Tagovi

Marx, CNN, antikapitalisti i informacijska revolucija

Pred koji tjedan osvanuo je članak na CNNu, valjda najreferenciraniji u zadnjih godinu dana.

Članak je pogodio srca mnogih, dijeljen je i komentiran svuda naokolo.

Odlična prilika da provjerim stav o antikapitalističkoj ideji i da izanaliziram probleme potrebne riješiti na putu dobre komunikacijske prakse.

S obzirom da tema nije nova, da imamo kolegu Štefana koji redovno promovira Marxa, ali i na naše socijalističko nasljeđe, mogu reći da imamo jednu dobru podlogu za dodatnu iteraciju mišljenja.

Pitanja su bila sljedeća.

1. što je to kapitalizam?
2. ako se ukine kapitalizam, što se to točno ukida?
3. kako bi izgledala zakonska regulativa kojom bi se ukinuo kapitalizam?

Na prvo pitanje dobivam relativno uniforman odgovor.

"Privatno vlasništvo nad sredstvima proizvodnje"

Ritam promjene?

Nedavno je u Nu2 gostovao Munir Podumljak. U emisiju su iznešene optužnice koje ozbiljno kompromitiraju vladinu borbu protiv korupcije, ali i parlamentarnu oporbu. Ministar Karamarko kao glavni protagonist slu?aja obi?no tuži za klevetu, ali ovaj puta je vrlo tih. Slu?aj Hypo banke, organiziranog pranja novca sa strane politi?ke scene, ?itav niz pokazatelja koji ukazuju na sukob interesa i umiješanost u velik dio nedavnih afera (FIMI medija), slu?aj perjanica nultog reda.

Dva dana nakon emisije na facebook-u ljudi linkaju na ?lanke u medijima koji su obradili Munirov nastup, velik dio osoba koje su istovremeno ?lanovi i/ili simpatizeri ozbiljno kompromitiranih stranaka lajkaju statuse, užasavaju se (bez da se pitaju zbog ?ega daju podršku u slu?aju kompromitiranim strankama) i polako i sigurno jedan opak slu?aj nestaje sa scene.

Neki se usput pitaju zbog ?ega u Hrvatskoj nema više zvižda?a? A tko bi bio zvižda? kada njegov slu?aj ne?e uop?e imati nikakav slu?aj na bilo koga osim na osobnu egzistenciju. I tako, na naslovnicama opet red vladine borbe protiv korupcije, red sitnog prepucavanja kukuriku koalicije, a slu?aj kapitalac nije bitan.

O jednom mehanizmu reakcionarne svijesti

Vrlo ?esto ?ujem izjave obi?noga svijeta koje smatram utegom oko nogu demokratizacije Hrvatske. Op?enito se stvar svodi na izbjegavanje promišljanja uz pomo? postavljanja nerealnih ili preciznije apsurdnih zahtjeva.

Pa tako, umjesto da obi?an svijet da podršku idejama, ljudima, projektima, inicijativama koje su objektivno korisne i potrebne, upravo zbog gornjeg mehanizma, taj obi?an svijet postaje još dodatni uteg tim idejama, projektima i inicijativama. Kada su stvari postavljene tako da oni koji bi trebali dati podršku za realizaciju javnog interesa otežavaju, teško je uop?e i pomisliti da se javni interes može sprovesti.

Ovaj dnevnik namijenjen je raš?iš?avanju barem dijela tih apsurdnih stavova upravo kroz promišljanje o samom zahtjevu, odnosno stavu.

Zaklju?ak stanja i prijedlog

    Navest ?u neke crtice s kojima se možete i ne morate slagati, no te crtice osobno podrazumijevam.
  • Usko grlo politi?kog procesa nisu stranke, nije niti primitivni narod, ve? je nerazvijenost politi?kog tržišta.
  • Uvjeti za razvoj politi?kog tržišta su istina ne baš idealni, ali je ve?i stupanj prepreke op?enito u nepostojanju niti 2 000 emancipiranih gra?ana.
  • Neemancipirani gra?ani su pak produkt lošeg okruženja. Jednoumlje, op?enito nepovjerenje i sebi?nost kao proizvodi višedesetljetne indoktrinacije sistema koja je i dalje sveprisutna u medijskom i akademskom svijetu
  • Dok ne postoje emancipirani gra?ani, svaka pomisao da ?e netko u politici biti spreman/sposoban zaštititi op?i interes, iluzorna je, preciznije nemogu?a je s obzirom na realnu konstelaciju mo?i.
  • Javnost kao politi?ki faktor je iluzija sastavljena od interesa vlasnika medija, profesionalnog civilnog sektora što je na istim jaslama kao i ostatak oligarhijskih struktura.
  • Razlog zbog kojeg op?enito jako malo pojedinaca kre?e putem emancipacije je prvenstveno strah od ne pretjerano artikuliranih, no suvišnih komplikacija u privatnom životu.

Gdje sam zapeo? Gdje smo zapeli?

Pred nekih 8 godina imao sam viziju koja ?e promijeniti svijet. Radilo se o ideji Internet demokracije. Uspostavi novog politi?kog poretka, stvarnog demokratskog.

U Internet demokraciji naime sve po?iva na javnosti. Javnost je alfa i omega politi?kog procesa. Politi?ki akteri, slobodni pojedinci-gra?ani široko su promreženi, preko dvije tri osobe, svatko je sa svakim povezan. Odluke donose kroz delegiranje i javnu raspravu najvjerodostojniji pojedinci (mjerenjem mreža stvar je postala relativno lako izvediva) uz oko zainteresirane kriti?ke javnosti.

Tko se po?ne "?udno" ponašati, javnost zahvaljuju?i JOTu stvar vrlo brzo uo?ava i sanira tako da prakti?ki nema mjesta za muljanja, jer prebrzo do?u na naplatu.. Objektivni stavovi, maksimalno ogoljeni od skrivenih agendi postaju nositelj javnoga mnijenja i same politi?ke volje koja upravo po?iva na snažnoj javnosti.

Najve?i izmišljeni sukob svih vremena : Ljevica i desnica

Svaka država ima tijelo sastavljeno od ljevice i desnice.

Tu odmah da se razumijemo, ljevicu ?u proglasiti otvorenijom ekipom manje sklonu tradicionalnim vrijednostima, desnicu ?u proglasiti konzervativnom ekipom koja traži ?vrsta društvena uporišta i koja ?e sigurnost pretpostaviti slobodi.

Nije mogu?e ukloniti niti ljevicu, niti desnicu. Oba elementa nose vrijednosti koje osiguraju opstanak društva. Svaki sukob izme?u ljevice i desnice, izmišljen je sukob, jer govorimo o komplementarnim dijelovima društvenog tkiva.

OK. Moram se ipak korigirati. Sukobi definitivno postoje u domeni otvaranja, odnosno zatvaranja društva spram novih vrijednosti. No, društvo je u nekom trenutku ili spremno na korak prema otvaranju ili nije spremno na korak prema otvaranju.

I tu sukob izme?u ideologa ljevice ili desnice ne igra nikakvu suvislu ulogu. Ukoliko je društvo u krizi, ukoliko je ranjeno, nekonsolidirano, oslabljeno, prirodna je pojava da ljudi teže ka zatvaranju. Ukoliko društvo prepoznaje da je upravo sama ?ahura razlog slabljenja zajednice, ja?a potreba za otvaranjem i ljevica preuzima dominaciju.

Tko/što je vladar kojega ste voljni priznati?

Nezadovoljni smo sa sadašnjim stanjem. Kriminalci su na vlasti i sumnjam da postoji više od 20% gra?ana koji imaju vjeru da cijeli ovaj proces nekamo vodi. No, idemo dalje.

Vlast. Kakvu vlast želimo? Realno govore?i.

Zna?i, podrazumijevamo da ta vlast ne?e i?i isklju?ivo nama u korist, ve? ?e ovisiti o politi?koj volji i drugih sugra?ana.

Jeste li razmišljali o takvoj vlasti koja se ne bi postavila kroz vojni udar, ve? kroz politi?ki proces?

Ovo kažem, ?isto iz potrebe da uvažite politi?ku realnost koja je malo kome danas prihvatljiva i gdje svakom iza ?oška vreba neka tamna pojava. U tom hajmo re?i realnom kontekstu, kakva je vlast koju smatrate da je mogu?e stvoriti i koja osigurava prosperitet?

Razmišljaju?i malo o toj temi, a kroz nastavak na prošli dnevnik o ideji demokratske opcije, zamislio sam još davno jedan mali model. Za svaki politi?ki problem postoji posrednik, netko uvažen s obje sukobljene strane, mudar, pravedan, pošten. Netko ?iji glas ima težinu s obje strane i tko može biti arbitar u nekom sporu.

Uspostava demokratskog konsenzusa

Ne?u ulaziti u uzroke zbog kojih smo tamo gdje jesmo u ovome trenutku. Ono što je jedino bitno je da si ne spo?itavamo za ono što je bilo prije. Da sami sebe što kaže Nemesis suvišno ne kastriramo. Umjesto da tražimo razloge zbog ?ega se nismo trgnuli, možda trebamo tražiti razloge zbog kojih bismo se trgnuli. Današnja emisija Nedjeljom u 2 podsjetila me je na nekoliko primjera koji su mene a vjerujem i sve nas zadužili. Ako ne?emo radi sebe, onda radi njih. A mogli bismo i radi sebe. Da osje?amo dobre emocije, ne da se dodatno otu?ujemo u društvu gdje prijateljstvo izumire.

Ono što trebamo je zapravo vrlo jednostavno. Po?eti gledati ljude, tražiti ?ovjeka što bi rekao Igor, Mr.Jaks, a i ja im se pridružujem.

Zbog ?ega nismo došli na nivo da se ovo podrazumijeva? Zbog straha, zbog nepovjerenja, zbog forsiranja onog našeg životinjskog instinkta ubij il ?eš biti ubijen. Oni koji drže konce procesa, kroz podjelu i zava?enje uspješno baštine ovu pri?u dva desetlja?a i duže.

No, postoji na?in da nadi?emo i ovu pri?u, no to zahtjeva i odre?enu disciplinu svakog od nas. Hajmo pogledati svakodnevnicu.

Kreiranje politi?ke opcije - moji uvjeti - otvaranje

Opet ?u se osvrnuti na nedavne upise profesora, goxica i isprovociranoga koji su pozvali na neke nove vidove organiziranja ekipe. Istina, prvi je problem kada se nakon prvog impulsa ekipa ne vrati. No za pretpostaviti je da ce se netko od njih možda i vratiti, ali da ?e do?i i nova ekipa koja ce prolaziti opet iste faze. Imali smo ovih slu?ajeva podosta u prošlih par godina, a i op?enito govore?i, svako malo se netko pojavi sa idejom kreiranja stranke, opcije, predlagatelja zakona i sli?no.

Ovdje na pollitika.com-u ima podosta ekipe i ima svakakvih stavova. Iz iskustva mogu primjetiti da su neki pojedinci iz moje pozicije fundamentalno u krivu i to po kljucnim pitanjima koja su koliko god to zvu?alo blesavo, pitanja o ustašama i partizanima, istina, u jednom apstraknijem obliku koji se povla?i kroz situaciju Domovinskog rata.

Tako kada govorimo o korupciji za primjer, ta korupcija je samo posljedica nesre?enog sistema i nepostojanja temeljnih politi?kih standarda gdje je pitanje korupcije daleko manje važno od istih.

YouTube cenzurira Alexa Jonesa

Racun - a nekon par dana i ostali, novootvoreni - Alexa Jonesa, poznatog aktivista, su suspendirani na YouTubeu nakon sto je objavio video o prevari svinjske gripe.

Ako vam je stalo do slobode govora, i slobode Interneta, poslat cete ovakvo neko pismo na support@youtube.com:

Dear Sir/Madam

I've been informed that more than one account broadcasting Alex Jones' videos have been closed recently.

This is totally unacceptable. The videos contain no pornography, no calls to violence, nor any such objectable things. They only carried information. Whether the information was accurate or not, is arguable, and anyone is free to have an opinion on that, but definitely not a reason enough to take it down.

This goes directly against freedom of speech, especially freedom of speech on Internet, and would be understandable if Youtube/Google Video were a cult, or a government agency of an undemocratic country.

Please reinstall the accounts in question, otherwise the popularity (and profitablilty) of your services will suffer major blows, when truth about this disgraceful censorship goes out; and it already has started going out - i found about it, so others will too.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci