Tagovi

"Ubijanjem" mladog kadra, mazohisti?ka politika u hrvatskoj živi!

Gledala sam upravo "Otvoreno" na nekih par minuta, ali dovoljno da izustim samo jednu rije?: "napokon"!
Napokon nekoga ?ujem na javnoj televiziji da ulazi u probleme cjelokupne srži hrvatskog propadanja, a da pritom nije cenzuriran. Ma ni ta cenzura nije u ovom slu?aju toliko bitna kao sama ?injenica da su se neki gosti dotakli bitne teme: Zapošljavanje mladih ljudi u javnim sektorima i probitak mlade snage po pitanju rješavanja bitnih pitanja i problema koji nas prate.

U par re?enica, gosti su iznjeli kratke i jasne zaklju?ke, oko kojih se nerijetko okoliša, a to su:
1. Problem napredovanja mladih kadrova
2. Problem ne mogu?nosti zapošljavanja mladih ljudi u javnim službama
3. Politiziranje svega u RH

Krenut ?u od tre?e stavke kao nekog vrhovnog problema a to je politiziranje. Naime, u Hrvatskoj se više ni jedan segmenat života nemože odovjiti od politike. Svaki naš korak, hobby, posao, obrazovni sustav, ili pak osobni razvoj polazi od politike i uvijek završava sa politikom.

Zec.... gadiš mi se!

Popularna re?enica iz crti?a kojeg sam obožavao sve više i više se može poistovje?ivati sa razli?itim osobama te strankama iz našeg politi?kog života. Ovaj puta konkretno mislim na gradona?elnika Varaždina, Ivana ?ehoka. Ne znam za ostatak Hrvatske ali moji sugra?ani sigurno primje?uju kako se naš dragi, neobrijani gradona?elnik sve više i više pretvara u Bandi?a. Svaka ?ast Bandi?u na svemu dobrom što je napravio za Zagreb ali ?injenica je da se našem doma?em Godfatheru nakupilo afera pa je ve? i tepih u uredu gradona?elnika poprimio grbav oblik od svega što je tamo nagurano. A evo sada i ?ehoka velikim koracima za njim. Naravno, manji grad, manje afere ali na dobrom je putu da postane šerifov zamjenik.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci