Tagovi

Razlike izme?u stranke "LABURISTA" i SD+Partija u RH?

Ve?ini izgleda uop?e nije jasno što su to "Laburisti".

Još manje što to zna?i za jednu RH.
Pa ?u uz par natuknica i linkova probat ?u malo pripomo?i oko toga da se lakše shvati "Tko su Laburisti?" u onom demokratskom svijetu di sam odrastao ( i to odrastao neoptere?en i bez straha od onih koji vladaju, za razliku od ovih 15ak godina ovdje u RH).

Stranka Rada = "Laburisti", naravno takav naziv ne?e smetati ve?ini nama koji smo odrasli ovdje ili bilo di u svijetu.

Smetati ?e najviše slijede?ima: (i to po slijede?em redoslijedu, od najviše do najmanje)

1. HDZ-u
2. SDP-u
3. Ostalim dosadašnjim parlamentarnim strankama.
4. Ne parlamentarnima strankama.

Zašto bi to smetalo recimo jednom HDZ-u i onda drugom po redu SDP-u?

Kao prvo sa osnivanjem "Croatian Labour Party" koja ?e najsigurnije imati sli?na na?ela rada i razvoja kao i ostale afirmirane stranke takvog naziva u najstarijim demokracijama ovog svijeta, "CLP" - HR. Laburisti postaju sila koja iza sebe ima kalup rada koji je dokazan kao jedan od najmo?niji na?ina rada u demokracijama.

Sada se neki možda pitaju:
"A što je to druga?ije u njihovom na?inu radu?"
ili se pitaju

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci