Tagovi

Motiv i kazna

Motiv i kazna

Tko vodi narod taj, tko vlada njime? Ni robovi ni podanici nisu. (Eshil)
Pitam se kako to primijeniti na Republiku Hrvatsku danas?

Motiv je osnovna vodilja za sve postupke ?ovjeka, razumna ?ovjeka. Povo?enje za nagonom kojeg pretvorite u djelo, ?in i djelovanje degradira osobu u nešto što ?ovjek baš i nije, u pravilu. Motiv i nagon možemo promatrati i kao dva sasvim sukobljena impulsa u svakoj radnji, misli ili djelu koje ?inimo. Motiv bi trebao biti proizvod jasna i svjesna razuma a nagon podsvjesnog i nekontroliranog životinjskog rudimenta u nama. Je li to uvijek tako?
Motiv je istovremeno osnova za zlo?in kao i osnova za dobro djelo. Paradoks je da predati se nagonu može za posljedicu imati zlo?in baš kao što nagonski možemo u trenutku spasiti ne?iji život ili u?initi dobro djelo.
Ima li uop?e razlike izme?u motiva i nagona? Gledamo li gornji redak – nema. ?ovjek je o?ito osu?en da djeluje na temelju motiva i nagona koji istovremeno postoje u svakoj osobi i me?u kojima se odvija stalna borba.

Ima li sistema u neambicioznom ponašanju oporbe???

AlanFord Sli?no je pitanje netko ve? postavio na Pollitika.comu, ali mi se stalno vrti pred o?ima. Naime, na unutarnjoj politi?koj sceni, u svim anketama, oporba dobiva sve više naklonosti. To samo naizgled zbunjuje, jer se u njihovom javnom ponašanju ne vidi išta zna?ajnije od salonskog razmetanja besplodnim kritikama.

Zato je umjesno postaviti pitanje da li je kod njih u pitanju neka osmišljena politika, ili pak zbunjenost tijekom i razvojem politi?kih doga?aja – no ostaje ?injenica da SDP jako profitira inercijom HDZ-ove pogrešne politike, isto tako kao što vladaju?i HDZ inercijom iste te politike jako gubi. Time opet dolazimo do onog što smo ve? više puta vidjeli i doživjeli - da se ljudi izjašnjavaju protiv ne?ega, a ne za nešto!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci