Tagovi

Zašto akademska zajednica šuti?

No?,upad uniformiranih policajaca i istražitelja na fakultete i sveu?ilišne prostore, no?na uhi?enja profesora u nazo?nosti medija, pritvaranje.....
Posljednji put kada je policija napravila takvu akciju na Sveu?ilištu bilo je 1971 godine - po nalogu politike.
Danas živimo u nekom drugom vremenu, sustavu,ali su izgleda metode ostale iste.Nakon tridesetak godina ponovio se isti scenarij- po nalogu politike.
Povod nikako nije isti.71 godine htjela se ugušiti nacionalna ideja, a danas korupcija. Uzroci ulaska policije na sveu?ilšte su razli?iti, ali su nažalost metode ostale iste.A koje ?e biti poljedice- to se još ne zna.
Da ne bi bilo zabune, ja jako podržavanm progon i kažnjavanje svakog oblika korupcije, i svjesna sam važnosti policijskog djelovanja, ali ne odobravam ovakav teatralan na?in koji ide izravno na štetu slobode i autonomije sveu?ilišta. Autonomija sveu?ilišta jpostoji još od srednjeg vijeka i to je za sve demokratske sustave sveti prostor pa bi tako trebalo biti i danas.
Moje osnovno pitanje je da li su Rektor i Dekan bili obavješteni o upadu na sveu?ilište i da li su dali dopuštenje za akciju Indeks?

Mala zemlja za veliki kriminal

U studenom dolazi presudno izvješ?e Europske komisije koje ?e dati ocjenu jeli Hrvatska uspjela u reformi pravosu?a i borbi protiv korupcije ili nije.
Premijeru je nedavno u Bruxellesu jasno re?eno da je mišljenje o hrvatskim rezultatima za sada više negativno i da treba pokazati konkretne rezultate kako bi reforma pravosu?a dobila zeleno svjetlo.
Nakon ovakvog stava iz EU bilo je i za o?ekivati da ?e na vrat- na nos, krenuti akcija spašavanja ugleda europske Hrvatske.
Pravna država se na brzinu aktivirala pa je poruka svim malim žmuklerima koji nešto muljaju po zemlji bila : tko se nije skrio magarac je bio!
Kako se kod nas ništa ne radi sustavno i temeljito ve? samo kad je totalna frka, onda nije bilo teško predvidjeti da ?e se pred Izvješ?e Europske komisije pokrenuti akcija koja bi trebala spasiti dojam o reformama u Hrvatskoj.
Bilo je tako prije dvije godine, a tako je i danas.
Maestro, pa Gruntovec, a sada Indeks, sve naše do sada antikorupcijske akcije spektakularno su izvedene baš neposredno pred klju?na Izvješ?a koja su odlu?ivala ide li Hrvatska dalje!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci