Tagovi

Politi?ki kontekst, omasovljavanje i inicijative

Po paušalu ?u nabrojati tri vrste javnih politi?kih inicijativa:

Prvo bi bile inicijative koje zagovaraju javni interes, ali je postoje?a konstelacija mo?i u direktnom sukobu sa tim javnim interesom. To bi bio recimo slu?aj Varšavska.

Drugo bi bile inicijative koje zagovaraju javni interes, no kojima postoje?a konstelacija mo?i nije u potpunosti suprotstavljena, odnosno, da postoje igre mo?i iza kulisa gdje odre?enim centrima odgovara provedba javnog interesa u konkretnom slu?aju. To bi bio recimo lov na Bandi?a odigran u vrijeme izborne utrke.

Tre?e bi bile inicjative koje daju podršku prvim dvjema, dali kroz transparentizaciju (Vjetrenja?a), dali kroz pravnu, medijsku i inu podršku (HBO) protagonistima iz prve dvije skupine.

1. obljetnica HBO-a..idemo dalje..ili...?

Navršava se godinu dana od osnutka HBO-a koja je svojim osnivanjem izazvala mnoge polemike, što pozitivne, što negativne, ali to se podrazumjeva kada je u pitanju internet i život na internetu. Zašto kažem život na inernetu? Me?u mnogobrojnim predloženim regulativama ponašanja na internetu, najupe?atljiviji je onaj koji govori da se svaki pojedinac koji se uklju?uje na internet treba ponašati kao da izlazi na ulicu, me?u svoje sugra?ane i shvati da ulju?ena komunikacija kakva je na cesti treba biti i na internetu; a mangupa uvijek postoji, svugdje ;)
HBO je samo jedna u nizu od cca 32000 registriranih udruga gra?ana u hrvatskoj ali je po svojoj vokaciji okrenuta svima koji se zadržavaju u blogosferi. Jeli to ispravno shva?anje? Mislim da nije, a ovo je isklju?ivo moj stav, a ne stav HBO-a. Sje?am se prijedloga da HBO treba biti strukovna udruga i držati se bloga kao pijan plota, ali to mišljenje ne dijelim.

JOT, aktivizam, komunikacija - rješenje

Pionirska družba HBOa došla je u mojoj perspektivi do određenog problema kada je potrebno unaprijediti nivo komunikacije.

HBO se trudi biti JOT, no ovdje nastaje određeni problem tehničke prirode.

Stvar se svodi na sljedeću računicu.

Imamo ekipu koja radi. U konkretnom slučaju HBO, no možemo stvar uopćiti, u tome je naime i poanta.

Imamo ekipu koja traži dlaku u jajetu. To sam vrlo često bio upravo ja, sada je taj posao preuzeo Silverci vrlo uspješno. A bogami na pollitika.com-u te ekipe ne manjka : - )

No, što se događa?

Ekipi koja radi mnoga od tih pitanja su doslovno apsurdna, dok istovremeno nema jednaku količinu vremena, a bogami niti volje da odgovara doslovno na svako pitanje, pogotovo ako ga ne smatra RELEVANTNIM.

Jer ekipa koja radi je ciljno orijentirana, dok ekipa koja komentira je lamentacijski orijentirana. Svaka dodatna lamentacija ugrožava aktivistički moment, te ekipa koja radi ima prirodnu potrebu srezati suvišne lamentacije, s obzirom da ih te suvišne lamentacije osjetno koče.

Umreženo društvo – svijetla budu?nost

Pojeli smo pola vagona žganaca od kada smo po?eli ozbiljnije doživljavati mo? interneta. NATOnareferendum, srednjoškolci, studenti, banda lopovska. Sve ove inicijative svoj po?etak temelje na internetom umreženom aktivnom gra?anstvu.

Prvi puta u hrvatskoj povijesti, mali obi?ni ljudi pokrenuli su politi?ke akcije, akcije koje su imale i konkretan rezultat.

Vlast više ne brine zbog masno održavanog pogona sindikata, civilnoga sektora ili ne do bog, etabliranih i manje etabliranih politi?kih stranaka iz oporbe. Sve što se dogodilo u zadnje vrijeme plod je umrežavanja pojedinaca i pojedinki koji se dan ranije nisu poznavali, da bi se udružili oko zajedni?kih zahtjeva, te poslali politi?ku poruku široj javnosti.

Sindikati, udruge, stranke uživaju u beneficijama, lijeni su i nisu prepoznati kao nositelji promjene. Obi?ni ?ovjek to jeste.

No, kako nakon svakog sunca, po?ne padati kiša, tako je nakon kvalitetnog zagrijavanja ve?i dio ekipe bez iskustava sa mo?i izgubio jasan fokus i završio u samoreferenciranju.

Krunoslav Borovec u ringu s Arianom Velom i Vesnom Kesi? - ku?ni promo uradak

Ministar policije Tomislav Karamarko izjavio je Ve?ernjem listu povodom tužbe protiv mene za uznemiravanje javnosti da je "internet siva zona"

Bila je to nit vodilja koju je Ariana Vela, moderatorica tribine "Sloboda medija u Republici Hrvatskoj - je li Internet slobodan medij?" , održane u utorak u Europskom domu, nazna?ila u pozivu sudionicima te "na licu mjesta" tražila da se izjasne o naznaci da se spremaju neki novi zakoni koji bi organi?ili ili slobodu izražavanja na internetu. Glasnogovornik MUP-a Krunoslav Borovec, prednja?io je u spinu, izbjegavaju?i temu, skre?u?i na cyber kriminal, softver piratstvo, kra?u identiteta i sli?no... ?ak je izjavio da je internet do medij koji je do sada najviše doprinio porastu kriminala.

Otvoreno pismo ministrima Šimonovi?u i Karamarku

Povodom održavanja Okruglog stola "Sloboda medija u Republici Hrvatskoj - je li Internet slobodan medij?" i ?injenice da ?e Hrvatska uskoro biti jedina zemlja u Europi u kojoj blogeri idu u zatvor, Hrvatska blogerska organizacija upu?uje

Otvoreno pismo ministru pravosu?a prof.dr.sc. Ivanu Šimonovi?u i ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku

Hrvatska blogerska organizacija uznemirena je i zabrinuta zbog u?estalog policijskog i sudskog progona gra?ana koji su, bilo kao blogeri, bilo kao gra?ani-novinari, bilo kao pružatelji internetskih sadržaja ili kao korisnici socijalnih mreža, aktivni na internetu. Mi u HBO uvjereni smo da su razlozi ovih nemilih pojava u nedovoljnom obrazovanju zaposlenih u policiji i pravosu?u o specifi?nim obilježjima i funkcioniranju novih medija kakav je internet, zatim u doma?em zakonopravnom vakuumu u kojem se internet nalazi, a nije zanemariva ni pojava zlouporabe ovlasti i službenog položaja u pokušajima da se ograni?i sloboda izražavanja i ugrozi privatnost gra?ana na internetu. Obra?amo Vam se kao nositelju javne vlasti i odgovornoj osobi za problematiku koju adresiramo i na koju želimo skrenuti Vašu pažnju u ovom otvorenom pismu.

Seruckaju mi po HBO-u pa (ipak) moram reagirati :-)

Najprije sam bio siguran da moram, pa sam se onda malo ohladio i došao do ekvilibrija „pusti anonimuse da kakaju“, a onda mi je ukazano da su razmjeri seruckanja ipak nešto širi pa rekoh ajde ... da stvar razjasnimo i stavimo je ad acta.

A seruckanje o kojem pri?am je zapo?elo na postu Alexandra Hatzivelkosa „Šest mjeseci HBO-a“ u kojem se autor (tako?er ?lan HBO-a) kriti?ki (ali sadržajno i konstruktivno ;-) osvrnuo na prvih pola godine postojanja naše udruge. Post je izvrstan, dani su i neki prijedlozi, nazna?ene i neke teme za diskusiju, ali ... nije mu bilo su?eno :-)

Jerbo, našao se tu pravi malac kapitalac, naš kolega bloger s pollitike, hdz-ekonomija, koji je post iskoristio kako bi pokrenuo pravu anti-HBO kampanju napadaju?i našeg tajnika, Zorana Oštri?a! U „diskusiji“ od 140 komentara bilo je svega, a kako bi stekli dojam dokle smo došli, na jednom mjestu me hdz-ekonomija okarakterizirao ovako:

Internet - prona?ena metautopija politi?kog

Kakvi mediji takva javnost, kakva javnost takva politika

Kad se u radijski program kojeg vodi novinarka Marija Gerbec Njavro javi slušatelj/slušateljica i pokuša kriti?ki govoriti o bilo kojoj javnoj osobi, novinarka ga/ju prekine ovim rije?ima: moram vas prekinuti jer taj i taj nije ovdje da bi odgovorio na vašu kritiku ili se obranio od vaših uvreda ili objeda. Tako po?inje i završava sloboda govora na radiju. Na javnoj televiziji je situacija malo druga?ija. S jedne strane imamo redovnu pojavu ograni?enog broja uvijek istih glava koje govore, a s druge strane imamo neformalni obi?aj da se za pojavljivanje pla?a odre?enim iznosom kuna ili usluga. Postoji velika sli?nost izme?u javne televizije i privatnih novina u kojima se tako?er pojavljuju uvijek isti opinion makers (vrlo ?esto iste one govore?e glave s javne televizije) ili se prostor za ob(po)javljivanje pla?a po nekoj bog-te-pita-kakvoj tarifi. Sve to govori u prilog zaklju?ku da javni prostor operira na principu numerus clausus, a da se svako dodatno mjesto u njemu mora i dodatno platiti. Treba napomenuti da je u javnosti koja operira na principu ograni?enog broja mjesta za sudjelovanje ukalkulirana i odre?ena doza kriti?kog govora, ali je ona strogo kontrolirana radi stvaranja privida otvorenosti uz istovremeno održavanje statusa quo odnosa mo?i u društvu. Sloboda govora se tako iz univerzalnog i neotu?ivog gra?anskog prava pretvara u privilegiju bogatih i utjecajnih tj. jakih. Rezultat svega je da jaki i utjecajni igra?i putem mjesta koje su si na ovaj ili onaj na?in rezervirali u javnosti (onom njezinom dijelu koje pokrivaju klasi?ni mediji) postaju još ja?i i još utjecajniji, a oni koji to mjesto nemaju ostaju nevidljivi i bez glasa.

Šest mjeseci HBOa

Ako niste znali, niste pratili, ili vas jednostavno nije briga – danas se navršava šest mjeseci od osnutka Hrvatske blogerske organizacije. Iako naslov to sugerira, ja se u ovom tekstu ne?u baviti rekapitulacijom u?injenog u prvih pola godine djelovanja. Vjerujem da ?e taj posao bolje odraditi samo vodstvo udruge (Zvone, Esperanza, Zoran Oštri?, ili pak sive eminencije Gale i Nemesis), a vjerojatno ?e i rasprava na ovom dnevniku pokriti dio tog materijala. Ono o ?emu ?u ja danas pisati, zapravo se više bavi stvarima koje nisu obavljene, tj. to?nije o strateškom razvoju kojeg nema.

JOT fond

U zadnje vrijeme u pozadini se aktualizirala pri?a o financiranju javnih inicijativa. Tako se da primijetiti da se ekipi ne da (naj?eš?e jednostavno ne stignu uz sve životne obaveze) participirati u javnom politi?kom životu Hrvatske, s obzirom da je tematika prili?no zahtjevna, te padobranski ?ir nema pretjeranog smisla.

Zatim je Oštri? nedavno primijetio u jednom komentaru ?ini mi se, kako u Hrvatskoj civilni sektor ne financira narod, gra?anstvo, javnost, ve? je financiranje utemeljeno na donacijama Države ili stranih politi?kih fondova. Tako i cijeli civilni sektor umjesto da se može slobodno boriti za javni interes, nužno mora uvažavati ?injenicu da tko te pla?a, tko ti omogu?ava da postojiš, jeste stvarni sef iliti grana koja se ne reže.

U Hrvatskoj tako ne postoji niti obi?aj, niti praksa javnog financiranja društvenih i politi?kih projekata sa strane onih za koje takvi politi?ki projekti i služe. A nema džaba ru?ka.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci