Tagovi

Masovna i elitna vakcinacija

Ve?eras je ADN Kronos indignirano objavio vest o klasnoj diferencijaciji u kampanji vakcinicije protiv svinjske gripe u Nema?koj. Istu vest je dao "Der Spiegel Online".
Vakcina "prve klase", bez dodatnih supstanci (konzervansa i booster-a), koji izazivaju neželjene kolateralne efekte (glavobolju i visoku temperaturu - u najboljem slu?aju, dodajem ja, ve? skepti?na od ro?enja) je proizvedena u 200.000 doza i namenjena je politi?arima i povlaštenim krugovima u Nema?koj. Proizvo?a? je Baxter i preparat nosi naziv "Celvapan".

Vakcina "druge klase" sa koadjuvantima, ukupno 50.000.000 doza, koja je spremna za široke narodne mase Nema?ke su proizvod farmaceutske ku?e GSK.

Ve? prema prirodi dodatnih supstanci sve vakcine "druge klase", namenjene širokim masama, nisu identi?ne i zavise od proizvo?a?a. Tako GSK koristi dodatnu supstancu AS-03, dok Novartis koristi MF-59, itd.
Ali šta se skriva iza ovih šifri?

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci