Tagovi

Nije gotovo dok punašna dama ne zapjeva

Ili zašto će nakon uhićenja Nadana Vidoševića sve ostati isto

Analiza zakonske osnove postojanja Hrvatske gospodarske komore predstavlja tužan primjer mentalne zaostalosti ili podlosti saborskih zastupnika koji su proizveli i prihvatili zakon o HGK. Nejasno je kako je HGK zamišljena i kakve je točno ciljeve ona trebala ostvarivati, ali je kristalno jasno kako zakon o HGK i njen statut onemogućavaju postavljanje pitanja da li HGK vrijedi novaca koji su uloženi u nju, pošto su njeni ciljevi nemjerljivi. HGK nam je donijela neugodan paradoks u vidu saborom ozakonjenog prava da samostalno određuje visinu članarina, što je sloboda kakvu ne uživaju niti državna poduzeća koja pružaju opipljive sirovine i usluge. Komora je u tom smislu tipična ideološka tvorevina – s jedne strane ubacujete novac, a s druge izlazi metafizička „vrijednost“. Stoga Vidošević, koji je na čelu te institucije proveo 18 godina, niti nije mogao smisliti bolje opravdanje za njeno postojanje od izjave kako ćemo tek po njenom zatvaranju shvatiti što smo izgubili. Zakonska podloga za njegovo šarlatanstvo i neodgovornost se sastoji u sljedećem:

KOLEKTIVNO LUDILO, ili svi smo u Hrvatskoj zreli za terapiju

Ako spomenute referendum „U ime obitelji“ i ako spomenete „Lex Perković“ valjalo bi vas prokleti s jednom, ili sa sve tri židovske kletve: DAO BOG DA IMAO, PA NEMAO! Ona je već ušla u narodnu predaju na ovim prostorima, ali to je izvorno židovska kletva! Evo još tri tipične židovske kletve: 1. DABOGDA bio KAO LAMPA, danju da visiš, a noću goriš!, 2. DABOGDA da si LUK (onaj za jelo) : s nogama na gore, a s glavom u zemlji! 3. Neka ti SVI ZUBI poispadaju! Samo jedan da ti ostane, zbog zubobolje!

Nadanu, u nadi da će završiti iza rešetaka...

Okupio je "lepi Nadan" dio svog harema, i pred uključenim TV kamerama dao povijesnu izjavu: "Ha,hm, često muž posljedni sazna!" Da li je on šef HGK i gospođi Zdenki Peternel, ili muž?? Mnogo toga podnosim, ali tu ciničnu šalu, nikako! Ako nije znao što mu radi desna ruka, šefica kabineta, onda je totalno nesposoban, ako je znao a nije ništa poduzeo, opet je odgovoran i zreo za ostavku, ali i istragu. Revizija HGK je našla da je poštovana procedura... procedura krađe, varanja i laganja. Vratimo se malo unatrag, imajte strpljenja, tekst je uistinu predug, ali prisjetite se:
-----------------
Sretna zemlja s mnogo moralnih nula

Dnevnik Ljubo Ruben Weiss - Ned, 13/01/2013 - 18:14
Glasujte
22
Komentari 60 dodaj komentar

Tko se još sjeća Tvornice posuđa “Gorica” ...

(Napisano 10. 02. 2013.)

... iz Dugog Sela, likvidrane 2001., čija se nekadašnja upravna zgrada propadajući „koči“ u Šubićervo ulici nasuprot tržnice „Kvatrić“, a na njenoj nekadašnjoj lokciji u Dugom Selu nalazi se „Dalekovod“?

Kronologija

Za razumijevanje događanja, uloge pojedinih sudionika i “tehnologije rada“, potreban je poduži uvod.

U rujnu 1990. u Tvornici posuđa „Gorica“, nakon neizbora direktora po okončanom natječaju, izbio je generalni štrajk kojim je od tadašnjeg RS iznuđeno imenovanje vršitelja dužnosti glavnog direktora (g. N. N.) Tvornice posuđa, koji je imao obvezu da u što kraćem vremenu riješi pitanje managementa tvornice da bi se počeli efikasno rješavati nagomilani problemi tvornice.

U traženje rješenja uključuju se PBZ (najveći vjerovnik), HGK, Skupština općine Dugo Selo, te nekolicina zastupnika Sabora RH.

Tvornica je u to vrijeme imala cca. 1.200 zaposlenih, bez vlastitih obrtnih sredstava i ukupnim nepokrivenim dugom koji je prelazio iznos od 14,000.000 DEM, sa hipertrofiranim samoupravljanjem.

?okolada

Once upon a time, there was a quiet little village in the French countryside, whose people believed in Tranquilité - Tranquility. If you lived in this village, you understood what was expected of you. You knew your place in the scheme of things. And if you happened to forget, someone would help remind you. In this village, if you saw something you weren't supposed to see, you learned to look the other way. If perchance your hopes had been disappointed, you learned never to ask for more. So through good times and bad, famine and feast, the villagers held fast to their traditions. Until, one winter day, a sly wind blew in from the North...

Uvodom svog dnevnika, gdje koristi primjer cijene ?okolade kako bi govorio o visokoj cijeni rada u Hrvatskoj, Mrak mi je dao ideju jer me podsjetio na jedno nedavno otkri?e.

Hrvatski izvoznici i proizvo?a?i u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru - neiskorišteni potencijali

Za ovaj segment gospodarstva, a to je proizvodnja/izvoz u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji koja je u stalnom padu ili se održava na životu skupim bankovnim kreditima, potrebno je što hitnije napraviti kratkoro?nu strategiju oporavka i povezivanja svih u lancu koji imaju proizvodne kapacitete i mogu stvarati dodane vrijednosti u izvozu.
Da bi stvar bila jasnija, niže je pregled hrvatskih izvoznika i proizvo?a?a u prehrambenom sektoru prema vrsti robe, odnosno razvrstanih prema carinskoj tarifi; podaci se mogu na?i na stranicama HGK.
Informacije su nažalost ne ažurirane i kao takve ne upotrebljive za strane investitore, ali i za sve one koji se bave analizama i ispitivanjima tržišta.

Nadan Vidoševi? zapošljava u kampanji ljude na crno

Nadan Vidoševi?, predsjednik hrvatske gospodarske komore i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske zapošljava ljude na crno u vlastitoj predizbornoj kampanji. Iako se svakog dana otkrivaju afere u kojima se državna poduze?a koriste za izvla?enje kapitala, zapošljavanje rodbine i strana?kih kolega, namještanja javnih natje?aja posljednji slu?aj je uistinu za anale hrvatske politi?ke gluposti.

SMS – hrvatska pri?a

Zašto se medijskim prostorom otvara poziv na lin? uspješnog i skromnog poduzetnika koji je jedan od rijetkih ponudio poslovnu viziju razvoja hrvatskog brenda, ali i daleko više od toga, prepoznatljivost hrvatskih prehrambenih proizvoda na dalekim tržištima? 65mil kuna koje je SMS i njegov vlasnik Sr?an Mladini? dobio od Podravke za kreditiranje proizvodnje nije veliki novac ako se imaju na umu inovacije i razvoj novih proizvoda, a koji su ponos hrvatskog izvoznog brenda, prvog nakon podravke, kraša i jane.
S Mladini?evom vizijom razvoja novih proizvoda i osvajanja novih tržišta bilo je upoznato ministarstvo gospodarstva, HGK, pa i sam predsjednik Mesi?. Dali je ova izvu?ena afera samo obra?un sa uspješnim i vrijednim poduzetnikom a u cilju akvizicije koju ?e iskoristiti netko tre?i, tek je za vidjeti.
Ulagali smo u znanje, razvoj i inovativnost. Bilo bi mi žao da propadne bilo koja hrvatska 'pri?a', jer nemamo mnogo inovativnih proizvoda, i puno je skuplje stvaranje novog branda, nego zadržavanje postoje?eg zaklju?io je Sr?an Mladini?.
http://www.ezadar.hr/clanak/srdan-mladinic-moguce-je-da-ostanem-bez-svega

Nadan Vidoševi?: „Tre?i hrvatski predsjednik – jamac gospodarske stabilnosti“

Vidoševi? je danas objavio svoju službenu kandidaturu za predsjedni?ke izbore, i to je OK. Vrlo ležerno i uvjerljivo govori o tome što bi i kako bi on kao predsjednik države. Odli?no, nema zamjerki, osim one koja se odnosi na kritiku postoje?e vlasti, vrlo licemjerno, jer je i on sukreator vlasti poduži niz godina, a rezultata nema.
Kaže Nadan:
Što se ti?e politi?ke strukture u Hrvatskoj, rekao je kako su navikli ljude da u ovoj zemlji vlada nemoral. Štoviše, u oštroj osudi ljudi koji se bave visokom politikom Vidoševi? je naglasio kako narod slavi one koji dijele prora?unske novce, a da su narodni heroji oni koji potroše kako ho?e tu?i teško zara?eni euro.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/vidosevic-ulazi-u-utrku-sa-sloganom-t...
Upravo je HGK na ?elu s Vidoševi?em jedan od najve?ih parazita države. Prora?unski novac daje se za otvaranje podružnica HGK skoro u svakom selu, a rezultata nema.

Neovisno, a državno?

U Hrvatskoj postoje neke pojave koje možda postoje u drugim zemljama, ali koje ipak meni, kao laiku i naivnom ?ovjeku, nisu baš oli?enje racionalnosti, a još manje pravi?nosti.

Mislim na razli?ite organizacije kojima je država dala posebna prava i mo?i, kojima više-manje upravlja, a zapravo legalno nisu dio države. Ili možda jesu? Naj?eš?e se radi o tijelima koja su posve paralelna ministarstvima. Iskreno, nikad mi nije bilo jasno zašto postoje te organizacije pored ministarstava. Kona?no, ministarstva pla?aju svi gra?ani da rade neki posao, a onda postoje i organizacije koje se bave otprilike istim poslom, a financiraju se pomo?u države ili pomo?u kvazi-poreza. Evo nekih od njih:

Hrvatska turisti?ka zajednica — nju je osnovala država, a na ?elu je ministar turizma. Plan rada donosi Sabor, a sjedište je tamo gdje je i ministarstvo — u Zagrebu (o?ekivao bih u Dubrovniku, ali...) ostvaruje prihode iz sljede?ih izvora: boravišne pristojbe, ?lanarine, državnog prora?una i ostalih izvora" Budu?i da se oni bave turizmom, da se ministarstvo isto bavi turizmom, mnogo ljudi se bavi turizmom...

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci