Tagovi

Štramac

Ve? odavno je jasno da se naše vode?e politi?ke stranke teško mogu razlikovati po ikojem svjetonazorskom ili ideološkom kriteriju. Sasvim je o?ito da se problem ne da riješiti politi?kom amputacijom Milana Bandi?a ili Ive Sanadera, sva da oni (ili sli?ni) i prihvate žrtvu kralja ili odigraju damin gambit. Zaista, što je demarkacijska linija, što je socijaldemokratsko ili demokratsko u partiji, odnosno zajednici?
Uz najbolju volju i naivnu dobronamjernost, jedina bi se razlika koju prosje?ni bira? može (dobrohotno) prepoznati dala svesti na obranu demokratskih ili urbanih, odnosno, nacionalnih ili državotvornih interesa. Na stranu sad što su obje ove atribucije mitske i iracionalne i što obje nastoje živjeti same od sebe bez stvarnog sadržaja i ideje. Nego, zaista, što stvarno dobiva parlamentarne izbore u Gospi?u ili u ?akovcu? Vjeruju li Li?ani i Me?imurci da biranjem ove ili one stranke stvarno biraju koncepciju? Ideologiju?
U najboljem slu?aju oni odlu?uju o tome ho?emo li malo više pozitivne diskriminacije ili malo manje. U jednoj interpretaciji to se zove borba protiv korupcije, a u drugoj korupcija; eto, na to se svodi.

Nacrt Zakona o elektroni?kim medijima

Objavljujem kona?ni tekst nacrta Zakona o elektroni?kim medijima. Elektroni?ki mediji su nam svims skupa zabavni jer oni pokrivaju i reguliraju najutjecajnije medije, no istovremeno reguliraju i medij na kojem se sada nalazimo (dakle internet). Ovaj zakon ide još na odobravanje na GSV i teško mi je vjerovati da ?e pro?i u ovoj formi, no mislim da je bitno vidjeti što se doga?a iza zatvorenih vratiju i o ?emu naši zakonodavci razmišljaju.

Ono što je meni upalo u o?i je to da zakonodavac ovim zakonom u cijelosti izjedna?ava emitiranje putem interneta s ostalim na?inima distribucije signala/sadržaja i to mi se ?ini nedopustivim. Sigurno ima još bisera.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
MINISTARSTVO KULTURE
NACRT

Snovi o beskonfliktnom društvu

Imao sam prijatelja iz (naše burne) mladosti, koji je kao jedan od najodgovornijih na obrambenim dužnostima u ovom ratu kad su jednom sve linije obrane Grada bile pale (i četnici mogli ušetati kako su željeli - samo to nisu znali), otišao sam na prilaze Gradu da se osobno isprsi – i poginuo od vlastitih mrtvih straži.

No to je jedna druga priča koja s ovom temom ima samo toliko zajedničkog, da netko kad mu ne ide (a ne ide) sam izlazi na puškomet i svojim prsima ide zaustavljati udarce i ne znajući kako je takvo nešto pogibeljno. Ali, tko je Sanaderu kriv kad je imao nesposoban tim - da ga je formirao potpuno nanovo ne bih rekao ni riječi a možda počeo i navijati za njega (kao što sam to činio u samom početku njegovog prošlog mandata). No, on je tim još ponovio, dopunivši ga s klupe za rezerve s onima najgorima (npr. gledam pred par dana na TV tog Jandrokovića pa sam se sjetio Kolinde i odmah sve isključio – no „de gustibus non disputandur est“).

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci