Tagovi

Lokalni izbori 2009 – istine i zablude

Uvod
Do lokalnih izbora nas dijeli tek nešto više od pet mjeseci, ako sve bude kako je predvi?eno, održat ?e se u 17.svibnja (nedjelja). Tog ?emo dana po prvi puta mo?i s posebne liste neposredno izabrati svog op?inskog na?elnika, gradona?elnika ili župana što predstavlja najve?u novinu u odnosu na dosadašnji na?in biranja. Druga je novina da se ukidaju op?inska, gradska i županijska poglavarstava pa ?e lokalnu izvršnu vlast uz ?elnike ?initi samo još jedan ili dva (ovisno o broju stanovnika) zamjenika koje ?e se izabrati istovremeno s ?elnicima. Odvojeno ?e se, na na?in kao do sada, birati liste za op?inska i gradska vije?a te županijsku skupštinu. U nekim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave ?e se isti dan, tako?er odvojeno, birati i liste za mjesne odbore.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci