Tagovi

Sucker vs. Sucker

Sucker

Avet „pinokizma“ i dalje kruži hrvatskim politi?kim prostorom. Kao da se ništa nije dogodilo. Kao da ništa nau?ili nismo.

U svjetskim medijima se šire pri?e o „gr?kom sindromu“ (prezaduživanja) i na druge zemlje Europske unije (zapravo Eurozone – jer se sve ovo reflektira u prvom redu na monetarnom planu). Zemlje PIGS se umnažaju i ve? se nazivaju PIIGGS (izvornim „svinjama“ Portugal, Irska, Gr?ka i Španjolska sada pridružuju Italija i Velika Britanija). U hrvatskoj javnosti i medijima se sve više vrte pri?e da je i Hrvatska ve? postala „pridruženi ?lan“ te ugrožene skupine. Dakako, ima ih još.

druga?iji pogledi by profesor

druga?iji pogledi by profesor
u ovo doba masovne katarze, posipanja pepelom od strane onih koji IMAJU (vlast, a bogami i lovu) i koje se PITA i koji su zabrinuti za NAS, koji donose „spasonosne“ mjere uvjereni u svoje poslanje, pamet i sposobnosti, pitam:
draga premijerko, ako mislite da imate imalo „zasluga“ za ove nevolje koje nas sna?oše, kažite nam, ?ega se VI kao premijerka i osoba odri?ete, makar simboli?no, da vidimo da stvarno mislite ozbiljno i da vam je stalo ( zašto npr. ne biste SEBI smanjili pla?u na jedno 2000 Kn, ionako vam je sve što pogledate i ?ega se mašite mukte, pomodne torbe, broševi, toalete... ili možda to pla?ate iz vlastitih skromnih primanja, onda se duboko ispri?avam). pitajte vašeg PR-a kako bi to pozitivno „dejstvovalo“ na svekoliko pu?anstvo! a još kad bi vaši multisposobni ministri radili samo za stan i hranu, bar dok kriza pro?e (pogotovo oni sa viškom kila i sa manjkom pameti, he,he).

I nerad je nekome koristan rad

S prolje?em vra?a se živost na ulice i trgove gradova. U Zagreb su se ovog vikenda doga?ale neobi?ne igre bez granice. Mladi vode?e stranke pozicije i isto takvi vode?e stranke opozicije izvodili su uli?ne performanse. Mladi HDZ-a su pokretima tijela pokušali do?arati nerad prvog ?ovjeka opozicije, Zokija Milanovi?a, a mladi SDP-a parolama su ukazivali na nesposobnost Premijerke Kosor i njenog HDZ-a u rješavanju gospodarskih problema.
I jedni i drugi su u pravu. Milanovi? i SDP rade premalo. Jadranka Kosor, HDZ i sateliti ne rade na rješavanju problema ve? suprotno, stvaraju nove. Ali ljudi, mladi ljudi, pa to su i ptice prije odlaska u tople krajeve znale. Jeste li vi mladi i naivni ili se informirate preko starih tiskovina. Stvarno starih.
Zašto vladaju?e smeta nerad opozicije?

Mi Ljudi Svijeta Želimo Živjeti, A Ne Preživljavati

Izvor: Crom Alternativne Vijesti, 22 Ožujak 2010

Ima nešto od ?ovjeka do ?ovjeka što nas sve veže, a neda se dirati, omogu?uje samodrživost elite i u isto vrijeme sprije?ava istinski napredak ?ovje?anstva.
To nešto je toliko jednostavno da od jednostavnosti može zaboljeti glava, stvarati i dodjeljivati si novac, bogatiti se i kupovati tišinu bilo kojeg glasa koji pokuša prijaviti najve?u prevaru otkrivenu nakon 2 Svjetskog rata. Klju? ogromne mo?i koja nam je okovala svaki pokret proizlazi iz stvaranja platežnog sredstva. Najve?a od najve?ih igara se sastoji u privatnom upravljanju sustavom za izdavanje sredstava za pla?anje.

Stiglo je doba promjena

Stiglo je doba promjena.
A imamo li mi za
velike promjene
još uop?e vremena?

Ulice su pune prosjaka,
ljudi nemaju ni posla, ni pla?e.
Krediti stigli na naplatu
a u ku?i žena jau?e, dijete pla?e.

S ?im ?emo im kupiti knjige i teke?
Odakle da im damo za prijevoz i hranu?
U ku?i imamo tek sitnice neke,
a od hrane, brašno še?er i po koju bananu.

Niti možemo mi ovako,
a niti djeca naša živjeti.
Dok god ne ispla?uju pla?e
ne isplati se niti raditi.

Da bi na posao otišao
moraš kredit dignuti,
podmiriti prijevoz, gablec
a pla?u mjesecima ?ekati.

Za to vrijeme treba sve pla?ati
i krediti su došli ve? odavno na naplatu
no?ima i no?ima razbijam glavu
odakle novac za struju, vodu, za ratu.

Htio bih biti pošten ?ovjek
i u?iti djecu jednakom poštenju,
a rije? mi zastaje u grlu
dok gledam u praznu zdjelu.

Gledam po ulicama ljude koji posrcu, s gr?em na licu, o?iju koje se cakle od suza. Neki posr?u od o?aja, neki od umora, neki od briga, a poneki od alkohola, ubijaju?i u njemu svoju tugu i nedostatak povoljnih životnih prilika.

Sve je super i sve je za pet!

Jesmo li u govnima?

Narod željan krvi – to smo mi postali. Hranimo se aferama, skandalima, kra?ama, mitom i korupcijom. Ako nam protekne par dana bez takve droge izgubljeni smo, nastupa apstinencijska kriza. I nije za zamjeriti ve?ini ljudi koji su postali ovisni o lošim stvarima. Sve je crno, ništa nije dobro, ništa ne može biti dobro i ništa ne?e. Nije nam vladaju?a garnitura, a ni ona oporbena puno pomogla da razmišljamo pozitivno.

Zašto je bolje di?i PDV?

Ovaj sasvim kratki ?lanak želim napisati kako bih pojasnio zašto smatram da je u slu?aju prazne državne blagajne (dakle: kod nas) najbolje di?i PDV, a ne uvoditi druge poreze.

Prvo da kažem da nisam ekonomist po struci, dakle, nemam diplomu. Ovo su razmišljanja na temelju zdravog razuma.

Postoji fama da u ovoj krizi treba poticati potrošnju i smanjivati poreze. To je tako u udžbenicima. Manji porez pove?ava potrošnju (jer se cijene smanjuju), a potrošnja pove?ava potražnju za proizvodima, a potražnja pove?ava proizvodnju, što dovodi do ve?eg zapošljavanja, a više zaposlenih do ve?e potražnje itd.

To je tako u udžbenicima. Me?utim, potrošnja se može podijeliti na potražnju za doma?om robom i uvoznom robom. Uvozna roba su ne primjer ?okolada, automobili, ve?i dio obu?e i odje?e itd. Ve? je dosta vremena naša potrošnja iznad realnih mogu?nosti (razlika dolazi iz zaduživanja). Velika potrošnja dovodi do toga da smo uglavnom orijentirani na uvoz, i na prodaju uvozne robe.

Korupcija i koalicija selja?ina

Naša "draga" premijerka pri?a ono što joj najbolje ide. Pri?e za malu djecu. Pri?ica Crven-ka-pica kako ju pri?a sijeda glavica natjerala mi suze na o?i. Kada sam ?uo nisam mogao vjerovati. Što to ona ho?e re?i? Borba protiv korupcije u kojoj nema nedodirljivih?


Prosvjednici na cesti Velika Gorica - Zagreb

Za koga ona smatra ovaj uglavnom jadan i gladan narod? Narod koji ostaje bez posla, bez pla?a...
Smatra ga vukom kojega ?e njezin lovac, ne Luka nego Karamarko, ušutkati i upucati? Karamarko se ponovo dokazao u Zagrebu zatvaraju?i prosvjednike koji su uredno prijavili prosvjed. Da njegova policija nije bila u pravu utvrdio je prekršajni sud. Ho?e li sada policija napasti i poljoprivrednike?
Draga naša premjerko, posao koji obavljate je za ozbiljne ljude. Stoga, pri?e ostavite za unuke.

Par prijedloga

Ovo doba godine — poznato kao sezona grijanja i poreznih prijava — me uvijek nagoni na razmišljanje, što bi moglo bolje, što bi trebalo biti jednostavnije itd.

Evo što mi pada na pamet...

Porez na dohodak

Recimo, porezna prijava. Sjećam se kako je nekad prijava bila dokument koji je valjda samo idiot mogao krivo popuniti. Sjećam se da sam je popunjavao rukom. Danas, mislim da ne bi bilo šanse popuniti rukom poreznu prijavu, uvijek popunim obrazac Erste banke u Excelu, isprintam ga i pošaljem. Ali je taj obračun vrlo složen.

Jeste li ikad razmišljali koliko se novaca troši na izradu poreznih prijava, njihovo tiskanje, slanje, pa obradu u poreznoj upravi, isplatu — na na ono što se vraća, već trošak isplate na račun? Prošle godine je bilo oko milijun prijava. Neka papir i toner koštaju kunu, ili neka obrasci koštaju 5 kn, poštarina 10 kn, trošak obrade jedne prijave i isplate povrata još 5 kn, to je 20 kn po prijavi (minimum!) dakle 20 milijuna kuna! (Radi jednostavnosti, milijune kn ću skratiti kao Mkn u daljem tekstu)

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci