Tagovi

Strah i panika

Dame i gospodo politi?ari,

Neznam kako gledate na trenutnu situaciju u Hrvatskoj, ali ja ju osobno promatram u skladu s naslovom. Ispo?etka, kada je sve krenulo prije tri godine, iako sam o?ekivao da ?e biti problemati?no, cijelu situaciju sam promatrao sa laganom zabrinutoš?u, s pojedinim tra?kom nade u bolju budu?nost (kao npr. kada je Sanader odstupio s mjesta premjera. Nije me zanimalo zašto je otišao, samo mi je bilo drago da jest). Ipak, nakon brojnih vijesti o apsurdnim istupima naše premijerke, ?injenica da se ništa ne ?ini na izlasku iz krize, ?injenice da su se meni i mojim kolegama znatno smanjila primanja, a i to ukoliko smo imali sre?e da zadržimo posao, ?injenice da se od kad je kriza po?eo niti jedan moj prijatelj s faksa koji je diplomirao poslije mene nije našao posao, moj stav se promijenio iz lagane u ozbiljnu zabrinutost za moju budu?nost (ipak, zaposlen sam u privatnom sektoru) i budu?nost cijele Hrvatske.

Vjerujem da sli?ni stav su zauzeli brojni gra?ani Hrvatske, svjesni tadašnje situacije u zemlji. Ali iako je zabrinutost bila znatna mnogi smo vidjeli svjetlo na kraju tunela – EU, mogu?e MMF, obe?anja naše vlade o znatnim investicijama i ispunjavanju obaveza s ciljem rezolucije katastrofalne nelikvidnosti u zemlji. Ali, da se ponovno figurativno izrazim, kad smo stigli do tog svjetla, shvatili smo da se ne radi o izlazu iz mraka, nego znaku da je ispred nas provalija. Sa dodanim smiješkom i lijepim željama.

Špijun nema domovinu

Jadno gospodarstvo, korumpirano i kontrolirano pravosu?e i policija. Prebogata „elita“ i presiromašna gra?anska ve?ina. To je Hrvatska danas. Sutra bit ?e gore. Prije 20 godina bilo je bolje. Od onda, po?etka devedesetih godina, Hrvatska ide svakim danom dublje u krizu. Propada u živo blato, u fekalije.
Zašto je tako? Zašto se Hrvatski san o državi pretvorio u no?nu moru? Odgovor na to pitanje treba potražiti u vremenu kada se raspadala trula juga i nastajala loša naša.

Gra?ani – klju?ni ?imbenik suzbijanja kriminala

Gra?ani – klju?ni ?imbenik suzbijanja kriminala

Stalno se piše i pri?a o tome kako nismo pravna država, kako nema odlu?uju?e borbe protiv kriminala, kako gra?ani nisu svjesni svoje uloge u toj borbi, kako baš ništa ne bismo ni radili po tom pitanju da nije poglavlja 23. i pritiska EU.

Moja iskustva su sasvim druga?ija.
Obi?na hrvatska obitelj iz maloga mjesta. Troje djece, muž davnih dana ostao bez posla nakon privatizacije i najve?im dijelom propasti “?ure ?akovi?a”, nalazi radno mjesto u glavnom gradu, našoj metropoli i postaje vikend tata i suprug. Žena malo radi, malo ne , ali kada su stigle ozbiljne godine, ?etrdesete, uspijeva uhvatiti zadnji vlak i zaposliti se u susjednom gradi?u udaljenom 60-tak kilometara. I putuju oni, dnevno, odnosno tjedno, rade i uspijevaju preživjeti.
Žena je marljiva i uz svoj vrt kosi i održava i dio državne zemlje, kako joj ne bi odmah iza dvorišta bila šikara. I tu redovito kosi travu, uništava “babke” bagrema i sadi ukrasno drve?e i grmlje. Povremeno se istresaju na državu koja “ništa ne radi”, ali uskoro slijedi iznena?enje u vezi s time.

Vlado Gotovac

Proteklu subotu (11.09.) su obilježila dva znakovita doga?aja.

Hotovac Prvi doga?aj je bio onaj žalosno-smiješni “veli?anstveni“ skup HDZ mladeži u Ciboni, na koju je prebogata hrvatska stranka autobusima okupila svoj pomladak iz cijele Hrvatske da bi se slavili lik i djelo Jadranke Kosor. To što je mladež HDZ-a slavila Tu?manovu bistu je stara i obvezna dekoracija, ali istaknuta slika Jadranke Kosor je ona novo-stara stvar koja obilježava kontinuitet HDZ-ovske autoritarnosti –ta stranka bez „kulta li?nosti“ uop?e ne može funkcionirati.

Dvije zna?ajke je pritom potrebno naglasiti.
• Prvo. sama Jadranka Kosor vjerojatno nema ništa sa svojim „kultom li?nosti“ (ma kako joj osobno godio) - u pomanjkanju boljeg vo?e HDZ-ovim plemenskim vra?evima je i ona dobro došla.

Pet ideja za izvla?enje RH iz krize koji ne zna?e smanjenje pla?a!

Prvo, ja nemam nikakvo ekonomsko obrazovanje van ekonomije projekata. Ipak, pišem o toj temi. Zašto? Zato jer vjerujem da postoji toliko mogu?nosti da i „neznalica“ kao ja može dati nekoliko konstruktivnih prijedloga. Ali vidim gotovo bezbroj mogu?nosti što se može napraviti u slijede?ih godinu-dvije-pet koje ?e posti?i znatne rezultate, ali o?ito i nagaziti na ne?ije prste. Brojke navedene u ?lanku su moje needucirane procjene o kojima možete imati druga?ije mišljenje, a koje bih rado ?uo.

Socijalizam je pobjedio, neoliberalizam se povla?i na rezervne položaje, pripremite se za prinudno slijetanje

Socijalizam je pobijedio, neoliberalizam se povla?i na rezervne položaje

o neoliberalizmu ne znam puno
ali, privla?i me jedan detalj

obama je spašavao ameri?ke banke novcima poreznih obveznika
europski politi?ari su uradili isto

negdje u toj gunguli nestao je pojam
tržišta
tržišta novca, jer i novac je roba,
tržišta duga, jer i dug je roba,
lošeg duga ..., bankrota
(osim na islandu)
manageri koji su posudili novce ljudima/institucijama
investirali u ljude/projekte/derivate/derivate derivata
nisu i ne mogu biti jednaki
rade na tržištu
neki su brži, bolji, pametniji, dobivaju bonuse
neki manje uspješni, preživljavaju
neki baš nesposobni, propadaju

simptom, paradigmati?ni detalj?i? nedavne krize kapitalizma
manageri saniranih banaka/osiguravaju?ih društava
dijele bonuse i izazivaju moralno politi?ki bijes
ali samo moralno-politi?ki, u smislu to nije u redu

nitko im nije rekao ono što je trebao re?i
oprostite, vi ste nesposobni, sporiji ste, gluplji od drugih,
vrijednost vaše banke sada je 50% - 100% manja
izgubili ste novce, zaslužili ste otkaz
a ne bonus

bonus daje tržište

“Antišambriranje” – drugi dio!

Magija
I tako se ovih dana krug neuspješne politike „antišambriranja“ zatvorio - "ništa se ništa promijenilo nije"!. Premijerka je uz zaglušne fanfara državotvornih medija (HRT) slavodobitno otputovala u državni?ki posjet Sjedinjenim ameri?kim državama, gdje ju je primio potpredsjednik Joe Biden, bivša državna tajnica Madeleine Albright, a završila je s Nancy Pelosi, – dakle osobama posve dalekim od operativne politike.

?Hrvatska - tako lijepa, tako u k...?

?Bit ?emo vaše rame za plakanje!?

Opasno se bliži turisti?ka sezona i do?ekivanje novih turista. Kao i svake godine od turizma o?ekujemo veliku financijsku injekciju koja ?e nam barem na kratko pomo?i da zaboravimo sranja koja nas svakodnevno okružuju. Turisti?ka sezona pomo?i ?e i Jadranki Kosor da slavodobitno najavi kako se smanjio broj nezaposlenih jer ipak netko treba i uslužiti te silne turiste. Dakle, turisti?ka sezona je, može se re?i, nešto najpozitivnije što ?e nam se dogoditi u ovoj godini. To?nije, to je nešto ?emu se nadamo. Turisti su iza ugla, a što im mi kao zemlja osim neizmjerno velikih prirodnih ljepota možemo ponuditi?

Što donose novi porezi?

Ve? se tjednima raspravlja o novim porezima na dohodak kao da se spremaju drasti?ne promjene. Kona?no je poznato kako ?e izgledati novi sustav (iako se vlada nije baš jasno izrazila) — zapravo se radi o maloj modifikaciji starog sustava. Što to konkretno zna?i?

Kako je stari sustav uop?e radio? Evo kako se svaki mjesec ra?unala vaša pla?a, polaze?i od onog što poslodavac mora izdvojiti sa svog ra?una:

  1. prvo se od toga oduzimaju doprinosi, koji se dijele na doprinose "na pla?u" i "iz pla?e". To je ukupno 31,7% koje nikad ne vidite i nikad ne?ete dobiti natrag: taj novac se troši za zdravstvo, umirovljenike, Zavod za zapošljavanje, itd.

Jednake prilike za sve?

Nešto mi nije jasno.

Svi ljudi nisu jednaki. Naravno, neki imaju plavu kosu (zapravo, žutu), neki crnu: ali to nisu razlike koje ?ine neku razliku u životu. Neki i nemaju kose.

Me?utim, neki ljudi imaju neki tjelesni nedostatak. Recimo, neki ljudi loše vide. Neki ljudi uop?e ne vide, neki uop?e ne ?uju, a neki slabo ?uju. Neki ljudi nemaju ruke ili noge. Neki ljudi imaju bolesti od kojih trpe cijeli život, kao što je še?erna bolest.

Nekad davno su takvi ljudi jednostavno bili prepušteni milosti i nemilosti, prošnji i samilosti crkava i samostana.

Danas se smatra da društvo — zapravo, država, ali i svi ostali — moraju pokušati "poništiti" probleme koji tim osobama proizlaze iz nedostataka koje posjeduju.

Recimo, loše vidite, i država vam plati nao?ale s kojima vidite više-manje normalno.

Uop?e ne vidite, i država vam plati psa vodi?a i dodatne troškove koje imate radi svojeg stanja.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci