Tagovi

Podrška braniteljima, Grdilinu i Pollitici.com (ovim redoslijedom)

Nedjelja je uobi?ajeno jedan opušten, obiteljski i apoliti?an dan, dan kada se i mediji i politi?ari odmaraju od teških tema. Me?utim, prošla je nedjelja bila potpuno druga?ija jer je jedan hrabri hrvatski branitelj odlu?io pokušati zaštiti svoje suborce od nepravednog progona policije i politike. Politi?ari, oni vladaju?i i odgovorni za nastalu situaciju, sko?ili su na noge, digli medije i rigali vatru prema branitelju, sugeriraju?i kako je on odgovoran za uhi?enje svojih suboraca, kako je on veza izme?u objave registra branitelja i popisa optuženih. Time je ministar branitelja optužio Mraka i Pollitiku.com za protupravno djelovanje, za objavu registra branitelja, iako policija u opsežnoj istrazi nije našla niti jedan trag kojim bi se bilo koji ?lan, kao ni vlasnik stranice Pollitika.com mogao povezati s tom objavom. U brzini objavljivanja vijesti ve?ina novinara napisala je kako je popis optuženih objavila Pollitika.com, a ne Grdilin, što sugerira da se radi o redakcijskom djelu, a ne djelu pojedinca. Istina koju sam htio iznijeti javnosti jest da je naš ?lan smatrao kako bi objava ovog spisa bila od op?e društvene koristi, što je ve?ina nas po objavi i poduprla.

Branitelji optuženi za ratne zlo?ine

BRANITELJI OPTUŽENI ZA RATNI ZLO?IN

Srbija je podignula optužnicu za ratne zlo?ine i raspisala me?unarodnu tjeralicu.
Na osnovu te me?unarodne tjeralice uhi?en je i Hrvatski branitelj iz Vukovara Tihomir Pruda na grani?nom prijelazu Orašje.
Me?unarodna tjeralica sadrži 332 branitelja koja su branili Vukovar te odre?eni broj branitelja Osijeka.

I do sada su hrvatski branitelji strijepili od prelaska državne granice. O tome sam i sam pisao kad je bila rije? o objavi registra branitelja te upozoravao i na taj problem.

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora prije godinu i pol dana uputilo zahtjev ministarstvima da im se dostave popisi osumnji?enih branitelja za ratne zlo?ine, ali nikada nisu dobili odgovor.

Ako branitelji nisu zaslužili odgovor od Vlade ja ovdje stavljam spisak branitelja koji se nalaze na me?unarodnoj tjeralici.

Ako tim spiskom raspolažu na grani?nim prijelazom sa BiH ne vidim razloga da svi ne budu upoznati sa tim.

Ostalo ?u pisati u komentarima:

Link:
http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=107...

Link:

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci