Tagovi

mislimo za nove fronte

MISLIMO ZA NOVE FRONTE
zašto?

stare fronte su potrošene,
nove fronte počnimo trošiti,

ponavljajmo...
krenimo...

001
čovječanstvo proizvodi sposobnije i sposobne,

sposobniji proizvode bogataše,
sposobni proizvode siromahe,

bogataši siromaše siromahe,
čekamo kraj siromaha,

NE dopustimo kraj siromaha!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

002
zaduživanje i lihvarenje/kamataranje
proizvodi NE sposobne prosjake za preživljavanje,

zaduživanje i lihvarenje/kamataranje
nije isto i jednako.

003
zaduživanje
zasebna je proizvodnja s zasebnin posljedicama,

zaduživanje
proizvodi egzistenciju inovacija za uspješno vraćanje duga,

004
lihvarenje/kamataranje
zasebna je proizvodnja s zasebnin posljedicama,

lihvarenje/kamataranje
uništava egzistenciju inovacija za uspješno vraćanje duga,

NE dopustimo lihvarenje/kamataranje!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

005
demoKratizacije NEMA, dok IMA autoKracije,

autoKracija uništava demoKratizaciju,
autoKracija ukida slobodu pojedinca,

NE dopustimo sveMoćnost autoKracije!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

006

bankarizam

UTAJENO LIHVARENJE ZAJMOPRIMACA
staro je koliko traje međuOdnos između zajmoDavca i zajmoPrimca,

utajeno lihvarenje zajmoPrimaca DANAS se penje u preUžasne visine,
evo ovako

1. ZAJMOPRIMCU JE PODMUKLO UVALJENA ZANIMLJIVA DVOJBA,
primjerice...

zajmoPrimac NEMA svoj stan i auto,
gle bankarske ponude,
zajmoPrimac ipak može imati i stan i auto i UŽIVATI,

a kako?

zajmoPrimac s prihodom može odmah imati stan i auto,
ako

zajmoPrimac kupi stan i auto na bankarski lihvarski zajam s lihvarskim kamatama, a potom s lihvarskim kamatama vraća dug svojim mjesečnim prihodom,

2. IMATI STAN I AUTO ODMAH ILI NIKAD
JEST -
egzstencijalna kušnja, koju rijetko TKO može izbjeći,

a kobna lančana posljedica?

IMATI odmah UŽIVANJE stana i auta ukorijenila se kao NE izlječiva bolest, BEZ obzira na posljedice od zaduživanja kod bankara na bankarski lihvarski zajam s bankarskim lihvarskim kamatama,

3. IMATI ODMAH uživanje JEST - MANIJA
strašnija od narkoManije,
strašnija od pijanstva,
strašnija od kurveRaja,
itd.

Laž može postati istina

SOCIJALNI PRITISAK

Sredstva socijalnog pritiska možemo podjeliti u dvije velike skupine:
-sredstva uvjeravanja
-sredstva prisile

Sredstva uvjeravanja su:molba,savjet,preporuka.

Sredstva prisile su:obe?anje,nagrada,prijetnja,kazna.

Kazne se mogu podjeliti na :fizi?ke,moralne i materijalne.

Zanimljive su moralne.One se kre?u od ismijavanja od drugih ?lanova grupe,preko skidanja s društvenog položaja tj. degradiranja,grupnog bojkota,sve do privremenog i trajnog isklju?enja iz doti?ne grupe.
Treba naglasiti da kazna ima ve?e preventivno djelovanje nego njena oštrina,tj. manje je važno koliko je oštra kazna,a više to da li je vjerovatnost hvatanja i kažnjavanja malena ili velika.
Kolika je snaga i domet socialnog pritiska najbolje ?e pokazati izvaredan i upravo plasti?an eksperiment S.E.Ascha (1955g.) koji je izvršen na nekoliko skupina ispitanika.U svakoj od tih skupina svi ispitanici,osim jednog-nazovimo ga "žrtvom"-bili su u dogovoru s eksperimentatorom,a sam je eksperiment bio zamaskiran kao uobi?ajeni eksperiment iz psihologije percepcije.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci