi rules - omjer mislim 2:1 i otud mi ideja - da eventualno napravimo nekakvu virtualnu kladionicu i da doniramo novce Damiru, jer je to upravo DEMOS predložio kod naše oklade.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci