Tagovi

Ku?e uokolo naše ku?e - Kirin, Kregar, Virovitica

Pomišljao sam da vas obavijestim što se dva dana doga?alo u Virovitici, tom tipi?nom hrvatskom i panonskom gradu. Naslovnica Jutarnjeg KIRIN PLATIO 26 MILIJUNA KUNA NEVENKI JURAK, škrte vijesti o sudbini viroviti?kog gradona?elnika i bivšeg ministra policije Ivice Kirina (Kirin netragom nestao), uznemirile su ovaj pospani grad. Sino?, ionako naj?eš?e pust no?u, zjapio je sablasno prazan. Koji pas, koja ma?ka - vav, vav - lavež pasa u blizini i daljini, ma?ke koje jedva primjetno pretr?e ulicu, pokoji auto doima se kao da je zalutao...Psi ponekad zavijaju kao da neutješno pla?u, i to rade upravo ove no?i...Svakim zamalo korakom u glavi mi se pojavi neka be?ka ulica, jarko osvijetljeni trg, gra?evina-be?ka atrakcija, osmišljeno oki?ena reflektorima koji snopovima svjetla zgradu ?ine atraktivnijom nego što je danju.......Jednu lokalnu stranku posjetio je prof. dr. Josip Kregar, nešto se ipak gra?ana okupilo slušati njega i dr. Sre?ka Sladoljeva.

Žilavost partitokracije – zar demokracija baš uvijek mora izgubiti?

Ve? smo navikli da nedovoljno promišljene politi?ke odluke izazovu i niz neželjenih, naj?eš?e štetnih posljedica. Po svemu sude?i, druk?ije ne?e biti ni s odlukom da je za uspjeh referenduma dovoljna ve?ina onih koji iza?u na birališta. Ako se ista još nekako i može pravdati željom da se izbjegnu zamke nesre?enih popisa bira?a i nedovoljne zainteresiranosti bira?kog tijela, ipak je ulazak u EU proglašen strateškim interesom Hrvatske, malo je vjerojatno da je netko ozbiljno razmislio o posljedicama toga na referendume koji se raspisuju zbog sasvim drugih razloga. Da jest, onda bi ve? na po?etku ionako presiromašne rasprave bilo re?eno da se prijedlog odnosi samo na referendum o pristupanju EU. Ovako je ostavljen prostor raznim kokošarima i ostalima koji u izbornim utrkama svojim programom i na ra?un vlastite osobe nikada nisu uspjeli zadobiti zna?ajnije povjerenje bira?a da u novoj odredbi potraže svoju šansu.

Lokalni izbori - demokratski iskorak ili tek farsa?

Odmah na po?etku želim naglasiti da ovo nije dnevnik o liku i djelu zagreba?kog gradona?elnika niti je isti komentar stanja u zagreba?koj skupštini ili skorašnjih izbora za ?elnika zagreba?kog SDP-a. Dnevnik je nastavak serije ranijih pod nazivom „Lokalni izbori 2009 - …" koji su imali za cilj ukazati na nedore?enost i nelogi?nosti zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi i neposrednom izboru ?elnika lokalne izvršne vlasti.

Podsjetimo se, Zakon o izboru op?inskih na?elnika, gradona?elnika, župana i gradona?elnika grada Zagreba (NN 109/07) je pri donošenju predstavljen kao snažan iskorak na putu demokratizacije izbornog procesa u Hrvatskoj jer da ?e o ?elnicima lokalne izvršne vlasti umjesto politi?kih stranaka neposredno odlu?ivati gra?ani. Bio je to rezultat višegodišnjih inicijativa, kako politi?kih stranaka tako i pojedinih udruga civilnog društva. Iako je donesen skoro dvije godine prije prvih idu?ih lokalnih izbora i usprkos upozorenjima pojedinaca s iskustvom u lokalnoj samoupravi da sam zakon nije dovoljan i da bi zbog nedore?enosti moglo do?i do sukoba nadležnosti i problema u funkcioniranju lokalne vlasti , to vrijeme nažalost nije iskorišteno da se problem riješi.

Prvih 100 dana rada nezavisnih zastupnika u Skupštini grada Zagreba

(One Spli?ane koje ovo ne zanima upu?ujem da bace oko na "Pitanja iz publike", to?ka broj 5)

U ?etvrtak, 29.10.2009, stigao mi je mail:
Udruga Moj glas poziva Vas na tribinu "Gra?ani i politika - prvih 100 dana rada nezavisnih zastupnika u Gradskoj skupštini" u ponedjeljak, 2.11.2009. godine od 19 sati u Društvenom centru "Kino Mosor", Kralja Zvonimira 63.
Nakon uspješnih aktivnosti prije i tijekom lokalnih izbora u Gradu Zagrebu, nastavljamo s nekoliko novih aktivnosti vezanih uz promicanje gra?anske politi?ke kulture.
Kako bi gra?ane kontinuirano održali informiranima o radu gradske skupštine Grada Zagreba zadovoljstvo nam je pozvati Vas na tribinu na kojoj ?ete imati priliku susresti se s pet nezavisnih zastupnika Skupštine te s njima diskutirati o njihovu dosadašnjem iskustvu i radu u Skupštini kao i planovima u skoroj budu?nosti.
Gosti:
1. dr. Velimir Sri?a
2. dr. Josip Kregar
3. Josip Hren
4. Vera Petrinjak-Šimek
5. dr. Zvonko Makovi?
Cilj nam je ovakvim tribinama educirati i potaknuti gra?ane na mogu?nosti sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini te tako pove?ati utjecaj društva u procesima donošenja raznih javnih politika.

Politiku sam do sada uglavnom promatrao iz daljine, pa sam ovaj put odlu?io oti?i i poslušati što uvaženi zastupnici Sri?ine i Kregarove liste (u daljnjem tekstu: nezavisni zastupnici) imaju za re?i, te ovdje prenijeti što je sve re?eno na toj tribini.

Ne?u da i oni imaju

Odavno je poznato da je ono ?ega nema vrijednije. Ono što svi imaju i nije toliko vrijedno, bar kao statusni simbol. Nekad davno je džepni sat (ili nešto kasnije, ru?ni) — iskreno, re?eno, pravo ?udo klasi?ne tehnologije, s gomilom zup?anika, oprugom, balansiranim oscilatorom — bio statusni simbol. Danas se sat može kupiti za nekoliko kuna, a ja ga odavno i ne nosim na ruci! Zapravo, u digitalnom dobu ?esto i ne znam koliko je sati, naro?ito kada se moj mobitel isprazni, ili, kao i mnoga druga ?uda tehnologije bazirana na proizvodima Billa Gatesa — zblokira (naime, moj mobitel radi pod Windows Mobile).

No, dobro, što ja zapravo želim re?i? U našem društvu, iako mnogi tvrde suprotno, pored ?isto materijalnih statusnih simbola (poslovi?ni Mercedes, ku?erina) ipak još uvijek postoje i nematerijalni simboli, kao što je papir na kojem "piše da znaš". Još bolje je neka viša titula, Dr, Mr, mr. ing. inž. dipl., a najja?a je — akademik.

Lokalni izbori 2009, dan poslije

Razmišljao sam da li da ovo napišem za koji dan kada se situacija slegne ili odmah sada, pa je nakako prevagnulo da to u?inim odmah ne bih li pokušao zabilježiti sve one stvari koje mi se trenutno motaju po glavi a koje ?e se izgubiti kroz koji dan nakon racionalizacije koja slijedi.

Dakle, proteklih nekoliko mjeseci bio sam duboko uklju?en u lokalne izbore, i to one Zagreba?ke (i još neke ali u manjem opsegu) i to na strani Josipa Kregara koji je ju?er izgubio od Milana Bandi?a.

Ne bih sada puno o specifi?nostima kampanje, radnim danima i nedostatku spavanja ali bih rado spomenuo nekoliko stvari. Kao prvo, svi mi znamo da je politika prljavi business i ja sam to znao od prvoga dana - no razina prljavštine je ?ak i mene iznenadila te mi je bilo teško za povjerovati ne samo prljavštini u kampanji nego i spremnosti pojedinaca (iako je sasvim jasno da je to organizirano i dogovoreno) da prijete, "dobronamjerno savjetuju" i na ostale na?ine pokušaju utjecati na ponašanje aktera kampanje - uklju?ivo i mene osobno. Tako da sam bio predmet nekolicine ?udnovatih ponuda, upozorenja ali i direktnih prijetnji.

Kregar, Milanovi?, Mrak - osovina protiv Bandi?a

Sad svi u ?udu - što to opet bijesdrugi piše.
E pa ekipo, do vi ovdje ora?ujete Mrakove poslovne interese (o ?emu sam vam pri?ao nekoliko puta ali ste to uredno minuslirali), Mrak nastavlja svoju igru i plete online mrežu u kojoj ste vi samo broj klikova za zaradu.

Ali ovdje imamo jednu takvu nemoralnu prevaru u pitanju da se sve bojim kako ?e te svi vi ovdje, redom moralne veli?ine to podniijeti. Svi znaju da je Mrak SDP-ovac i veliki štovatelj stranke. Oni koji se motaju po Iblerovom vidjeti ?e ga fakti?ki dnevno tamo...

Ali, Mrak je svoje karte stavio na Milanovi?ev SDP i u to ime pokrenuo web www.dnevnikhr.tv koji popularnim videom u koji se upisuje ime osobe kojoj se video šalja napada Bandi?a. I dok vi svi mislite da je to neka bijesprvi zafrkancija, koju je možda ?ak i HDZ pokrenuo - istina je bolna. Igru igraju MIlanovi? i Mrak u pokušaju rušenja Badni?a. Ali kako ne?e uspjeti, biti ?e zanimljiva jesen u SDP-u. Krenuti ?e Bandi?ev atak na Milanovi?a, a s njim ?e na zemlju još ja?e pasti i Mrak i ostali pomaga?i...

I kak se osje?ate štovatelji SDP-a na ove Mrakove igre i manipulacije..

Zašto ZA Kregara?

Nedjeljnji izbori se bliže, a kao što ste mogli primijetiti, do sad se uop?e nisam dotaknuo drugog izbornog kruga. Razlog tome je što, ?ini se, ne postoji na?in kako doprijeti do svijesti ve?ine ljudi na razuman na?in. Da je tome tako svjedo?e i izborni rezultati gdje je HDZ, stranka koja je ovu zemlju dovela na rub propasti svojim neznanjem, pobijedio u ruralnom dijelu Hrvatske, HDSSB, stranka koja podržava ratnog zlo?inca i kriminalca Branimira Glavaša, pobijedila je u Slavoniji, a u Zagrebu je Bandi?u (hrvatskom Silivu Berlusconiju), ?ovjeku umješan u afere teške milijarde i milijarde kuna, pobjeda izmakla za dlaku.

Iz svega ovog jedino mogu zaklju?iti da su ve?ina Hrvata teški mazohisti koji vjeruju u bajke i još k tome vrlo kratkovidni. Njima je jedino bitno da dobiju povišicu, da mogu oti?i u shopping trošiti na kreditnu karticu i da im se pri?a ono što žele ?uti, po makar to bila potpuna laž. I kako onda nakon svega ovog uop?e napisati nekakav smisleni tekst koji predstavlja realno stanje kad to Hrvati ne žele ?itati? No ipak, kao nepopravljivi optimist, pokušat ?u ukratko objasniti zašto bi na nedjeljnjim izborima trebali iza?i oni koji prošlu nedjelju nisu izašli i dati glas Josipu Kregaru.

Gradona?elnik Hrvatske

Na neki perverzan na?in, žive?i posljednjih dana u Zagrebu, uop?e nemam osje?aj da je u nedelju drugi krug lokalnih izbora na kojemu ?e se direktno birati gradona?elnik – dakle ?ovjek koji ?e slijede?e ?etiri godine vladati (ili upravljati) najve?im gradom u Hrvatskoj. No to nije ni ?udno, budu?i aktualni gradona?elnik vodi upravo takvu kampanju – kampanju kojoj je cilj „u hodu“ odraditi izbore kao puku formalnost, kojom je „dobri gospodar“ odlu?io podariti svoje podanike. Zbog toga kampanje u Zagrebu formalno gotovo niti nema – Bandi? izbjegava su?eljavanje, ignorira pitanja, a gradsku idilu je u ovih tjedan dana u?vrstio stavljanjem pauka na led, prijevremenim isplatama regresa i sli?nim potezima. Uvjerljiva financijska nadmo? rezultirala je gotovo potpunim prigušenjem opozicijskih glasova, koje ide do te mjere da su plakati „Prava na grad“ u roku od 24 sata doslovno pobijelili.

Kregar je Mesi?, Mesi? Grani?, a Bandi? Budiša?

Kako se približava „dan D“ za lokalne sredine, i kako su mediji prepuni predizbornih kombinacija i propagande, zapela mi je za oko zanmljiva podudarnost – izme?u lokalnih izbora u gradu Zagrebu 2009. godine i predsjedni?kih izbora 2000. godine postoji izuzetno velik broj sli?nosti. Evo, prosudite sami:

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci