Tagovi

JOT kao ideologija

"Postoji jedna stara indijska pri?a koje kaže kako je nekada davno jedan kralj naredio da mu dovedu pet ljudi koji su od ro?enja bili slijepi. Kada su ih našli i doveli u njegov dvorac, kralj ih je skupio i rekao im kako ?e sada imati priliku da opipaju nešto što se zove - slon, a nakon toga ?e morati podrobno da mu opišu kako taj slon izgleda.

Me?utim, kralj je udesio tako da se svakom od ovih pet slijepaca dozvoli da opipa samo jedan dio slona, tako da je prvi opipao surlu, drugi - glavu i kljove, tre?i - noge, ?etvrti - lijevu stranu slonovog tijela a peti - rep.

Onda ih je kralj opet okupio i zamolio da mu opišu kako slon izgleda. Nije prošlo dugo, ovih pet slijepaca su se po?eli ve? toliko da sva?aju da umalo nije došlo i do tu?e. Prvi je tvrdio da je slon sli?an zmiji sa veoma hrapavom kožom, drugi se odmah usprotivio tvrde?i kako slon nema nikakve veze sa zmijom nego je to nešto zaobljeno i veliko sa dva povinuta koplja koja iz toga vire, tre?i je tvrdio kako ova dvojica nemaju pojma, jer slon izgleda kao ?etiri debela kolca zabijena u zemlju itd. itd…

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci