Tagovi

Prosinačke žrtve, šestosiječanjska diktatura, Oktroirani ustav, žandari u Splitu, Zagrebu, Vukovaru i ...predsjednički izbori

Prosinačke žrtve, šestosiječanjska diktatura, Oktroirani ustav, žandari u Splitu, Zagrebu, Vukovaru i ...predsjednički izbori

I dok traje kampanja za predsjedničke izbore, Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora i predsjednik odbora Peđa Grbin pokušavaju ozakoniti suspenziju demokracije kroz postavljanje manipulirajućih, partijski kontrolirajućih potpisivanja za referedume- jer u državnoj upravi upravo sjede partijaši- koji mogu pisati i brisati-kako ih volja.

Kukuriku koalicija javnu televiziju pretvorila je u režimsku. Kao u staro doba policijsko-partijske države- u jeku kampanje za predsjednika : hapšenja, policija napada na mirne mlade ljude koji lijepe plakate o jednome od predsjedničkih kandidata, hapsi i poziva na obavjesne razgovore, potiče navijačke nerede, a CK SDP obznanjuje napad na narodne referendume i kreće u rušenje ustavne uloge naroda- kao onoga kojemu vlast pripada i iz kojega izvire. GI „U ime obitelji“ prijavila se za promatrače na izborima- i ništa im ne odgovaraju nego šalju policiju na njih, ne bi li ih udaljili od promatračkih položaja.

Vjerojatno žele idealne uvjete za prijevaru, odnsno samo svoj GONG kao promatrače koji bi amenovali planirane prijevare. Ministarstvo i ministar Bauk šute o broju birača, U ime obitelji obavještava Europu o suzbijanju demokracije u RH pomoću lažiranih izbornih popisa, a PNUSKOK uskače na nečiji daljinski ne bi li smislili nešto za udaljavanje „ U ime obitelji“ od mogućnosti promatranja izbora i od mogućnosti ometanja planiranih malverzacija u izbornim prebrojavanjima.
http://narod.hr/hrvatska/pnuskok-pozvao-clanove-organizacijskog-odbora-u...
Otkada to umjesto USKOKA sve odrađuje PNUSKOK?

Od novoga SDP MUP-a- koji državu počinje pretvarati u policijsku diktaturu dovodeći kadrove iz „njihovih SDP-policijskih gradova“ kao kod hapšenja M- Bandića- odnosno od potrebe Kukuriku vlasti za vlastitim partijskim USKOK-om koji će „obrađivati“ po partijskim nalozima- iz CK SDP-a.

Peđa Grbin i ostali, pripremaju „6.januarsku diktaturu“, suzbijanje Ustava i proglašavanje strahovlade u kojoj pri potpisivanju za referendum građani moraju dolaziti u državne urede, a o čemu (ne)će se moći građani izjašnjavati to će odlučivati izborna im Obznana, do konačnoga im Oktroiranoga ustava kralja Aleksandra!

Bude li Hrvatski sabor pristao pisati "Adresu" kralju Aleksandru, mogli bi nastati prosvjedi i još samo treba neki Andjelinović koji će pucati po građanima ili neki Ranko-vić da ih rješava robijama- i evo remaka prošlosti u Zagrebu.

Preferencijalni glas - glas razuma

Prije nekoliko dana, GONG je uspio organizirati raspravu u saborskim prostorijama (ali ne i u Saboru:) o novom izbornom zakonu. Jasno je da je ova civina udruga narušenog ugleda poželjela intervenirati, na vrat pa na nos, promptno na novu inicijativu jedne druge udruge civilnog društva 'U ime obitelji' koja je javnosti predstavila inicijativu za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o novom izbornom zakonu. Zanimljive su reakcije na tu incijativu, o kojima želim reći riječ, dvije.

GONG je kao specijalizirana udruga civilnog društva koja se od 1997.godine bavi izbornim procesima u RH više puta govorio o potrebi mijenjanja izbornog zakonodavstva. Međutim, osim prigodnih konferencija njihova inicijativa nije otišla niti pedlja dalje. Tek nakon inicijative UIO, GONG izlazi s konkretnim prijedlogom. OK, ajmo biti benevolentni i reći da su zaista Zelić i ekipa bili 'tik do' završetka svog prijedloga, te da su slučajno izašli sa svojim prijedlogom pred saborske oce tek sada.

Osoba godine: Željka Markić

Osoba godine: Željka Markić

pollitika Neovisni, ali ne i neutralni

„Ovo je povratak RH u srednji vijek“.
„To je uskraćivanje prava manjina“.
„U nacističkoj Njemačkoj, najprije su došli po pedere, a onda su došli po vas. Mašući većinskom legitimacijom vršite teror, Gestapo metodom.“
„Cilj je da mržnja postane ustavna kategorija.“
„Referendum je oholokracija, a ne direktna demokracija. To je vladavina rulje!“
„Ustavni sud bi hitno trebao zaustaviti fašistički referendum!“
„Dolje komunizam!“
„Moj djed (Tito), bi bio PROTIV!“

„Referendum promiče ideološki fanatizam i ljudsku isključivost.“
„To je prljavi pokret.“
„To su loši ljudi koji bi naudili svome bližnjemu.“
„Društvom će zavladati mržnja i glupost.“
„Referendum promiče ideološki formalizam i ljudsku isključivost.“
„Otvara se uvođenje načela teološke države, zavladat će „orbanizacija“ RH!“
„To su zagovornici segregacije, obiteljsko pravo mora se utvrđivati u Saboru.“

„Radi se o diskriminatornome referendumu sa svrhom prebrojavanja.“

Participacija u procesima razvoja (izgrađene) okoline

Tako se zvala još jedna od tribina organiziranih na temu uloge građana, aktivista, struke .... u planiranju, sa posebnim naglaskom na javni prostor i okoliš. Zaključak radionice je unaprijed napisan u skladu sa načelima Aarhuške konvencije (pristup informacijama, sudjelovanje javnosti u odlučivanjui pristup pravosuđu- odnosno kako te ciljeve ostvariti: izmjenom zakonske regulative, obavještavanjem, transparentnošću, edukacijom….) Na tribini (radionici) su sudjelovali pretstavnici aktivnih aktivističkih skupina, mladih par sociologinja, jedna mlada povjesničarka umjetnosti, student s ff, nekoliko arhitekata….u gledalištu je bio professor sa Ekonomskog instituta Starc, nekoliko povjesničara, mlada pretstavnica PARKticipacije, nešto arhitekata I ostala zainteresirana javnost – nas tridesetak

Natuknice koje mi se sve u jednom trenu pojave (to će biti i sadržaj ovog teksta):

- Mali korak za demokraciju, veliki za arhitekte
- Čemu služe ove tribine
- Stručna terminologija
- Fašizam patologije (o nadpatologu)
- Još malo o svetosti
- A sad malo o svjetlosti (lajtmotiv)
- Nada na kraju… mladi koji su bili na tribini tražeći nadu

Ususret izborima: Ho?e li se opet grlom u jagode?

Jedno od vjerovanja koje bismo ve? slobodno mogli nazvati i dogmom je to da HDZ dobar dio svojih izbornih pobjeda ima zahvaliti svakovrsnim manipulacijama, od onih cjelokupnim izbornim procesom do vrlo kreativnog pristupa popisima bira?a. Ono što je tako?er ve? postalo pravilo je to da se o ovoj temi raspravlja tek neposredno pred izbore i nešto ozbiljnije nakon što oni pro?u, odnosno kada je ve? kasno za bilo kakve promjene ili ispravljanje gotovo uvijek istih nepravilnosti. Malo koga više ?udi, iako je teško pomiriti se s time, pasivnost odavno anestezirane hrvatske javnosti ali je utoliko nerazumljivije što ništa ne ?ine niti oni kojima je sudjelovanje na izborima jedini put za ispunjenje vlastite misije ili su im izbori ?ak svrha postojanja, misli se na oporbene politi?ke stranke, GONG i sli?ne nevladine organizacije.

Iako je trenutni fokus svih na takozvanom paketu mjera za izlazak iz krize i ustavnim promjenama, krajnje je vrijeme za poduzeti nešto kako se opet ne bi dogodilo da o ovoj temi razgovaramo nakon izbora, lamentiraju?i o tome kako se na dosadašnji na?in više ne može.

Izbori su u Hrvatskoj matematika, ali i lopovluk

Kao novinar ali i kao sudionik u izbornim kampanjama iznijet ?u neka iskustva koja dovode u pitanje legitimitet izbornog procesa u našoj zemlji. Budu?i da je ovo portal na kojemu je ve?ina sudionika esdepeovski orijentirana, vjerujem da ?e na ovaj dnevnik biti dosta komentara, posebice zbog toga što ?u iznijeti ?injenice i podatke koji se ne mogu pojaviti u tzv. "slobodnim" hrvatskim medijima, kako javnim tako i komercijalnim.

Po?nimo od po?etka. I ovi izbori su prije svega stvar matematike, ali ako se u tu matematiku uplete politika, onda su i nepošteni. Možda su se jedini pošteni izbori u Hrvatskoj dogodili kad je SKH 1990. godine predao vlast HDZ-u. Poslije toga je sve manje više bila manipulacija po?evši od izbornih odbora do, što je najgore, Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

CNN blog objavljuje protuustavan zaklju?ak Vlade RH - nitko ne zna koliko ih još ima!

Zaklju?ak Vlade RH kojime se prihva?a protuustavni protokolSadržaj protuustavnog zaklju?kaOdredbe u zaklju?ku direktno zadiru u ZKP i ZOP, što je prekora?enje ovlasti Vlade i protuustavno jer krši na?elo trodiobe vlasti  Odredbe u zaklju?ku direktno zadiru u ZKP i ZOP, što je prekora?enje ovlasti Vlade i protuustavno jer krši na?elo trodiobe vlasti

Dokument kojeg ovdje objavljujemo je zaklju?ak Vlade RH o prihva?anju protokola u slu?ajevima nasilja u obitelji, te izvatke iz samog protokola. Na prvi pogled laiku bi se u?inilo da Vlada RH kona?no nešto radi. No kada takav dokument malo pažljivije pro?itate uo?avate da je protokol protuustavan jer se njime krši na?elo trodiobe vlasti na na?in da se sudovima odre?uje kako moraju postupati u odre?enim slu?ajevima iako za to ve? postoje zakonom propisane procedure.

Posljednji GONG za transparentniju vlast

Pomalo neo?ekivano, ovih se dana oglasio GONG, koji je proteklih šest mjeseci "skenirao" rad Vlade, ili preciznije, njene otvorenosti prema onima koji su je izabrali i kojima, barem formalno, mora zahvaliti svoje postojanje. Iz GONG-a su poru?ili da je Vlada zatvorena za javnost, da se najvažnije odluke donose na tajnim - zatvorenim ili ?ak telefonskim sjednicama, i da gra?ani ne mogu dobiti osnovne informacije o njenom radu. U Vladi su se, kao, naljutili i poru?ili da sve to nije istina. Sli?an na?in rada, kažu u Dvorima, imaju i ostale europske vlade.
No, je li to baš tako?! Koliko je Vlada otvorena za javnost, može se svaki od nas osvjedo?iti: jednostavno, pošaljite joj upit e-mailom ili klasi?nom poštom, pa ?ete vidjeti ho?ete li odgovor na pitanje dobiti i u kojem roku. Ako ga i dobijete, pravo je pitanje kakav ?e taj odgovor biti. A, što se ti?e usporedbe otvorenosti naše i drugih vlada u Europi, ni o tome ne treba puno lamentirati: pošaljite, na primjer, slovenskoj ili britanskoj vladi upit i vidjet ?ete koliko ?ete ?ekati na odgovor. Iz vlastitog iskustva znam da ga tamo možete dobiti vrlo lako, svakako puno brže i lakše nego ovdje.

ping gong

GONG:

Hrvatska Vlada ne radi otvoreno i na taj na?in krši na?ela dobrog vladanja i odgovornosti prema gra?anima, kažu u GONG-u, predstavljaju?i rezultate šestomjese?nog nadzora rada Banskih dvora. Najve?i su problem zatvorene sjednice Vlade, s kojih dolaze nepotpuna priop?enja, iako Vlada prema poslovniku o svemu što se na takvim sjednicama doga?a mora izvijestiti javnost u roku od sat vremena.

U Vladinom poslovniku se ne spominje mogu?nost održavanja telefonskih sjednica, iako su one u?estala pojava.

"Po priop?enjima ispada da se na zatvorenim sjednicama donose odluke samo o razrješenjima i imenovanjima, a apsurdno je da se i dnevni red s takvih sjednica proglašava tajnim", kazala je predsjednica GONG-a Suzana Jaši?. Isti?e da na Vladinim web stranicama nije objavljena niti jedna odluka sa zatvorene sjednice o dodjeli novca, iako je rije? o prora?unskim sredstvima svih hrvatskih gra?ana.

(R)evolucija demokracije

(Svježi sjeverni povjetarac)

U posljednje vrijeme svjedoci smo izrazitih pokreta civilnog društva, i to po raznim pitanjima: od prikupljanja potpisa za referendum o NATOu, preko srednjoškolskih, studentskih i sindikalnih prosvjeda, do najavljenog skupljanja potpisa za referendum o saborskim mirovinama. Očigledno posljednji izbori velikim grupama građana nisu donjeli željene promjene u lošoj politici, što nije ni čudo obzirom na sastav i način djelovanja vlade dr. Ive Sanadera II.

Ono što je meni posebno zanimljivo je slijedeće: gotovo sve te akcije su u većoj ili manjoj mjeri na liniji SDPovih programa, no nitijedna od tih akcija nije dobila javnu ili infrastrukturnu podršku te stranke. S jedne strane, to mi je razmljivo - SDP jednostavno ne želi "zajašiti" inicijative civilnog društva, no s druge strane, živimo u sustavu koji politički (i dijelom medijski) onemogućava ili spin-a rezultate takvih aktivnosti, te je strukturalna i politička potpora nužna da bi takve aktivnosti imale trajniji rezultat.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci