Tagovi

Tko je istinska hrvatska domoljubna elita?

Često se govori o to nekakvoj „političkoj eliti“, „domoljubnoj eliti“... elita svih vrsta u zemlji koja ama baš ni u čemu nije elitna!
Znači, netko nas laže i podmeće nam „kukavičja jaja“ u gnijezdo hrvatskog sokola.
https://www.youtube.com/watch?v=WyBbeGB91aw
Taj „netko“ tko nam sugerira i podmeće „hrvatsku domoljubnu elitu“ sigurno nije ni dobronamjeran ni domoljub a ni Hrvat uopće.

Pogledajmo:
Laganini — Ned, 29/01/2017 - 22:16.
Meni ovo nikako nije jasno
Ako je ovo istina onda mi je još manje jasno???
"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tako dobrodušni i neupitni hrvatski domoljub @Laganini komentira ispis kao nekakvih domoljuba i iznos njihovih računa u stranim bankama a koji je dat nam na „uvid“ !!??? u dnevniku „Kako domoljubna elita reketari Hrvatsku“. http://pollitika.com/kako-domoljubna-elita-reketari-hrvatsku

Dnevnik je napisao/la neupitna zadrta protivnica i ove i bilo koje druge Hrvatske. Uopće nije Hrvatica niti u Hrvatskoj živi pa ne vidim razloga što se ona toliko brine o Hrvatskoj!
Zapravo; - vidim i znam razlog ali je to tema za neki drugi dnevnik.

Vratimo se ispisu ...

?ehoka napokon strah! (ali ne i sram...)

Ako ste pratili naš vrli sabor neki dan mogli ste ?uti našeg, varaždinskog gradona?elnika, odnosno u ovom slu?aju saborskog zastupnika, ?ehoka kako javno pokazuje da je voda napokon došla do grla njemu i njegovim prijateljima (poduzetnicima, kumovima, kako ho?ete). Kažem da ste ga mogli ?uti jer ga niste mogli i vidjeti s obzirom da se u zadnje vrijeme toliko gurnuo premijerki u, s oproštenjem, guzicu, da mu se jedva vide cipele. Dakle naš je gradona?elnik izjavio i nagalasio slijede?e, citiram: "Moramo mijenjati razmišljanje i raspoloženje da svakog poduzetnika treba dobro istražiti i ispitati. Takva klima trenutno vlada u Hrvatskoj gdje je previše istraga i propitivanja. To je loša poduzetni?ka klima!"
Naravno da ?ehok nije mislio na svakog poduzetnika, nego na sebe. Naravno da ?ehok nije mislio da je previše istraga i propitivanja, nego da se previše istražuje i ispituje njegove prijatelje. Naravno da ?ehok nije mislio, to?ka.
Možda ja krivo razmišljam, ali jedan gradona?elnik, štoviše saborski zastupnik u zemlji koja puca po šavovima od korupcije, kra?a, nepotizma i vladinih afera nebi smio izjaviti da policija, DORH i USKOK previše rade svoj posao?!

To ni Platon s maslom ne bi pojeo ili je li se Grk zaj... kad je mislio

Prije kojih godinu dana, kao profesor etike u Dalju imao sam tu nesre?u da sam morao predavati taj predmet prema udžbeniku kojeg je napisao prof. dr. Ivan ?ehok. Iako je taj udžbenik uredno odobren od ministarstva prosvjete, i da je ve? doživio 6 izdanja, to ne bi bilo ništa sporno - jer loših udžbenika ima puno, ni ovaj iz etike, jedne za Hrvate suvišne životne discipline, ne treba biti bog zna što. Mogu sada priznati da sam doduše pratio nastavne jedinice onako kako ih je rasporedilo Ministarstvo, ali sam nastojao minorizirati utjecaj ?ehokovog Udžbenika. Da ne odugovla?im: smatram da je taj udžbenik dospio me?u udžbenike samo zato što je to htjela politika. Loša politika.

Buka u gradu Varaždinu

Nakon više mjeseci tišine naš ne toliko voljeni gradona?elnik g. ?ehok je ponovo pokazao kakva je on vrsta ?ovjeka. Naravno u njegovim manirima je da pokušava ukrast kad nitko ne vidi, reklo bi se u mraku, pa da rasvjetlimo i tu pri?u. Radi se prostorima tzv. bivše vojne pekare, do nedavno par pomalo ruševnih zgrada u vlasništvu PU varaždinske a koje su trebale biti prenamjenjene u Centar za mlade (CZM).

Cijela pri?a po?inje još davne 2008. g. kada Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i MUP RH po?inju projekt pod nazivom ''Sigurnost u zajednici'' koji izme?u ostalih ima za cilj kvalitetno iskorištavanje slobodnog vremena djece i mladih. Jedan od instrumenata za to su i udruge mladih i udruge za mlade koje organiziranjem razli?itih aktivnosti (koncerti, izložbe, u?ionice, radionice, tematska predavanja…etc) ?ine upravo to.

Raskol u Varaždinu

?itam poslijednja dva dana po portalima i novinama kako se naveliko piše o raskolu u varaždinskom HNS-u pa ne mogu da ne primjetim par stvari i iznesem svoje vi?enje toga. Kao prvo, ta pri?a je stara ve? nekoliko mjeseci pa mi nije jasno zašto je sad ponovo to isplivalo. Lažem, znam jako dobro zašto je sad to opet isplivalo. ?ehokova 'nezavisna' lista tempira udarce ispod pasa kako se bliže izbori. No to mi je i razumljivo jer ne znam dal postoji stranka koja koji puta ne zada udarac ispod pasa. Malo je licemjerno od ?ehoka da s jedne strane "pljuje" po HNS-u a sa druge strane uzima HNS-ovce na svoju 'nezavisnu' listu. Al to je sad druga pri?a.

NOVINARSKA ETIKA - MIT ili KORUPCIJA

Ju?er sam bio na jednom vrlo zanimljivom predavanju na temu korupcije u jedinicama lokalne uprave i samouprave. No još je zanimljivija bila diskusija poslije predavanja koja je napravila malu digresiju te otišla na korupciju u medijima. I moram priznati da iako su stvari o?ite nikad o tome nisam razmišljao. Kao kad od šume ne vidite drvo.

Svima je jasno da HRT nije državna televezija ve? HDZ-ova televizija. Ali ipak je potrebno malo pronicljivosti kod prosje?ne osobe da shvati kako funkcionira marketinški i politi?ki spin te na koji na?in je izražen na "državnoj televiziji". S druge strane, budu?i da sam Varaždinec te više pozornosti obra?am na naše lokalizirane i regionalizirane medije, vidim kako kod nas uop?e nije potrebno ni malo zdrave pameti da se vidi na koji na?in su nam mediji pristrani. Zapravo pristran je preblaga rije? jer oni nisu 'pri strani' ve? u potpunosti 'na strani' pa ?u ih ra?e nazvati nastrani, u svakom smislu te rije?i.

Grad Varaždin "poklonio" komunalni otpad

Ve? se duže vrijeme u gradu raspravlja oko komunalnog otpada te rješenja tog problema a možda još postoje ljudi kojima nije to?no jasno oko ?ega se ovdje radi pa da malo rasvjetlim i tu problematiku.

Lokalni izbori @ Varaždin

Kako se bližimo lokalnim izborima, stanje u našem gradu postaje sve napetije iz razloga što smo jedna od od onih sredina gdje trenutna vlast drži sve relevantne lokalne medije (varaždinske vijesti, regionalni tjednik, vtv) pa je sada u predizborno vrijeme gotovo nemogu?e prona?i list papira bez slike trenutnog gradona?elnika ?ehoka ili trenutnog, nazovimo to županom, Sabatija. No to nebi bio izvor tenzija u gradu da gro ljudi ne stoji iza HNS-a odnosno njezine pozicije mo?i, ?a?i?a. Naro?ito od kada je bio smjenjen sa položaja župana, ne zbog volje naroda ve? zbog korumpiranosti županijskih vije?nika. stvar je dodatno kulminirala ?injenicom da ?a?i?a ne puštaju u sabor - istina, zakasnio je s aktivacijom ali dvostrika mjerial isto nisu ok - što o?ito pokazuje da ?ovjek ima nešto za re?i ?ega se vladaju?i boje. S obzirom da Hrvatski narod voli mu?enike te ig glorificiraju, ?a?i?eva popularnost je danas u Hrvatskoj ve?a nego ikad. Ako se ne varam, mislim da sam negdje pro?itao da je 6. politi?ar po popularnosti u Hrvatskoj što definitivno govori da je prvi po popularnosti u Varaždinskoj županiji.

Zec.... gadiš mi se!

Popularna re?enica iz crti?a kojeg sam obožavao sve više i više se može poistovje?ivati sa razli?itim osobama te strankama iz našeg politi?kog života. Ovaj puta konkretno mislim na gradona?elnika Varaždina, Ivana ?ehoka. Ne znam za ostatak Hrvatske ali moji sugra?ani sigurno primje?uju kako se naš dragi, neobrijani gradona?elnik sve više i više pretvara u Bandi?a. Svaka ?ast Bandi?u na svemu dobrom što je napravio za Zagreb ali ?injenica je da se našem doma?em Godfatheru nakupilo afera pa je ve? i tepih u uredu gradona?elnika poprimio grbav oblik od svega što je tamo nagurano. A evo sada i ?ehoka velikim koracima za njim. Naravno, manji grad, manje afere ali na dobrom je putu da postane šerifov zamjenik.

Hrvatska je taoc mozgova od "2 marke"

Sje?ate se Ivana Milasa koji je izjavio da mozak vrijedi 2 marke? Neko? davno, tamo mra?nih devedesetih Milas je bio saborski zastupnik i nosioc izmišljene funkcije ?uvara državnog pe?ata. U današnjem ?lanku u Jutarnjem listu opet nailazimo na ime Ivana Milasa, ali ovog puta u ulozi ko?ni?ara stranih ulaganja u Hrvatsku. Ukratko, katarski emir htio je u dugogodišnju koncesiju dva hrvatska otoka, uložio bi u njihovo ure?enje, infrastrukturu, zaposlio nekoliko stotina lokalnih ljudi. Davor Štern i tadašnji premijer Zlatko Mateša krenuli su pripremati teren za prvu takvu investiciju u Hrvatskoj, izradu zakona koji bi to omogu?avao, ali onda se upleo Ivan Milas i sve je palo u vodu.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci