Tagovi

SGEH - istina o njemu

Ovaj dnevnik se može shvatiti kao jedan veliki komentar na dnevnik i komentare papra, poveznik i provinciopolis a. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje i svoje viđenje onoga za što se zalaže Savez za građansku i etičku Hrvatsku. (dalje u tekstu Savez)
Savez nije ni udruga ni stranka već pokret koji se zalaže za moralne, etičke, humane vrijednosti u hrvatskom društvu., koje se spominju u "Građanskoj povelji 9". Da previše ne pametujem citiram tekst koji su dobili članovi Saveza:
Što je Savez za građansku i etičku Hrvatsku?!
Savez za građansku i etičku Hrvatsku jedan je od nacionalnih projekata HAU Split - čovjek nadasve. To je alternativa strančarskoj politici koja je podijelila Hrvatsku i drži je u rovovima gdje se rat nastavio, ali drugim sredstvima.
U tekstu Povelje dali smo odgovor na krucijalno pitanje: Kakvu Hrvatsku želimo ?! Želimo realizirati građansku i etičku Hrvatsku. Sami to ne možemo učiniti, potrebni su brojni suradnici na realizaciji naših ciljeva za bolje sutra. Nitko nije nevažan!

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci