Tagovi

Kome se obra?a Hrvatska turisti?ka zajednica?

Ovogodišnja oglasna kampanja HTZ-a kojom se doma?e i strane turiste poziva na Jadran bila je tema rasprava u javnosti i na pollitici zbog jedne stražnjice. Mene ta afera nije niti najmanje uzbudila. Me?utim, ta afera je zapravo, kako to obi?no biva, prekrila puno važnija pitanja.
To puno važnije pitanje jest zapravo smislenost trošenja javnog novca (i onaj dio novca koji dolazi iz turisti?ke zajednice je tako?er dijelom javni novac) u toj oglasnoj kampanji. Ovdje ne?u ulaziti u ukupnu kampanju koja se provodi na stranim tržištima nego samo u onaj njezin dio koji je namijenjen doma?oj javnosti, s obzirom da imam nešto više informacija o tome. Pri tome prije svega mislim na onaj spot u kojem se nabraja broj sun?anih dana, broj otoka itd.

Mediteran kakav je nekad bio - na Lošinjski na?in

Ljeto je, pa je i red da se piše o tome prikladnim temama. Pogotovo što su najbolji oni dnevnici koji proizlaze iz izravnog iskustva.
Dakle, ljetujem s djevojkom u Malom Lošinju, ili bolje re?eno na Cresu i Lošinju, pošto smo dosta mobilni i skoro svaki dan provodimo na drugom mjestu (uvali). Ovo nam je prvi posjet tim otocima. Odlu?ili smo obi?i i te najzna?ajnije otoke Sjevernog Jadrana nakon što smo posljednjih godina obišli veliku ve?inu južnijih hrvatskih otoka. Otoke biramo primarno stoga što volimo ljetovanje u što autenti?nijem ambijentu i što dalje od masovnog turizma.
Prvi dojam kojeg smo dobili o Cresu i Lošinju (njih valja promatrati kao jedan otok jer to geografski i jesu - odvojeni su uskim umjetnim kanalom) bio je izrazito pozitivan - pregršt prekrasnih uvala i plaža. Mjesta za ugodno kupanje. Oboje uživamo u dobrom kupanju i to nam je dosta važno. Volimo što prirodnije plaže, sa što manje ljudi, ali opet ne potpuno divlje. ?ak i neke hotelske plaže su minimalno ure?ene te nisu prepune jer su velike, pa svatko može na?i svoj prostor mira i intimnosti (primjerice ona u Sun?anoj uvali). More je svugdje ?isto i prekrasno bistro. I taj prvi dojam i nakon tjedan dana još uvijek traje.
No, potpuno smo se razo?arali u gastronomsku ponudu. Niti nakon tjedan dana potrage i niza pokušaja i pogrešaka još nismo naišli na restoran ili konobu koja bi na nas ostavila dojam. Tražimo to?no to - mjesto koje ?e ostaviti dojam autenti?nom hranom. Obišli smo skoro sve konobe za koje smo našli preporuku na internetu po forumima, ali svugdje smo nailazili na ?istu konvencionalnu prehranu. Nigdje nema ništa što bi bilo druga?ije i autenti?no. Sve što su nam ponudili i što smo jeli možete jesti bilo gdje u Hrvatskoj i Svijetu.
Navest ?u samo nekoliko bisera:
- U jednom restoranu u Velom Lošinju su nam s ov?jim sirom za predjelo servirali kisele krastavce!? A niti jedne masline!
- U istom tom restoranu su nam donijeli špagete sa škampima koje su za?injene Vegetom!?
- U jednom baru su nam kao vino na ?aše ponudili makedonski Vranac!? Kao da se na otoku ne pravi neko doma?e vino.
- Nigdje, ama baš nigdje nam na stol nisu prvo donijeli maslinovo ulje, nego uvijek obi?no, pa maslinovo tek na zahtjev.
- Svugdje služe obi?ni bijeli kruh.
- Ve?ina restorana nema neki specijalitet ku?e. U jednom smo naru?ili rižoto koji je kao specijalitet ku?e - trebao je to biti rižoto, a zapravo je bila riža na maslacu s dodatcima komadi?a tikvice i repova kozica.
I tako je po cijelom otoku (mislim na oba, i Cres i Lošinj).

Pa kaže "Hajmo!"

Razmišljam nešto posljednjih dana, kako je nova turisti?ka kampanja za ljetovanje u Hrvatskoj - Tako lijepa, a tako blizu, o?ito ruganje na djelu.. Mazni glas u pozadinu šap?e: plavo, toplo, vru?e, ljeto pa glasni HAJMO! i samo što nisam svisnula od nacionalnog ponosa. Pa poletimo zajedno u avanturu života, popnimo se na vrhunce sezone u doma?em raspoloženju, a di nam je lipše nego na našem moru?
Stru?ni termin za ovakvu kampanju jest "prelijevanje iz šupljeg u prazno". Naime, Lijepa naša je preskupa mala zemljica i dobro ?e oderat po mentalitetu ionako rasipnog Hrvata koji živi iznad svojih mogu?nosti.
E onda ?e se on fino opet zadužiti da bi mogao preživjeti jesen i mrzlu zimu. Pa ?e biti nesretan, jadan i ?emeran jer ?e mu zbog recesije posao visiti o koncu i ne?e znati odakle namaknuti novac za dug od ljetovanja. A uop?e nije mislio i?i. Ali tako naša i tako blizu hipnotiziraju?i mu je spakirala kov?ege i uputila ga na Jadran. Hrvatsku obalu. Naš Jadran i našu hrvatsku obalu, jer, tako je blizu...

Neovisno, a državno?

U Hrvatskoj postoje neke pojave koje možda postoje u drugim zemljama, ali koje ipak meni, kao laiku i naivnom ?ovjeku, nisu baš oli?enje racionalnosti, a još manje pravi?nosti.

Mislim na razli?ite organizacije kojima je država dala posebna prava i mo?i, kojima više-manje upravlja, a zapravo legalno nisu dio države. Ili možda jesu? Naj?eš?e se radi o tijelima koja su posve paralelna ministarstvima. Iskreno, nikad mi nije bilo jasno zašto postoje te organizacije pored ministarstava. Kona?no, ministarstva pla?aju svi gra?ani da rade neki posao, a onda postoje i organizacije koje se bave otprilike istim poslom, a financiraju se pomo?u države ili pomo?u kvazi-poreza. Evo nekih od njih:

Hrvatska turisti?ka zajednica — nju je osnovala država, a na ?elu je ministar turizma. Plan rada donosi Sabor, a sjedište je tamo gdje je i ministarstvo — u Zagrebu (o?ekivao bih u Dubrovniku, ali...) ostvaruje prihode iz sljede?ih izvora: boravišne pristojbe, ?lanarine, državnog prora?una i ostalih izvora" Budu?i da se oni bave turizmom, da se ministarstvo isto bavi turizmom, mnogo ljudi se bavi turizmom...

Turizam i punjenje državnog budžeta

Predstoje?a turisti?ka sezona biti ?e element odluke ho?e li se Hrvatska ekonomski raspasti na proste ekonomske faktore, ili ?e nekako preživjeti godinu ona i njezini gra?ani. Pa ipak se problemi turisti?ke politike svode se na PR-ovsko navijanje i potpuno neutemeljene procjene nesposobnog ministra. Turizam prožima sve ekonomske djelove hrvatskog društva. Neke segmente vrlo direktno, ali sve ostale segmente jednako intenzivno, ali indirektno. Hrvatski vinari, sto?ari, poljoprivrednici, ribari plasiraju svoje proizvode kroz turizam, drvna industrija radi na opremanju hotela i apartmana, gra?evinski sektor gradi turisti?ke objekte, ulaganja u infrastrukturu tipa autocesta su bila u funkciji turizma... Ali isto tako o rezultatima turisti?ke sezone i novcu koji ?e svi oni zaraditi od sezone ovise svi ostali. Ukoliko je sezona bila dobra ljudi ?e nastaviti pla?ati svoje kredite, leasinge, životna osiguranja, skijaške aranžmane, kupovati nove stanove, namještaj, investirati... Ukoliko ostanu bez novca od turizma sve to isto tako dolazi pod upitnik.

Šteto?ine!

Po?eo sam komentar na komentar leddevet (a na moj tekst o anomalijama u turisti?kim pretvorbama ”Déjà vue: LRH ili ve? mnogo puta odgledana supunica!?” , ali je teško objasniti što se zaista doga?a u malo rije?i. Naime leddevet je signalizirao jednu pojavu koja je ove godine bojim se postala masovna – a to je kako jedno uspješno turiti?ko poduze?e (lošinjska Jadranka) se u jednoj godini od stabilne poslovne uspješnice pretvara u poslovnog gubitnika (nadajmo se privremenog). Zato se po obi?aju moj komentar pretvorio opet u samostalan post (ali s dobrim namjerama da podrobnije objansim što nam se možda doga?a, a to što nam se doga?a da nije nimalo naivno).

Slovenci bojkotiraju ljetovanje u Hrvatskoj

Obljubiš da letos ne greš na dopust na Hrvaško ili na hrvatskom obećaješ da nećeš ići na odmor u Hrvatsku je naslov slovenske web stranice koja poziva svoje sunarodnjake da ne idu u Hrvatsku. Netko je kupio domenu http://www.hrvaska.biz/ i na njoj prikuplja potpise za bojkot hrvatskog turizma. Između ostalog se navodi da se Hrvati ne trude pričati slovenski, da na granici nema pozdrava dobrodošlice na slovenskom jeziku i da su cijene svaki put povećane. Vlasnik domene tvrdi i kako Hrvati kao najbrojnije goste spominju samo Nijemce, Austrijance i Talijane, ali ne i drage nam susjede.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci