Tagovi

Štedljiva općina Konavle

Ovih dana po medijima vijesti da je Općina Konavle prisiljena isključivati javnu rasvjetu zbog štednje jer su im najnovije izmjene zakona o porezu na dohodak smanjile prihode za 12 milijuna kuna godišnje.

I to mi se činilo nekako čudnim. Nije li tu neka greška u pitanju? 12 milijuna za jednu malu općinu? Pa koliki su onda prihodi od poreza na dohodak općine? Kolika je uopće ta općina Konavle? Zar nije bila svrstana u zaostale krajeve kojima je potrebna državna pomoć?

I ja linčina kakva već jesam površno pogledam neke podatke i ispade da u konavlima živi oko 8500 ljudi, a i da bi prosjek proračuna proteklih godina bio oko 85 milijuna kuna. Opa! Vidi ti koliki proračun ima ta mala zaostala općinica.
Pa onda još prihodi od poreza na dohodak oko 38 mil kuna. Hmmm dobre prihode ima taj siromašni narod zaostale općinice na kraju države. Zato su iz proračuna 2013. još dobili i pomoć od 14 milijuna kuna. Baš fino.

par linkova:
http://dubrovacki.hr/clanak/70060/opcina-konavle-podignula-prirez-na-10-...
proračun sa skoro 90 milijuna pao na 65.
http://www.opcinakonavle.hr/index.php/arhiva/409-usvojen-proraun-opine-k...
2013. proračun iznosi 92 milijuna kn

Plavi dizel za javni prijevoz

A da se uvede plavi dizel i za javni prijevoz kao što je to i kod poljoprivrednika i ribara?
To bi sigurno smanjilo troškove firmama koje vrše usluge javnog prijevoza, a ako ima straha da bi se to moglo zlorabiti pa može se odrediti kvote koliko bi s obzirom na potrošnju i dužinu ruta mogli dobiti jeftinijeg goriva. Možda da se odobri 80-90% od procjenjene potrošnje goriva.

Javni prijevoz ionako velikim dijelom subvencionira država i lokalna samouprava. Pa bi to olakšalo i lokalnoj samoupravi, lakše bi subvencionirali prijevoz, posebno učenika.

Isto tako bi mogli i smanjiti PDV na cijene karata u javnom prijevozu i to bi olakšalo ljudima. Nisu to neki veliki novci za državu a ljudima i lokalnoj samoupravi bi pomogli. Možda bi onda više ljudi koristilo javni prijevoz pa bi imali manje trošenje cesta i troškove održavanja, manje gužve, manje zagađenje. Više je ovo ekološka mjera nego subvencioniranje skupih kvaziekoloških hibridnih vozila.

Ča je pusta Londra...

Ča je pusta Londra kontra Splitu, Rijeci i Osijeku.

Kako su to divni gradovi kulturnih i uljuđenih gradonačelnika koji se ne ponašaju kao lokakni šerifi. Financije uredne, troši se racionalno, pazi se da se zadovolje potrebe građana i radi u javnom interesu.Sve je javno i transparentno, nema pogodovanja i korupcije, poštuju se zakoni, a što je najvažnije javna infrastruktura fnkcionira savršeno.

I što kad u najboljima od najboljih gradova na svitu naprave apsolutno sve što se može? Što dalje?
Naravno jedino razumno je tražiti veće ovlasti tako da i na širem području pokažu svoju uspješnost, urednost, poštenje i rad za dobrobit zajednice.

Ili ne.

Ili je u nečem drugom kvaka. Pa pogledajmo kako funkcioniraju ti naši sjani gradovi. U biti pošto ideja potiče od Baldasara onda se držimo njegovog grada.

KV političar

Eto i pastiri moraju položiti ispit da bi čuvali ovce. Postoje i tečajevi za dadilje, tako da ih se stručno osposobi za čuvanje djece. I to je tako, traži se stručnost, zemlja znanja je "in", i cjeloživotno obrazovanje.

Ali što je s onima koji vode zemlju? Što je s političarima? Trebaju li i oni polagati kakav ispit? Dokazati da imaju nekakvo znanje i stručnost u pitanjima vođenja države? Za voditi ovce treba ispit, a za voditi državu ništa?
Ma kako to more biti?

Izgleda da će jedino biti političar, biti jedini posao za koji ne treba nikiakva kvalifikacija.

Mislim, da bi upravljao autom trebaš položiti vozački ispit, dokazati da poznaješ pravila u prometu i kako upravljati autom. A za upravljati državom, općinom , milnistarastvom? Ništa?

Zar ne bi trebalo da kao uvjet da se netko natječe za mjesto u lokalnoj samoupravi, saboru ili vladi, da ima položen ispit kojim bi dokazao da je stručan i da zna kako država funkcionira.

Pa učitelji i medicinske sestre moraju polagati državni ispit u kojem moraju dokazati i kako poznaju Ustav i zakone koji se tiču njihove struke. A načelnici, župani, gradski i općinski vijećnici, ministri? Ništa?

Sukob interesa

Pred formiranje novog gradskog vijeća i popratnih odbora te raznih vijeća i naravno upravnih i drugih odbora u mojoj lokalnoj zajednici naišao sam na čitav splet raznih mogućih sukoba interesa od ojih ću navesti samo tri pa vi prosudite radili se o sukobu interesa ili ne.

1. Gradski vijećnici. Na jednoj listi kao gradski vijećnik postala je osoba zaposlena u gradskoj firmi koja se izravno financira iz gradskog proracuna. Tako ce taj voditelj te firme ili agencije u gradskom vijecu prihvacati proracun koji ce se ticati i njegovih primanja, pisati i obrazlagati godisnje izvjesce o radu firme ili agencije te ce na kraju sve to i prihvacati.

2. Članstvo u odborima. Osoba B je gradski viječnik no i predsjednik je jedne udruge i član je odbora koji raspoređuje sredstva udrugama preko natječaja te se i njegova udruga javlja sa kvalitetnim programima koji su prepoznati od strane odbora i dobija značajna sredstva za rad njegove udruge. Na kraju kao gradski vijećnik odlučuje koliko će novaca biti izdvojeno za raspodjelu udruga.

Ustati ili odustati

Ovaj naslov dnevnika preuzeo sam od jedne benigne grupe na Facebooku ?iji ?lanovi si to pitanje, kao i mnogi od nas, postavljaju svako jutro. Ostati što duže u predivnoj udobnosti i sigurnosti osobnoga kreveta drijemaju?i ili sanjaju?i uz diskretan dodir voljene osobe pored sebe ili isko?iti iz njega i suo?iti se sa surovom realnoš?u i svakodnevnim, rutinskim poslovima i obavezama. Nakon duge zime provedene u razli?itim metropolama došao sam u svoju izbornu jedinicu i na svoj posao turisti?kog djelatnika u Bašku Vodu. Svoja razmišljanja o korupciji, organiziranom kriminalu, ljudskim pravima, koja sam ?esto dijelio s vama, namjeravao sam s makro prostora prebaciti u op?inski do maksimalno županijski okvir i o tome prodiskutirati s vama. Stjecajem okolnosti, koje ?u navesti niže u tekstu, upao sam u fazu razmišljanja o odustajanju.

Decentralizacija samouprave po naški

Ovih je dana u toku edukacijska rasprava po zagreba?kim gradskim ?etvrtima na temu mjesna samouprava. Tu se vije?nici vije?a gradskih ?etvrti i mjesnih odbora informiraju o stanju i pravcima razvoja mjesne samouprave u gradu, ispunjavaju se ankete koje ?e nam pomo?i sa se bolje decentraliziramo, sukobljavaju se mišljenja, ukrštaju stavovi, vode žustre polemike..

Kako svaka poštena kampanja mora imati lajtmotiv-termin, a potrošili smo "transparentno" i druge jake adute, ovaj projekt teži decentralizaciji. Tako se osim vlasti decentraliziraju odluke, novci iz gradskog prora?una, (ne, ne zezam se: Q:"Na koordinaciji je zaklju?eno da se za 2011. godinu decentralizira 7,5% a do kraja mandata 10% gradskog prora?una"), a da se to sve nebi doga?alo stihijski i samovoljno, "neophodno je utvrditi obim i tempo decentralizacije".

Feud Istraski: Jakov?i? je od Cuccurina prepisao formu 'koordinacije op?ina i gradova'. SADRŽAJA NEMA.

PREPISIVANJE (ni)JE DOZVOLJENO
Tijekom predizborne kampanje za župana 2009g., Plinio Cuccurin je tvrdio da je Ivan Jakov?i? prepisao njegov predizborni program za župana. Ivan Jakov?i? je tvrdio da je Plinio Cuccurin zapisao u svoj program sve ono što ON ve? odavno, vrlo uspješno Ivan Jakov?i? realizira, jer ON ima najbolju i najstru?niju ekipu u Istri!

I evo, u utorak 02.velja?e 2010. ?itam iPress, ?itam i razmišljam o lokalnoj samoupravi, o socijalizm, kapitalizmu, robovlasništvu, a bog'me i o feudalisti?koj praksi!!

POLA SATA (demo)KRACIJE

Jakov?i? je POZVAO svoje podanike, na?elnike op?ina i gradova, održao im slovo ... i samozadovoljno zaklju?io da je obavio posao '''KOORDINACIJE JLS'''
Forma je odra?ena, a sadržaj naravno nije, jer Feudalac se nema što razgovarati sa lokalnim Šerifima (koji su tu da odrade posao prema napucima, a ne da misle i daju prijedloge)!

Ladonja Pula - senzacionalna vijest: Gradona?elnik Boris Mileti? je ODLU?IO: Vratiti ?u djeci TRI PAKETA PELENA!!!

Pula 16. travnja 2010. 09:58
Tema: MILE - TI?
Dopuna:
Naknada za novoro?en?ad i dalje 500 kuna - Mileti? “zaboravio” na svoje obe?anje
14. travanj 2010. Izvor: http://ladonja.org
Cijeli tekst na: http://ladonja.org/naknada-za-novorodencad-i-dalje-500-kuna-miletic-zabo...

Moja misao dana:
AKO NEMOŽE DRUGA?IJE - ONDA ?EMO POŠTENO!!!

---------------------------DuroPula@gmail.com

TRI PAKETA PELENA
Ju?er sam nazvao Dunju Ra?i? i pitam je:
''eej... Dunja kako je, što ima... nisam te dugo vidio od kad je mama umrla... Kako si? Kako tvoji doma?
Evo ?itam na internetu da je Mileti? odlu?io vratiti ona TRI PAKETA PELENA djeci ...
http://www.ipress.hr/gradovi-i-opcine/pula/izbori-su-prosli-miletic-pred...
...naravno ... samo ako se GRADSKO VIJE?E SLOŽI...
Što ti kao Gradska Vije?nica Pule misliš o tome Dunja?...''

Dunja NIKAD NE PSUJE!
Stvarno Dunju nisam nikad ?uo da psuje! Samo knedla u grlu!

što mi sve pla?amo

Kaže reklama ubi me ovaj "pdv, hara? i secesija". Ne ulaze?i dublje u opravdanost prora?una , sve najave štednji a potom medijsko otkrivene kupnje....razmišljam koliko toga pla?amo iz poreznih stavki svih nas a da ne znamo...možda je i bolje...ne znam kako bi podnijeli sve spoznaje. Vrlo banalnim povodom razgovaram s ?lanovima lokalne samouprave malog mjesta u Zagori koje obzirom na stanje privrede izvjesno ve?inu prihoda ostvaruje iz državnog prora?una a time dakle pla?a i lokalne dužnosnike na svim radnim i izabranim mjestima

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci

Nedavno pročitano