Tagovi

Korak prema pravnoj državi, dva prema hajdu?iji

Ovaj je tekst motiviran je s nekoliko indiskrecija. Crtice o kojima neki nešto znaju, o kojima neki drugi nešto naslu?uju ali o kojima zapravo najve?a ve?ina ?ak i onih zainteresiranih nema ni najmanjeg pojma govore više hrvatskoj stvarnosti i 'pravnoj državi' od bilo kakvih zazivanja pravne države kojima nas danomice zasiplju naši politi?ki odli?nici. Iz onoga što slijedi mogu se izvla?iti svakojaki zaklju?ci; sve jedan porazniji od drugoga. Politika (sa svojim protagonistima) koja nas okružuje se u svjetlu ?injenica koje slijede pretvara u smrdljivu kaljužu kroz koju pristojni ljudi kro?e jedino u ?izmama. Na žalost, protagonisti hrvatske politi?ke scene uživaju u tome svinjcu poput divlje prasadi istovremeno uvjeravaju?i sve nas u gledalištu da je sve ono što vidimo pred sobom samo privi?enje. O?ito je da na nejasnu granicu izme?u kriminala i politike i op?e srozavanje bilo kakvog javnog morala na najnižu mogu?u granicu treba gledati kao na kroni?nu bolest hrvatskog društva.

Ma nema u Šibeniku mafije, tko kaže da ima

Cijela država prati šta se doga?a s otkrivanjem ubojica Ivane Hodak, Ive Pukani?a te još nekolicine ubijenih u zadnjih mjesec dana. Predsjednik i premijer govore o velikom obra?unu sa mafijom. Govori se o prestanku toleriranja mafijaša, te se formiraju posebne policijske jedinice kojima ?e jedini posao biti obra?un sa svim oblicima organiziranog kriminala. Smjenjuju se i postavljaju novi ministri, i svima je jasno da je organizirani kriminal ušao duboko u pore društva.

Naši lokalni politi?ari, i to mahom oni koji iza sebe imaju nekoliko u najmanju ruku spornih sukoba interesa, braniteljskih statusa, kupovina stanova i automobila, uzurpiranja i prodaje zemljišta govore kako u našem malom mistu organizirani kriminal ne postoji. Možda i ne, onakav kakav je u Zagrebu, ali neki manji oblici sigurno postoje. Toga su svjesni svi gra?ani, samo šta se o tome šuti. Da li iz straha ili ignorancije, tko li ?e ga znati.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci