Tagovi

Otvoreno pismo premijerki

Poštovana g?o. Kosor,
za po?etak bih rado raš?istio da nikada u životu nisam glasao za HDZ. Kako HDZ promi?e konzervativno-lokalpatriotsko-elitisti?ke vrijednosti umotane u populisti?ku retoriku (na stranu kriminal u stranci), mislim da ni ubudu?e ne?u.

Sad, da prije?emo na bitno.
Vi ste danas u izuzetnoj poziciji za napraviti dobro Hrvatskoj. Jednostavno zato jer nemate što izgubiti. Bilo koje stajanje na žulj interesnim lobijima Vas ne treba zabrinjavati, jer Vam njihova podrška ne zna?i ništa. Ne donosi Vam nikakvu prednost, budu?i da kao stranka nemate podršku bira?a. Po Vašim potezima (Zakon o osobnom bankrotu) je o?ito da ste to i sami shvatili, pa evo i male pohvale.

Kao vlasnik mikro firme za proizvodnju koja ve?inu svoje proizvodnje izvozi, imam cijelo vrijeme mogu?nost iš?itavanja rezultata državne politike na vlastitoj koži. Zato, evo dva sitna fiskalna poteza koji zajedno mogu omogu?iti pokretanje hrvatskog izvoza (i dobara i usluga).

Kako smanjiti uvoz i potaknuti doma?u proizvodnju

Tu imamo nekoliko razli?itih problema, s razli?itim uzrocima i na?inima rješavanja.

Uvoz ili doma?i proizvod, to je izbor svakog trgovca posebno. Svaki za sebe odlu?uje da li ?e i?i s doma?im ili stranim proizvodom. Izbor dobavlja?a je sastavljen od nekoliko važnih faktora: tražena kvaliteta proizvoda (naj?eš?e je ona niska), odnos cijena/kvaliteta, stabilnost dobavlja?a (sigurnost isporuke, stabilnost kvalitete..), raspored mo?i u odnosu s dobavlja?em, projekcija budu?e mogu?nosti konkuriranja, osobni odnosi (like/dislike), slika drugih o našem odnosu s dobavlja?em (da li je poželjan ili ne kao deklarirani dobavlja?)...

Sigurno sam neke stvari ispustio, ali i iz ovoga se vidi kompleksnost izbora dobavlja?a. Postavlja se pitanje kako doma?eg proizvo?a?a postaviti u bolju poziciju od uvoznog. Koji su to faktori od navedenih koji nose prevagu na stranu uvoza?

?okolada

Once upon a time, there was a quiet little village in the French countryside, whose people believed in Tranquilité - Tranquility. If you lived in this village, you understood what was expected of you. You knew your place in the scheme of things. And if you happened to forget, someone would help remind you. In this village, if you saw something you weren't supposed to see, you learned to look the other way. If perchance your hopes had been disappointed, you learned never to ask for more. So through good times and bad, famine and feast, the villagers held fast to their traditions. Until, one winter day, a sly wind blew in from the North...

Uvodom svog dnevnika, gdje koristi primjer cijene ?okolade kako bi govorio o visokoj cijeni rada u Hrvatskoj, Mrak mi je dao ideju jer me podsjetio na jedno nedavno otkri?e.

Sentimentalno putovanje - brodovi i ljudi!

U mome kraju brodovi su ljudi
Oni pla?u, smiju se i vole
U mome kraju brodovi su sve?anost
I najdraže igra?ke nestašnih dje?aka.

Hrvatski izvoznici i proizvo?a?i u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru - neiskorišteni potencijali

Za ovaj segment gospodarstva, a to je proizvodnja/izvoz u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji koja je u stalnom padu ili se održava na životu skupim bankovnim kreditima, potrebno je što hitnije napraviti kratkoro?nu strategiju oporavka i povezivanja svih u lancu koji imaju proizvodne kapacitete i mogu stvarati dodane vrijednosti u izvozu.
Da bi stvar bila jasnija, niže je pregled hrvatskih izvoznika i proizvo?a?a u prehrambenom sektoru prema vrsti robe, odnosno razvrstanih prema carinskoj tarifi; podaci se mogu na?i na stranicama HGK.
Informacije su nažalost ne ažurirane i kao takve ne upotrebljive za strane investitore, ali i za sve one koji se bave analizama i ispitivanjima tržišta.

SMS – hrvatska pri?a

Zašto se medijskim prostorom otvara poziv na lin? uspješnog i skromnog poduzetnika koji je jedan od rijetkih ponudio poslovnu viziju razvoja hrvatskog brenda, ali i daleko više od toga, prepoznatljivost hrvatskih prehrambenih proizvoda na dalekim tržištima? 65mil kuna koje je SMS i njegov vlasnik Sr?an Mladini? dobio od Podravke za kreditiranje proizvodnje nije veliki novac ako se imaju na umu inovacije i razvoj novih proizvoda, a koji su ponos hrvatskog izvoznog brenda, prvog nakon podravke, kraša i jane.
S Mladini?evom vizijom razvoja novih proizvoda i osvajanja novih tržišta bilo je upoznato ministarstvo gospodarstva, HGK, pa i sam predsjednik Mesi?. Dali je ova izvu?ena afera samo obra?un sa uspješnim i vrijednim poduzetnikom a u cilju akvizicije koju ?e iskoristiti netko tre?i, tek je za vidjeti.
Ulagali smo u znanje, razvoj i inovativnost. Bilo bi mi žao da propadne bilo koja hrvatska 'pri?a', jer nemamo mnogo inovativnih proizvoda, i puno je skuplje stvaranje novog branda, nego zadržavanje postoje?eg zaklju?io je Sr?an Mladini?.
http://www.ezadar.hr/clanak/srdan-mladinic-moguce-je-da-ostanem-bez-svega

Podignimo zidove, budimo svoji na svome

Pa dobro, zašto ne bismo zabranili taj uvoz? Jednostavno, stavimo specijalni, interventni, krizni porez na uvoznu robu od 100%. Nije nas briga za WTO, za sporazum s EU, sada je kriza, a kriza je iznad svih zakona.

Zašto ne?

Zašto da? Zato što, svi znaju, Hrvatska previše uvozi. Zato što, svi znaju, Hrvatska proizvodnja trpi.

Adam Smith i Ricardo su pisali o komparativnim prednostima i efikasnosti specijalizacije, ali nijedna zemlja, osim eventualno supermalih država tipa San Marino, se nije specijalizirala. Svi proizvode sve. Kako izgleda, na kraju ?e Kina proizvoditi sve, a ostali ?e kupovati...

Zašto proizvoditi goveda u Hrvatskoj, kad to u Argentini na njihovim prostranstvima naprave za djeli? cijene? Zato što ?emo u suprotnom morati platiti i govedo i socijalnu pomo? onom tko je ostao bez posla jer se zatvorila farma goveda u Hrvatskoj — kaže jedna teorija.

Broj svih brojeva

U Hrvatskoj postoji jedan broj svih brojeva: ispisan je na mnogim mjestima po gradu, obi?no kao "kupujemo 7.30 prodajemo 7.40" ili sli?no. Nalazi se u svim novinama, na brojnim internetskim portalima. Radi se naravno o te?aju kune prema euru.

Sama pojava tog broja ukazuje da postoji neka sudbonosna veza izme?u kune i eura, izme?u Hrvatske i EU. Što mislite, ima li u SAD mjenja?nica po ulicama, kupuju li tamo ljudi masovno eure i prodaju ih. Naravno, ne. SAD je velika ekonomija, a Hrvatska mala. Ne znam mogu li ja?e podcrtati tu razliku, mi ne kreiramo ponudu koja utje?e na cijene na svjetskom tržištu, oni da.

Pratim te?aj marke, a kasnije eura otkad se sje?am. Uvijek je taj broj bio sudbonosan na neki meni neshvatljiv na?in dok sam bio dijete. Niti kasnije nisam sve shva?ao. I sada ne shva?am sve. Vodio sam evidenciju te?aja, ali sam je negdje zagubio. Sre?om, dobri ljudi u HNB su stavili na Internet dugogodišnje mjese?ne prosjeke, kojima sam ja dodao par najnovijih datuma:

O zelenoj salati

Hrvatski san je oduvijek bio refleksija života sa filmskog platna, holivudskih zvijezda ili eventualno kakve evropske kraljevske obitelji.
Uvozni?ki lobiji osvanuli su s po?etkom stvaranja hrvatske države kada su fantomske tvrtke dobivale nevjerojatne ugovore za opskrbu vojske i ve?ih državnih potroša?a u hrani, pi?u i cigaretama, a automobila po potrebi i osobnim željama. Iz tog razdoblja potje?u naši veliki i uspješni poduzetnici poznati u zemlji i inozemstvu. Neki su i danas toliko traženi da je za njima raspisana me?unarodna tjeralica. No, to sada više nije bitno. Njihov zajedni?ki nazivnik je ratno profiterstvo i siva ekonomija djeljivo s mnoštvom nula. Ne važno je tako?er dali su bili ili još uvijek jesu visoko pozicionirani politi?ari ili voza?i na ?etiri kota?a, jer neki od njih danas lete, i time su ostvarili hrvatski san.

Sjećate li se Hrvatske izvozne ofenzive?

Ja je se sjećam jedva. Imam osjećaj kao da je to bilo nešto od prije 50 godina. Gotovo sam je već počeo brkati s 4. neprijateljskom ofenzivom. Tko zna, možda ćemo za 50 godina i o Hrvatskoj izvoznoj ofenzivi slušati kao o nečemu junačkom i herojskom, nečemu što je preokrenulo smjer okretanja kotača povijesti. A sve na temelju genijalne strategije maršala Polančeca i hrabrih hadezeovaca oboljelih od tifusa koji su junački probijali obruč. Kad bi još u cijelu priču ubacili i kakav most (onaj Pelješki bi bio idealan), vječnost ofenzive je zajamčena. Dala bi se tu i snimiti kakva dobra koprodukcija koja bi kandidirala za Oscara, s Georgom Cloonyjem u ulozi Polančeca. Ili bi Liam Neeson bio bolje rješenje?

Obzirom kako je zamišljena, Hrvatska izvozna ofenziva (u nastavku: HIO) bi zaista mogla tako i završiti. Bijegom hrvatskog izvoza od nadmoćnog neprijatelja (europskog tržišta) u istočnu Hercegovinu, pa u istočnu Bosnu i Sandžak, čekajući neka bolja izvozna vremena.

HDZ-EKONOMIJA

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci