Tagovi

SGEH - istina o njemu

Ovaj dnevnik se može shvatiti kao jedan veliki komentar na dnevnik i komentare papra, poveznik i provinciopolis a. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje i svoje viđenje onoga za što se zalaže Savez za građansku i etičku Hrvatsku. (dalje u tekstu Savez)
Savez nije ni udruga ni stranka već pokret koji se zalaže za moralne, etičke, humane vrijednosti u hrvatskom društvu., koje se spominju u "Građanskoj povelji 9". Da previše ne pametujem citiram tekst koji su dobili članovi Saveza:
Što je Savez za građansku i etičku Hrvatsku?!
Savez za građansku i etičku Hrvatsku jedan je od nacionalnih projekata HAU Split - čovjek nadasve. To je alternativa strančarskoj politici koja je podijelila Hrvatsku i drži je u rovovima gdje se rat nastavio, ali drugim sredstvima.
U tekstu Povelje dali smo odgovor na krucijalno pitanje: Kakvu Hrvatsku želimo ?! Želimo realizirati građansku i etičku Hrvatsku. Sami to ne možemo učiniti, potrebni su brojni suradnici na realizaciji naših ciljeva za bolje sutra. Nitko nije nevažan!

Televizi?no veleizdajništvo!

Nekoliko puta sam se pozvala na izvrsnu emisiju Tihomira Dujmovi?a na Z1 "Opasne Veze" u kojima je Višnja Satrešina izvrsno opisala u kolikoj mjeri Hrvatska obiluje politi?kim amaterima za koje je karakteristi?na politi?ka nezrelost kojom se ultimativno ?ini velika šteta Hrvatskoj.

Sino? na svim vjestima se moglo vidjeti kako izgleda otvoreno televizijsko veleizdajništvo, Stipe Mesi? opet kre?e u rušila?ki pohod.

Okrivljavanjem Ministarstva obrane kako skrivaju tkz. topni?ke dnevnike, opet nam je zorno pokazao kako to izgleda, kad predsjednik jedne države otvoreno ruši institucije te iste države i to preko javne televizije.

Nakon toga kre?e u napad na Jandrokovi?a, zato što je uputio protestnu notu Švicarskoj, glede nevjerovatnih optužbi na ra?un Marka Perkovi?a. Ako niste znali, objašnjenje zabrane ulaska u Švicarsku se temelji na tome što Marko Perkovi? "obožava Ustaše" i svoje najve?e uspjehe je postigao tokom "gra?anskog rata u Hrvatskoj".

Moram priznati da me je HDZ pozitivno iznenadio svojim ?vrstim stavom, da se takve kvalifikacije NE?E tolerirati NIKOME.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci