Tagovi

ZOR, sindikati, referendum

ZOR

Vlada je u svojim izjavama za promjene Zakona o radu u kojima se odre?uje da ?e kolektivni ugovori vrijediti odre?eni rok i da se ne?e mo?i u nedogled automatski produljivati dijelom i rekla istinu. Istina je da promjene zakonane zna?e smanjivanje prvava radnicima.
Ali nije rekla onu drugu bitniju stvar, a ta je da je promjena ZOR-a u svojoj biti TEMELJ za smanjenja prava radnicima, pogotovo onima zaposlenima u javnom sektoru, u budu?nosti prilikom sklapanja novih kolektivnih ugovora koji ?e se sklapati kad postoje?i isteknu.
To i jest bit cijele promjene zakona, stvoriti temelje za budu?a smanjenja prava i pla?a radnicima. Pa ne mislite valjda da oni to rade da bi radnicima omogu?ili više prava i bolje pla?e. Takve promjene bi se prihvatile i dogodile i bez mijenjenja zakona.
Kad ograni?e trajanje zakona onda u novim pregovorima mogu razjedinjavanjem sindikata, potkupljivanjem, muljažama, ucjenama i drugim prevarama lagano smanjivati prava radnika.

Što dalje radi Smail aga

Otvorite stranicu Vlade Republike Hrvatske. Na stranici je 58. sjednica, od 28. svibnja (koja bi, da ima pravde na ovom ili nekom drugom svijetu, bila i posljednja sjednica te vlade) i pod to?kom dnevnog reda 1.1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radu s tekstom kona?nog prijedloga zakona. Obrazloženje nemojte ni ?itati – u njemu Vlada govori kako ?e onima kojih se zakon ti?e (a ti?e se svih radnika u Hrvatskoj, fizi?kih, umnih, bezumnih i maloumnih, pa i onih koji podržavaju ovu vladu) biti mnogo bolje kad im se uzme i ovo što imaju, kad im se skinu ga?e, kad ih se siluje i kad se oko toga ne?e imati kome ni požaliti. To obrazloženje cinizmom se približava upozorenju Udruge poslodavaca koja jadnog malog Kosora (ne Jadranku, onog drugog) upozorava da se ne šali s oporezovanjem visokih pla?a jer se na taj na?in destimulira obrazovanje. A asistenti (s doktoratom) na fakultetima imaju pla?u šest do sedam tisu?a kuna. No, dobro, obrazloženje nemojte ?itati. ?itajte Zakon.

Za po?etak, u prvom ?lanku Vlada kaže: U Zakonu o radu (''Narodne novine'' broj 149/09), u ?lanku 79., stavak 3., mijenja se i glasi:

Koje je vrag boje?

Nije strašno biti pesimista. ?aša može biti napola puna ili napola prazna, zapravo svejedno. U mjerivim parametrima objektivne stvarnosti, vina ima ili vina nema, bez obzira na pesimizam i optimizam. Nešto je ružnija situacija s paranojom. S jedne strane, ako vam se ?ini da vas proganjaju agenti svih svjetskih službi (a i neki iz Zvjezdanih staza i Ratova zvijezda), trebate se obratiti stru?njaku. Ne onom za špijunažu. Onom drugom. Ali, ako svoja crna predvi?anja godinama pri?ate, a svi vam govore da širite negativne vibracije i da ni vrag nije tako crn kako ga crtaju i da se tako nešto kod nas sasvim sigurno ne može dogoditi, a ono se dogodi baš tako crno ili još malo crnje, onda se situacija može pojasniti na dva na?ina samo – ili se radi o vještici (?arobnjaku) koji svojim crnim predvi?anjima utje?e na stvarnost, ili je stvarnost zaista takva da se crne stvari doga?aju prema predvi?anjima, dakle crna, pa paranoja i nije neka bolest nego realno sagledavanje stvarnosti koja prijeti. Ako je tako kako jeste, najve?i je grijeh i najblesavija pogreška zatvoriti o?i i pokriti se po glavi. Vampiri na taj na?in ne?e nestati. Oni se ne boje mraka.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci