Tagovi

Hrvati se ljuljaju u bijedi (državnog) proračuna

HRVATI SE LJULJAJU U BIJEDI (DRŽAVNOG) PRORAČUNA,
Sabor RH NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,

predsjednik Sabora NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,
poslanici predstavnici Hrvata NE ljuljaju se u bijedi državnog proračuna,
biroKracija Sabora NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,

HRVATI SE LJULJAJU U BIJEDI (DRŽAVNOG) PRORAČUNA,
predsjednik RH NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,

predsjednik NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,
savjetnici predsjednika NE ljuljaju se u bijedi državnog proračuna,
biroKracija predsjednika NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,

HRVATI SE LJULJAJU U BIJEDI (DRŽAVNOG) PRORAČUNA,
vlada RH NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,

predsjednik NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,
savjetnici predsjednika NE ljuljaju se u bijedi državnog proračuna,
biroKracija predsjednika NE ljulja se u bijedi državnog proračuna,

HRVATI SE LJULJAJU U BIJEDI (DRŽAVNOG) PRORAČUNA,
ministarstva NE ljuljaju se u bijedi državnog proračuna,

ministri NE ljuljaju se u bijedi državnog proračuna,
savjetnici ministara NE ljuljaju se u bijedi državnog proračuna,

Raiffeisenbank Austria zar „džepari“ klijente?

NIJE - ZANEMARIVA ČINJENICA,
primite na uvid zanimljivu kronologiju o Raiffeisenbank Austria „džeparenju“ klijenta „pokvarenim“ bankomatom,

2011-12-21,
klijent je na RBA bankomatu podizao gotovinu,
RBA bankomat je isplatio gotovinu,
RBA bankomat je izdao potvrdu da je klijent DOBIO točan iznos,
klijent je prebrojio novac i NIJE - dobio točan iznos,

BANKARSKA DIKTATURA

2011-12-22, -
klijent je u RBA poslovnici prijavio reklamaciju da NIJE - dobio točan iznos

2012-01-17, - 26 dana nakon reklamacije,
RBA šalje mjesečni izvještaj i potvrđuje da klijent JEST - primio točan iznos i za taj iznos banka JEST - smanjila račun klijenta,

2012-01-31, 40 dana nakon reklamacije
klijent je primio RBA e-mail i napisao ovaj odgovor,

RBA HRE3430011200410 je javila - Vaša inicijalna primjedba na neispravnost rada bankomata... obrađena je na način da je utvrđeno kako u predmetnom datumu nije evidentiran neispravan rad bankomata niti je utvrđen
višak sredstava na bankomatu,

PITAM -
ako je RBA HRE3430011200410 - zaprimio reklamaciju,
ako je RBA HRE3430011200410 - obradio
ako je RBA HRE3430011200410 - utvrdio

Surprise, surprise!!!

Rohatinski Prvi dani nove 2009 godine još prolaze u slavljeni?kim ugo?ajima, ali centralna državna banka je ve? uzavrela. Rohatinski vu?e užurbane poteze, jer se vanjska financijska kriza kona?no useljava i u Hrvatsku i po?inje miješati s onom našom, ve? postoje?om unutarnjom krizom (koja se uspješno prekrivala prora?unskim magijama kroz posljednjih nekoliko godina). Ovaj put guvernera Hrvatske Narodne Banke ne želim napadati za prelijevanje potencijala s produktivnih na neproduktivne grane. Mada se još ne pretvara i u mog junaka, definitivno plijeni i moje simpatije.

Inflacija oko 7%, dug 34,9 milijardi eura

Iz Poslovnog dnevnika

Za nekoliko dana zastupnici Hrvatskog sabora oti?i ?e odmoriti ruke od napornog izglasavanja zakona. Zakona koji su namjenjeni Europi a kod nas ?e se možda nekad primjenjivati.
Velika ve?ina tih zastupnika ne?e se trebati odmarati od intelektualnog rada. Naime, u zatupni?kom radu oni svoj um nisu koristili. Sve odluke prije izglasavanja dogovorile su strana?ke vo?e, za svaku odluku dogovori su i cijene. Tako su koalicijski partneri za svoje usluge uz ministarske fotelje, mjesta u nadzornim i upravnim odborima zaradili i neka poduze?a poput HEP-a, Jadranskog naftovoda, Podravke, Croatia osiguranja i dr.

Prije nego odu na odmor ruku, zastupnici ?e dobiti godišnje izvješ?e Hrvatske narodne banke. U tom izvješ?u iscrpnije nego dosad obra?eno je pitanje cijena, odnosno inflacije.

Banka sa dugim prstima

?esto slušam nezadovoljstvo korisnika u odnosom banke prema njima. Banke izmišljaju proizvode, pakete, kamate, napla?uju nepostoje?aq kašnjenja. Napla?uju usluge i po nekoliko puta. Stanovništvo je sve više siromašno i ovisno o kreditima. To rezultira dobrim prihodima banaka. Prihodi bankare ?ine bahatim i mo?nim. Preko te mo?i utje?u na vlast, pravosu?e i medije, prikrivaju svoje nepravilnosti i nezadovoljstvo svojih korisnika i još više pove?avaju dobit. U nastavku je opisan bahati odnos banke koja krade i vara a unato? dokazima nadleži ne poduzimaju ništa.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci