Tagovi

HDZ krade i simboličko

Ovo je programski tekst. Izravno je usmjeren protive jedne od budućih platformi HDZ-ove predizborne kampanje i to svjesno.

Čini mi se da zaboravljamo neke ljude koji su za nas učinili puno. Čini mi se, također, da taj naš zaborav dosta koristi nekim političarima za koje se većinom slažemo da su problem.

Borba protiv korupcije ne pripada ni jednim svojim dijelom Premijerki, Vladi ili HDZ-u. Ne pripada ni oporbi, dakako. Njih ne spominjem jedino zato što ne tvrde da antikorupcija pripada njima.

Unutarstrana?ki izbori SDPa u Zagrebu

Prošli tjedan (u ?etvrtak ako se ne varam) gradska organizacija SDPa raspisala je unutarstrana?ke izbore za predsjednika GO Zagreb (aka. Bandi?evog nasljednika) te za sva ostala tijela koja jedna strana?ka organizacija mora imati. Kao što vjerojatno znate iz medija, postoje tri kandidata i središnjica stranke puno toga polaže na rezultate izbora u Zagrebu.

"Nedovoljna aktivnost" - kukavi?je jaje izborima za vodstvo zagreba?kog SDP-a

Glavni odbor SDP-a je sukladno ranijim najavama danas isklju?io nekolicinu ?lanova koji su pružali aktivnu potporu i bili oslonac izbornoj kampanji Milana Bandi?a. Ovakva je odluka bila o?ekivana, sukladna je Statutu SDP-a i ne može joj se prigovoriti. Nema stranke na politi?koj sceni koja bi tolerirala rad u izbornom stožeru protukandidata.

Me?utim, Glavni je odbor odlu?io raspustiti i tri mjesne organizacije (Novi Zagreb Zapad, Brezovica i Sesvete) zbog „nedovoljne aktivnosti u kampanji predsjedni?kog kandidata Josipovi?a“ te tri mjesna ogranka (Gornja Dubrava, Podsljeme i Peš?enica) zbog „podrške Milanu Bandi?u“. Raspuštene organizacije zajedno imaju oko 2500 ?lanova kojima ?e danom pravomo?nosti ove odluke prestati ?lanstvo u stranci (?l.15. Statuta). Zahvati li val „raš?iš?avanja“ i lokalne organizacije diljem zemlje, SDP ?e biti i više nego desetkovan.

Zagreb je preuzela mafija


Današnjim ubojstvom Ivane Hodak usred dana može se re?i da se sigurnosni sustav RH raspao. Simptomati?no ili ne, to se upravo dogodilo za vrijeme ministrovanja Berislava Ron?evi?a kojeg premijer Sanader tako zdušno brani od kriti?ara kojih svakim danom ima sve više.

Podsjetimo samo na slu?ajeve mafijaškog premla?ivanja Duška Miljuša, Igora Ra?enovi?a i Josipa Galinca koji su sre?om ostali živi te ubujstvo mladog Luke Ritza stradalog od najobi?nijih huligana zbog nekoliko kuna i mobitela. Koji je odgovor vlasti bio na sve te doga?aje? Smjena na?elnika zagreba?kog MUP-a i postavljanje Branka Perana koji nije ?ak niti dobio potporu zagreba?ke skupštine. Da je izbor Perana potpuno kriv ukazuje i informacija da je Peran došao iz policijske uprave tre?e kategorije po obimu posla u policijsku upravu prve kategorije, ali i saznanje da je upravo Peran onaj policijski na?elnik šibenske policije koji se bavio blogerima umjesto kriminalom.

Poziv na prosvjedno okupljanje protiv nasilja

Hrvatsko novinarsko društvo poziva svoje ?lanove i sve gra?ane na prosvjed u ponedjeljak 29. rujna u 11:00 pred Kamenitim vratima u Zagrebu (gdje prolazi imaginarna linija od sto metara od Markovog trga, gdje nisu dozvoljena javna okupljanja). Razlog prosvjeda je neu?inovitost policije u slu?aju napada na novinara Dušana Miljuša, kojeg su dosad nepoznati napada?i pretukli palicama 2. lipnja, ali i u drugi slu?ajev brutalnog nasilja (premla?ivanje Igora Ra?enovi?a i Josipa Galinca, što su djela organiziranog kriminala, te ubojstvo mladog Luke Ritza - djelo huligana).

(6. lipnja o.g., novinari su se unato? zabrani okupili i prosvjedovali na Markovom trgu.)

Statisti?ka sa?ekuša

Sabor je s jeseni po?eo sa radom, a sa Saborom i saborski odbori. Rad Odbora za nacionalnu sigurnost današnjom je sjednicom izazvao poprili?nu pažnju javnosti, pa je tako dobio i mjesto udarne vjesti na HTVovom Dnevniku. O ?emu se radi? Kratko re?eno, Odbor je raspravljao o sigurnosnoj situacijiu zemlji, i stavovi su bili o?ekivani - pozicija je branila rad ministra, policije i državnog odvjetništva, dok je opozicija iste napadala. Ništa novo rekli bismo, ali stvar je ipak malo ozbiljnija. Kako zbog teme kojom se Odbora bavio, tako i zbog argumenata, i još više, konteksta u kojemu se sve doga?a.

Maestro, pa ne valjda opet?

Zanimljivih 24 sata je iza nas. Ju?er nave?er nas je zapljusnula informacija o tome kako je metalnom šipkom pretu?en Josip Galinec, broker koji se vrlo brzo izdvojioiz uobi?ajene definicije brokera, a kojeg smo prili?no ?esto imali prilike gledati i na TVu dok je komentirao dešavanja na burzi. Galinec i njegov To-One u fokus javnosti su pali i nakon preuzimanja posrnule Industrogradnje koja je nedavno dokapitalizirana odnosno oko bitke za TOZ Penkalu (ne toliko za tvornicu koliko za nekretnine na kojima se Penkala nalazi). Više podataka možete pro?itati na prakti?ki svakom koraku i nema to sada previše smisla ponavljati.

Anyway, ju?er popodne (vjerojatno nakon nekog ru?ka), Galinca su do?ekali krupni de?ki na parkiralištu iza zgrade Ministarstva Gospodarstva (ako se ne varam, to je tako?er i zgrada Ministarstva Poljoprivrede - u njihovoj menzi se usput re?eno serviraju odli?ne pala?inke punjene sirom a u saftu od vanilije) a iza koje postoji divlje parkiralište na kojem je Galinec vjerojatno parkirao auto. Josip je grdno stradao, na sre?u nije kriti?no, no ono što se pokazalo je da je batinjanje postala relativno u?estala pojava u našim krajevima i o?ito je to metodologija za prenošenje odre?enih poruka. Nisam stru?njak za mafijaške obra?une, no lomljenje nogu je ?ini mi se prili?on snažna poruka u tom miljeu pa bi se za Galineca moglo re?i da je i dobro prošao (fazu s konjskom glavom je vjerojatno ve? prošao samozatajno, a preostaje mu valjda samo još da bude doživotno ugra?en u temelje neke od zgrada).

Zbog nesposobne policije premla?ivanja preselila u dnevni termin

Izlaganje Berislava Ron?evi?a u Saboru na aktualnom satu o sigurnosti u zemlji, zapisni?arske službe nisu još uspjele ni arhivirati, a demant suhoparnih statistika stigao je sa zagreba?kih ulica. Najnovije premla?ivanje Josipa Galinca usred bijela dana jasan je znak zagreba?kog krim miljea da se nikog ne boji.

Galinac je nakon novinara Duška Miljuša i sada ve? bivšeg direktora Zagreba?kih cesta Igora Ra?enovi?a, tre?a pretu?ena osoba u zadnjih stotinjak dana. Ubrojimo li još u ovo i smrtno stradalog dje?aka Luku Ritza pretu?enog zbog par kuna i mobitela te slu?ajeve maloljetni?kih bandi koje sve više mlate djecu po rubnim naseljima grada Zagreba, dolazimo do vrlo jasne spoznaje da je zagreba?ka policija potpuno zakazala i da više nije u stanju osiguravati mir i red u Zagrebu.

Na ovo što se dešava upozoravali smo još od po?etka ove godine kada je HDZ na mjesto ministra unutarnjih poslova postavio najnesposobnijeg mogu?eg ?ovjeka, Berislava Ron?evi?a.

SDP, auf Wiedersehen!

Igor Ra?enovi?, koji je zbog svojeg poštenja prije više od 100 dana pretu?en, rekao je dovi?enja SDP-u. Odmah po objavi vijesti da se Ra?enovi? povla?i Milanovi? i Bandi? našli su se u ?udu. Kako? Zašto? „Mi ga podržavamo“ i ostale floskule pljuštale su. No istina je daleko od svih tih usiljenih izjava. ?injenica je da Ra?enovi? nikad nije imao stvarnu podršku SDP-a, ve? se ?itava podrška svodila na tapšanje po ramenu i pojedina?noj podršci ?lanova stranke. To se najbolje vidjelo u doga?ajima nakon smjene Slobodana Ljubi?i?a s ?ela Zagreba?kog holdinga.

Demontiranje Slobodana Ljubi?i?a

Google pretraga za Slobodan Ljubi?i? donosi pregršt zanimljivih rezultata i sasvim je sigurno da ?e se njegov lik&djelo razvla?iti po novinama još nekoliko dana dok se prašina ne slegne.

No, odlazak Ljubi?i?a je više onako metafori?ki jer jednostavno nije mogu?e maknuti osobu s takve pozicije u tako kratkom roku. Tu je pitanje raznih odluka koje su donesene u njegovom mandatu, pitanje poslovanja holdinga do ju?erašnjeg dana (što ?e se rješavati još mjesecima), a da i ne spominjem kako mreža suradnika i odnosa koje je ovaj izgradio sasvim sigurno s ju?erašnjim danom nije nestala. Donekle je ispravno zaklju?iti kako je Ljubi?i? danas u skoro pa boljoj poziciji nego prekju?er jer zadržava gotovo iste privilegije i pristup vlasti ali bez javne pozicije i odgovornosti (koja barem nominalno) s takvom pozicijom dolazi. Trebalo bi malo analizirati na koliko je razli?itih pozicija Ljubi?i? imenovan, u koliko se nadzornih odbora i odbora nalazi i koliko ?e trajati demontiranje Ljubi?i?a i da li uop?e postoji interes da se tako nešto dogodi?

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci