Tagovi

O prosvjedima u glavu

Prosvjedi su po mojoj osobnoj procjeni učinili političku prekretnicu i konačnu inicijaciju građanskoga društva. Najveći politički povijesni čin u Hrvatskoj ikada, neusporediv sa bilo čime.

Prvi puta su ljudi izašli u velikom broju na cestu kako bi se rješavao opći problem, ne partikularni interes sindikata, novinara, branitelja, penzionera, ostalih parazita proračuna na temelju kojih HDZ održava vlast i vodi državu neupitno u propast.

Prvi puta se nije gledala samo svoja guzica, već cjelokupno društvo i potreba društva, te se uporno inzistiralo na tome. Prvi puta su ljudi u velikom broju sagledali političku stvarnost kroz zajednicu.

Prokazane su frizirane teme lažnih zaštitnika širokog građanskoga interesa, od Crkve, medija, institucionalne oporbe, sindikata, udruga civilnoga sektora, braniteljskih udruga, eliminirana je izmišljena medijska slika političke stvarnosti gdje su SDP i HDZ opcije, dok za ostale stranke i ostala gledišta neće biti vremena još stotinu godina.

Građanin i Ovca.

Najčešći oblik samoobmanjivanja kojeg uočavam vezanog za društvo i društveni proces jeste da se skoro svaka Ovca samoproglašava građaninom, a u Hrvatskoj je sveukupno oko 300 Građana.

Pa tako u svakodnevnim raspravama privatno ili javno, najuobičajenije je vidjeti jednu klasičnu Ovcu kako "reži" (kad ovca mekeće, ona misli da reži - tako se bolje osjeća) na svoje pastire, na vukove iliti na vladajuću stranku, na oporbu, na loše pojave u društvu. Ovca stalno nešto konstatira i s time je definiran odnos između Ovce i društva.

Ovca je pasivni oblik, neemancipirani oblik humanoida. Ovca je obično jako glasna unutar svojeg društva, no na otvorenom terenu u javnoj sferi, Ovca će eventualno meketati skrivena iza nekog nicka (osvrt na blogosferu).
I što će Ovca raditi i tako poskrivečki? Komentirati će opet, pljuckati po svemu i tu će biti kraj njezina "građanskoga" duha.

Više manje, 4 500 000 humanoida u Hrvatskoj su Ovce. Ti dragi čitatelju isto tako si Ovca, osim ako nisi jedan od onih 300.

Temelj je gra?anin: "Crveno u obrani budu?nosti"

Dok sve buja i cvjeta u državi koju HDZ vodi u svijetlu budu?nost, dok nam Premijerka prodaje iluzije i skida prljavštinu plješ?u?i i s pjesmom zvon?i?ima, ne postoji dnevnik u kome se drvljem i kamenjem ne udara na vladaju?e i opoziciju. Prvi su bahati, korumpirani …, drugi su nesposobni, tromi … Samo oni su svemu krivi?!

Rijetko je na?i razložan tekst u kome stoji da se politi?ko ponašanje elita odvija u definiranom okruženju društva u kome se zapravo ne zna što je dobro a što loše, gdje su sudije takve kakvi jesu, policija i mediji kao i sve drugo prvenstveno uspostavljeno i danas tek malo promjenjeno od kriterija državotvornosti, domoljubstva, bogoljubstva i hdzljubstva, te idolopoklonstva vo?i i malim vo?ama a to sve tako od vrha države do zadnje od braniteljskih udruga ili selja?ke radne zadruge,.

Temelj demokratskog društva su gra?ani a ne politi?ke elite . Kada Jadranka Kosor pred svojim velikim ogledalom govori tko je najljepši i najpametniji zna ona da pred stotinama tisu?a malih ogledala diljem zemlje pored njene lijepe i pametne slike ima i odraz tih tisu?a njenih lijepih (poput Milinovi?a) i pametnih (poput Kirina) politi?kih klonova.

Mnogi od nas, ja me?u njima, smatraju da ova vlast više nije legitimna i da bi izbori bili rješenje.

'Zlo?esta djeca' Varšavske

Unaprijed se ispri?avam dežurnim higijeni?arima koji ?e donekle opravdano povikati:'Oh ne, još jedan dnevnik na istu temu…“ ali ?e isto tako biti i u krivu jer je ovo više dnevnik o ljudima koji sudjeluju u tim prosvjedima. A ekipa je blago re?eno šarena i nijedan ju objektivan promatra? ni uz najbolju volju ne bi mogao uniformno klasificirati kao ove ili one, ovakve ili onakve.

Evo, pokušat ?u vam prenijeti isje?ak slike o tim ljudima. Svakom od njih dala sam u svom duhu neki nadimak i tako ?u ih pokušati i predstaviti. Naravno, ve?inu ?u izostaviti jer s njima nisam razgovarala i jer je nemogu?e ovdje napraviti brzopotezni 'kroki' toliko velike i raznovrsne grupe ljudi. I namjerno ?u presko?iti one ve? medijski poznate i eksponirane u javnosti jer se o njima i njihovim razlozima ve? uglavnom sve zna.

Duo 'prvoborke' ( negdje izme?u 72-80 god):

Facebook: 1.000.000 Kava Za Predsjednika

1.000.000 Kava Za Predsjednika

Znam da imaš svoj san.
Loše vijesti, evo od ?ega je sastavljen raj:
spojimo skupa nepokrivene obveze zdravstvenog i socijalnog osiguranja Sjedinjenih Ameri?ki Država, pa se njihov javni dug penje na cifru od 99.2 triliona dolara do beskona?nosti.
Društveni Bruto Proizvod (BDP) Sjedinjenih Ameri?kih Država je samo oko 13 triliona dolara i predstavlja samo 0.013% financijskih obveza.
Trgovanje financijskim instrumentima derivatima je nedavno premašilo cifru od 1 kvadriliona dolara.
Kula od karata se srušila i otkrila dužni?ku rupu baziranu na derivatima koja se ne može za?epiti svim novcem ovog svijeta, a kamoli sa "par triliona" koje vlade svijeta freneti?no bacaju u nju.

No?as sam sanjao

- Automobil: "Pierce Arrow", godina 1931, modificiran od Nikole Tesle
- Mjesto: Sweet home Alabama
- Osoba: Predsjednik Barack Obama
- Cesta: U.S. Route 66
- Restoran
- Jukebox
- Pjesma: Vrijeme je na našoj strani
- Kava
- Ra?un: Pla?en u cromovima

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci