Tagovi

Jednom direktor, uvijek direktor

A ne, ne govorim ja o onim direktorima neizvjesnih sudbina koji su direktorske pozicije “osvojili” temeljem udovoljavanja uvjetima iz raspisanih javnih natječaja, koje su tvrtke raspisale suglasno svojim normativnim aktima u skladu sa zakonom.
Govorim o direktorima koje je na direktorsku poziciju dovodila politika, direktorima koji su se uvijek osjećali odgovornima jedino prema moćnom pojedincu ili političkoj strukturi koja im je osiguravala direktorsku poziciju.
Oni su bili kadri ispuniti zahtjev tih moćnih pojedinaca/struktura obično na štetu kolektiva kojemu su bili na čelu.
Znam, odmah će se javiti “zdrava” hrvatska HRASTova bukovina koja će ustvrditi da se radi o nasljeđu iz “komunističke” prošlosti što je ipak samo djelomično istina zato što je SK bio samo donekle kadrovska partija, dok su iz njega nastale političke stranke, a sve vuku svoje “porijeklo” iz SK, isključivo kadrovske partije, naravno da u tom “pregalaštvu” imenovanja svojih “vjernika” na sve vodeće, ali i ne samo vodeće pozicije, prednjače dvije najveće, HDZ i SDP.

Jakuševac – Bandić, Čović, Bernardić … nisu rješenje problema, …

… oni su problem ili bar dio problema

A da su oni problem pokazuju i najavljene mjere za rješenje “Jakuševačke krize”, odnosno ispunjenje gotovo svih uvjeta prosvjednika za odblokiranje pristupnih cesta odlagalištu otpada.

O propisnom saniranju, odnosno održavanju odlagališta niti riječi!

O izgradnji spalionice otpada niti riječi!

Jednako kao što su Tuđman i njegovi HDZ-ovski apologeti sustavno uništavali Hrvatsku i bezobzirno je čerupajući uveli u dužničku krizu i bacili je na koljena, tako su Ivica Račan i SDP, dovođenjem kabadahijskog dvojca, Milan Bandić – Slobodan Ljubičić, na čelo Zagreba, učinili Zagreb leglom kriminala i korupcije.

Zašto Zagreb promatram odvojeno od Hrvatske?

Prvenstveno zato što je Zagreb jedini grad u Hrvatskoj čiji prihodi su sasvim dovoljni za njegovo normalno funkcioniranje, naravno uz uvjet da se njime pametno upravlja u maniri dobrog gospodara.

Lokalni izbori - demokratski iskorak ili tek farsa?

Odmah na po?etku želim naglasiti da ovo nije dnevnik o liku i djelu zagreba?kog gradona?elnika niti je isti komentar stanja u zagreba?koj skupštini ili skorašnjih izbora za ?elnika zagreba?kog SDP-a. Dnevnik je nastavak serije ranijih pod nazivom „Lokalni izbori 2009 - …" koji su imali za cilj ukazati na nedore?enost i nelogi?nosti zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi i neposrednom izboru ?elnika lokalne izvršne vlasti.

Podsjetimo se, Zakon o izboru op?inskih na?elnika, gradona?elnika, župana i gradona?elnika grada Zagreba (NN 109/07) je pri donošenju predstavljen kao snažan iskorak na putu demokratizacije izbornog procesa u Hrvatskoj jer da ?e o ?elnicima lokalne izvršne vlasti umjesto politi?kih stranaka neposredno odlu?ivati gra?ani. Bio je to rezultat višegodišnjih inicijativa, kako politi?kih stranaka tako i pojedinih udruga civilnog društva. Iako je donesen skoro dvije godine prije prvih idu?ih lokalnih izbora i usprkos upozorenjima pojedinaca s iskustvom u lokalnoj samoupravi da sam zakon nije dovoljan i da bi zbog nedore?enosti moglo do?i do sukoba nadležnosti i problema u funkcioniranju lokalne vlasti , to vrijeme nažalost nije iskorišteno da se problem riješi.

Ništa ?uo, ništa vidio, ništa znao ...

(Ili va?enje mandula kroz anus)
Vrli nam šef SDP-a re?eni Dawn at High Noon odjednom je progledao i zaklju?io, ma što zaklju?io, podu?io nas, da je Weflax Pilferer bez ideologije te da nema mišljenja ni stajališta o bilo ?emu.
Zanimljivo je da je naš Dawn at High Noon odjednom progledao tek kad je Weflaks Pilferer objavio svoju kandidaturu za predsjednika države.
O?ito je da predsjednik SDP-a ni sada ne bi znao za sve "vrline" koje krase zagreba?kog gradona?elnilka da se ovaj kona?no nije odlu?io i objavio svoju kandidaturu.
Kao i da je Weflax Pulferer od ju?er postao nepodnošljiv, kao i da to nije oduvijek bio.
Ali šutjelo se, nije se htjelo talasati, progledavalo mu se kroz prste i puštalo da sve dublje tone, uvjeren u svoju nezamjenjivost i svoj nadasve korisni rad.
A u tom radu afera je stizala aferu, kumovima su naštimavani poslovi, radovi se prepla?ivali i to nekoliko puta ... Zagreb a s njime i Holding tonuli su sve dublje u dužni?ku krizu, tako da je danas Zagreb, jedini grad u RH koji ima dovoljne prihode za financiranje svih svojih potreba, odjednom postao najzaduženiji hrvatski grad.

Jesu li zagreb?ani Å¡onje?

Ovih dana kona?no smo imali priliku vidjeti kako bi trebalo izgledati zapošljavanje u jednom demokratskom društvu. Zapošljavanje u skladu s ?lankom 54. Ustava RH, koji svima pod jednakim uvjetima jam?i dostupnost svakom radnom mjestu i dužnosti.

Ta ustavna odredba uspješno se izbjegava primjeniti u slu?ajevima “viših politi?kih interesa”. Isto tako ”neovisno” pavosu?e zaboravlja kazneno sankcionirati prekršitelje koji zapošljavaju: prijatelje, rodbinu i strana?ke podanike protivno zaknu i zdravoj pameti.

Primjer kako se trebaju popunjavati radna mjesta ponudio je Zagreba?ki holding, koji je raspisao natje?aj za izbor i imenovanje radnika na radna mjesta s posebnim ovlastima.

Zakon šutnje

Ivo ?ovi?, novi predsjednik uprave zg holdinga danas se pozvao na poslovnu tajnu kada je u pitanju poslovanje trgova?kog društva.
Ova izjava je to?na ako se uzme u obzir da je holding registriran kao društvo s ograni?enom odgovornoš?u, a kojeg je osnovao Grad zagreb, tj. gra?ani grada Zagreba. Me?utim, to je najve?a podvala i prevara gra?ana.
I što sada? Što nam to ?ovi? poru?uje? Da zagrep?ani ne smiju znati kuda se odlijeva njihov novac od naplate komunalnih i ostalih usluga koje napla?uju, i dodatno od prireza i poreza koji mu Grad ubacuje u kasicu, a koji bi se trebali trošiti transparentno za unaprje?enje kvalitete života u gradu, ili možda tko i kada je po?inio kriminal u poslovanju, pa ga se treba sa?uvati od sankcija za u?injene grijehe?

Imaju li gra?ani bilo koje lokalne zajednice, pa tako i Zagreba, pravo na informaciju koja im pripada kada su u pitanju javne usluge i gradski prora?un?

Kojim to djelatnostima, osim naplate parkiranja i grobnih mjesta, holding privre?uje osim što troši i u kontinuitetu se zadužuje? Ova smišljena prevara gra?ana odvija se u okvirima zakonskih propisa i sve je legalno, ali ne i ODGOVORNO.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci