Tagovi

Paranoimia na rubu znanosti

Pametniji popušta, rekli bi pametni ili pak popustljivi. Ponekad, me?utim valja biti stamen. Ponekad valja zorno (od kad je Paar silovao tu rije?, ne mogu je koristiti bez ironije) prikazati neprikosnovenu logiku, zna?i ono što nas razdvaja od kaosa i besmisla. Postoje martyri (ili pak tvrdoglavci, ovisno o gledištu) koji to ?ine, koji ne?e promijeniti svjetonazor jer je to sad pomodno, a ne?e jer su eto, slu?ajno u pravu.
I tako jedan od njih, g. Dejanovi?, štreber, fanatik, zako?eni informati?ar, što li... ne može progutati da je znanost nekima izuzetno rastezljiv pojam. Dapa?e. Riskiraju?i da ga se oplete crnom magijom, urokljivim okom ili pak da ga progutaju ljudi gušteri, g. Dejanovi? svjesno riskira ne bi li prosvjetlio zamr?ene prostore lokalne nam vuko... prispidobine.

Rub znanosti... A što je s druge strane?

Ako tvrdimo, da je nešto "na rubu znanosti", treba se zapitati - a što je s druge strane? Nevolja je kad je s druge strane lažna znanost: neobuzdana mašta ili svjesna prevara, koje se pokušavaju prikazati kao znanost.

Da Zemlju posje?uju vanzemaljci, hipoteza je koju možemo testirati. Ne može se apsolutno isklju?iti, ali koji su dokazi? Uvijek dokazivati mora onaj koji nešto tvrdi (da Zemlju NE posje?uju vanzemaljci, na?elno je nemogu?e dokazati, kao i da ne postoje vampiri, kentauri, štrumpfovi isl.). Ako netko godinama tvrdi da je nešto istina, a ne može predo?iti nikakav suvisli dokaz, on prelazi granicu izme?u prave i lažne znanosti.

Nešto je posve drugo, pak, kad su s druge strane umjetnost, filozofija, religija, ili politi?ka rasprava (rasprava o stvarima polisa! pogledajte moj tekst: Politika je previše ozbiljna stvar da bismo ju prepustili politi?arima). Stvarala?ka mašta sli?no radi kod svih kreativnih ljudi, a znanosti se odlikuju od drugih djelatnostima posebnim, rigidnim procedurama provjere: svaka "ideja" u znanosti je tek "hipoteza" koju treba testirati. U drugim duhovnim djelatnostima nije tako i ne može biti.

Nije ni poželjno

Ho?e li sad ti znanstvenici potpisivati peticiju i protiv crti?a????!!

- Mama, mama! Ja ne želim biti znanstvenik kad narastem!!!!
- Kako to sine? Pa ju?er si mi pri?ao kako jedva ?ekaš narasti kako bi mogao otkrivati nove stvari i pomagati ljudima?!
- Pa, ?uo sam na radiju kako znanstvenici potpisuju neku peticiju zbog neke emisije koja nije znanstvena...pa ti si mi objasnila da znanstvenici rade istraživanja i da moraju stalno preispitivati stvari jer je sve relativno...

- A mama, kad sam gledao onaj crti? sa životinjama, pa kad je patak upucao zeca, i on je skroz izgorio i po?eo dalje tr?ati kao da ništa nije bilo? A i rekla si da je znanstveno dokazano da je nemogu?e da životinje pri?aju i misle kao ljudi, ho?e li sad ti znanstvenici potpisivati peticiju i protiv crti?a????!!
- Ne sre?o, crti?i spadaju u zabavni dio programa...zato ti smiju prikazivati besmislene stvari...

- Aha, a što je pseudoznanost????
- Pseudoznanost ti je suprotno znanosti, nema veze sa ?injenicama, nije provjereno....

Zašto sam ponosan time što me je Krešimir Mišak nazvao 'neukim debilom'

OBAVIJEST: Crackpot mjeseca velja?e je odabran i pri?u o "pobjedniku" stavit ?u uskoro na ovaj blog.

Nakon mog teksta u kojem sam akademika Paara proglasio crackpotom mjeseca sije?nja, imao sam privatno vrlo zanimljive reakcije kolega znanstvenika koji se javno ne usude reagirati ili ne smatraju da je to njihov posao, pa nakon toga raspravu na Connect::Portalu u koju se svojom izjavom uklju?io i sam Paar, a kulminiralo je "skandaloznom" debatom s Paarom uživo pred kamerama na T-portalu. U toj debati akademik je priznao da laže i da ?itavu pri?u o ledenim dobima promovira ne bi li se suprotstavio pretjerivanjima oko globalnog zatopljenja. Ali najve?i "kompliment" dobio sam od neokrunjenog kralja svijeta pseudoznanosti u Hrvata: Krešimira Mišaka, autora i voditelja emisije Na rubu znanosti. Njemu je akademik Paar previše važan gost da bi zažmirio na moje prozivanje Paar kao crackpota, pa je na svojem blogu u sklopu teksta u kojem pokušava opisati teoriju zavjere znanstvenika o globalnom zatopljenju, stao u obranu akademika:
"?ovjek kojega izuzetno cijenim, Vladimir Paar (kojemu neuki debili po internetu stavljaju klaunovske kape na glavu zbog izjava da nema globalnog zatopljenja i sli?no), smatra da su za sve odgovorno rastezanje Zemljine orbite, Milankovi?evi ciklusi i sl.."
Kada tako bocnete "kralja", znate da ste na dobrom tragu.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci