Tagovi

Jugocrvena ofenziva na HTV-u

Događaji posljednjih dana na Hrvatskoj televiziji samo su potvrdili da u skladu s novom vladajućom garniturom na Pantovčaku i u Banskim dvorima predstoji totalna čistka politički nepoćudnih urednika i novinara. Sad više nema nikakve sumnje da je privremena šestomjesečna upravno - urednička garnitura HTV-a postavljena uz blagoslov dnevne politike, a to znači i predsjednika Josipovića i vladajuće Kukuriku koalicije. Nakon što je s malih ekrana sasvim opravdano maknuta voditeljica za sva vremena i za sve političke opcije Hloverka Novak Srzić, posljednjih dana smijenjeni su voditelj Dnevnika 3 Siniša Kovačić, ukinuta je emisija „Puls Hrvatske“ Branimira Bilića a na njihova mjesta postavljeni provjereni esdepeovsko-haenesovski urednici i novinari.

Na HTV-u nije samo Šprajc u pitanju

Nedjeljni dnevnik HTV-a od 15. siječnja pokazao je i dokazao da Informativni program u udarnom večernjem dnevniku pati od profesionalnog diletantizma, a ne samo od pristranosti kakvu je prije dva mjeseca prezentirao sada suspendirani voditelj Zoran Šprajc.
Iako je 15. siječnja pala 20. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske po svim uredničkim pravilima i kriterijima to bi za javnu televiziju trebao biti događaj od prvorazrednog političkog i medijskog značaja. Urednici Nedjeljnog Dnevnika Slavica Babić i Renato Kunić smatrali su da to nije najvažniji događaj i najvažnija vijest toga dana, pa su prednost dali pobjedi Ivice Kostelića u Wengenu i tragediji talijanskog kruzera u kojemu nije bilo nastradalih Hrvata.

Ritam promjene?

Nedavno je u Nu2 gostovao Munir Podumljak. U emisiju su iznešene optužnice koje ozbiljno kompromitiraju vladinu borbu protiv korupcije, ali i parlamentarnu oporbu. Ministar Karamarko kao glavni protagonist slu?aja obi?no tuži za klevetu, ali ovaj puta je vrlo tih. Slu?aj Hypo banke, organiziranog pranja novca sa strane politi?ke scene, ?itav niz pokazatelja koji ukazuju na sukob interesa i umiješanost u velik dio nedavnih afera (FIMI medija), slu?aj perjanica nultog reda.

Dva dana nakon emisije na facebook-u ljudi linkaju na ?lanke u medijima koji su obradili Munirov nastup, velik dio osoba koje su istovremeno ?lanovi i/ili simpatizeri ozbiljno kompromitiranih stranaka lajkaju statuse, užasavaju se (bez da se pitaju zbog ?ega daju podršku u slu?aju kompromitiranim strankama) i polako i sigurno jedan opak slu?aj nestaje sa scene.

Neki se usput pitaju zbog ?ega u Hrvatskoj nema više zvižda?a? A tko bi bio zvižda? kada njegov slu?aj ne?e uop?e imati nikakav slu?aj na bilo koga osim na osobnu egzistenciju. I tako, na naslovnicama opet red vladine borbe protiv korupcije, red sitnog prepucavanja kukuriku koalicije, a slu?aj kapitalac nije bitan.

Živio kupus! Kra?a ipak zastarijeva...

Gaudencio je popularan voditelj

Gaudencio je radio kao voditelj u jednoj emisiji lokalne TV ku?e KTV ( Kupus Televizija ). KTV nije imao neki program, situaciju su spašavale emisije poput one što ju je vodio Gaudencio, ali on na žalost nije mogao pokazati svijetu svoj puni potencijal. Naime, vršiteljica dužnosti ravnatelja KZV-a bila je opaka Crudelia i ona je redovito radila na tome da Gaudencio u svojim emisijama obra?uje samo one teme koje odgovaraju njoj i njenim bliskim prijateljima.

Gaudencio je tužan i nesretan stalno pokušavao progurati svoje ideje i malo po malo u tome je i uspjevao. Njegova ?Gaudinica? redovito je me?u najgledanijim emisijama i jedna od onih koje stalno prave probleme onima za koje se vjeruje da su nedodirljivi. Me?utim, nedavno se ?Gaudinica? ponovno našla u nemilosti Crudelie i njenih dragih prijatelja. Naime, Gaudencio je spremio emisiju ?Zlo?in kra?e kupusa nikada ne zastarijeva? i tu je nastao veliki problem. U uredu spomenute v.d. ravnateljice nakon objave teme odvijala se prava drama.

Drama u tri ?ina

Prekid programa zbog (ne)redovitog održavanja

Izvjesno vrijeme se zbog kojekakvih ali uglavnom, po ukusu i potrebama galerije, nevažnih razloga nisam o?itovao po bilo kojem pitanju uzbudljivog brainstorminga, iako sam redovito škicao, na adresi popularnog sitea u vlasništvu još popularnijeg Ve?ernjakovog blogera a ina?e nesu?enog kolege Saše Perkovi?a, Budimira Lon?ara, Dejana Jovi?a, Zrinke Vrabec Mojzeš i preostalih paunova u zvjerinjaku pod hladom platana i iluminacijom nove pravednosti onkraj Richterove vile i taj bi ugodan boravak u zaboravu i ilegali zacijelo bio i produžen da me posljednjih dana nije zagolicila tarapana oko (ne)radni?kih prava proleterijata zate?enog u bespu?ima zapuštene ledine izme?u tajanstvene armirane tvr?ave Hypo Centra i kontroverznog osiguravateljskog hrama koncerna Agram na samom rubu sjeverne obale Save u glavnom gradu inspirativne države koja smiono kro?i iz ni?ega u ništa.

HTV - Javni servis ili javna ku?a

Glazbena preporuka za ?itanje dnevnika u drugom tabu vašeg internet preglednika. Ukoliko ne volite žestoki rock baš me briga što ?ete slušati.

Nakon posljednjih doga?aja u Waršavskoj ulici, name?e se samo jedan zaklju?ak. Imaju li pravo gra?ani Republike Hrvatske na bilo kakav na?in izraziti vlastito nezadovoljstvo postoje?im stanjem u vlastitoj državi? Imaju, ali tek ako su dirigirani od strane vladaju?ih. Tek ?e tada dobiti zaslužen tretman na javnoj televiziji kao javnom servisu. U protivnom, zloduh nekadašnje katedrale duha ?e biti pušten iz boce.

Pa dobro, zašto se onda Hrvatska televizija naziva javnim servisom? Ukoliko bacimo oko na koli?inu proizvedenog programa i kvalitetom istog zaslužuje taj naziv. Kada iz tog programa izdvojimo Informativni program, ovdje ?emo definiciju zamijeniti drugom tvrdnjom. Koja glasi Strana?ki servis i uvelike kvari kvalitetne radove ostalih produkcija.

(I) ti ljudi ruše Hrvatsku

S nevjericom sam primio vijest o imenovanju H. N. Srzi? v. d. direktoricom programa HTV.
Da stvar bude ljepša na to njesto imenovalo ju je ono isto Programsko vije?e HRT koje ju je u sije?nju smijenilo s mjesta glavne urednice Informativnog program radi "potpunog kaosa u tom sektoru".
Nije zadovoljavala na mjestu glavne urednice Informativnog programa, a sad ?e prema Mislavu Stipi?u, v. d. ravnatelja HTV, izuzetno dobro raditi na još ja?oj funkciji, rekavši da ona ima “sve kompetencije za tu funkciju”.

Nakon burne rasprave, sjednicu Vije?a su demonstrativno napustile, s naznakom da se više i ne?e vratiti, Sanja Modri? i Marina Škrabalo, koje su iznenadni Stipi?ev prijedlog okarakterizirale kao “cinizam, provokaciju i teški bezobrazluk”.

Bilo bi dobro zapamtiti ovih šest "mušketira", ?lanova Vije?a (Zvonko Milas, Siniša Grgi?, Dragan Crnogorac, Želimir Mesari?, Ilija Rkman i Anja Šovagovi? Despot), koji su Hloverki dali "zeleno svijetlo" jer su (i) oni ti koji svojim odlukama ruše Hrvatsku.

HRT - Tamnica hrvatskog duha

HRT - tamnica hrvatskog duha 69 Signatures

Published by JURIS PROTECTA on Nov 23, 2009
Category: GovernmentRegion: CroatiaTarget: Hrvatskim gradjanima i Vladi HR
Background (Preamble):
HRT je bila i ostala tamnica hrvatskog duha. Kako bi gra?ani Hrvatske dobili sansu izlaska iz sveobuhvatnog mraka, te duhovne i materijalne krize, neophodno je uspostaviti medijske slobode. Nažalost hrvatski gra?ani placaju mjese?nu pretplatu HRT-u pod izlikom da se radi o javnoj televiziji i radiju, a lobiji, vrlo ?esto s kriminalnim namjerama, imaju punu kadrovsku kontrolu na HRT-u.
Petition:
HRT - TAMNICA HRVATSKOG DUHA

http://www.gopetition.com/petitions/hrt-tamnica-hrvatskog-duha.html

Niže potpisani podupiru inicijativu uglednih novinara Hrvatske televizije i udruge Partnerstvo za društveni razvoj u kojoj se traži trenutna suspenzija odnosno smjena glavne urednice Informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzi? i ravnatelja HRT-a Vanje Sutli?a.

Mani pulite 2 - Darkov „grijeh“

Zla Vještica Izgleda da je Damir Petri?i?, „baby-face“ politolog i negdašnji aktivist Akcije Mladih“ mnogo toga „skrivio“. No skandal u kojeg nas je zapetljao ima duga?ke i daleke korijene.

Donedavno poznati Kraši?anin Ivan Peni? je imao je blistavu karijeru u hrvatskoj politici koja je poslije izbora 2003 godine naglo zgasnula. S njegovih cca 55 godina rano je za povlaštenu saborsku mirovinu. Zašto ga „renovirani“ (Sanaderov) HDZ nije više trebao za nas nije važno pitanje. On i nije glavni lik ovog ?lanka; spominjem ga tek kao uvodnu ilustraciju onoga što se ovih dana doga?a. To se slikovito može prezentirati blic-uvidom u njegovu politi?ku biografiju. Pamtim ga kao predsjednika Fonda za privatizaciju, potom Ministra privatizacije (u onim nesretnim vremenima koja je Šima Krasi? svojim nalazima ovjekovje?ila - ali tadašnji Sabor i Vlast nisu stvari popravile, ni krivce pokažnjavali (ni danas za to nemaju volje ni hrabrosti - mada su donijeli odluku da se u novi Ustav ugradi nemušta klauzula o nezastarijevanju pretvorbeno-privatizacijskog kriminala – što je „ribica na dugom štapu“.)

Kako Hloverka štiti Sanadera - zašto sam mu?ala o BMW-u?

Suzana Jaši? je apsolutno u pravu kada kaže da je HTV prešutio aferu BMW - tek su se oglasili na dan kada je HDZ rekao da ?e BMW prodati u nedjelju, dok je Nova TV ve? od ?etvrtka detaljno pratila cijelu pri?u. Ono što je spasilo Hloverku je ?injenica da je ekipa Hrvatske uživo bez njena znanja napravila prilog o aferi BMW, zbog koje je cijela ekipa pozvana na jednosatno ribanje kod Hloverke, po pitanju kako se usudite raditi nešto sami na svoju ruku. A ljudi su samo radili svoj posao? HTV je pao niže nego 1999. Zamislite par dana nakon ribanja Hloverka na Vije?u HRT-a tu istu ekipu, koristi kao izgovor da je HTV ipak pratio aferu BMW. Ne zna što joj se sprema, oti?i ?e zajedno s Dijanom i Vanjom u povijesti zapisani kao grobari HTV-a.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci