Tagovi

Holderov tužitelj za Busha i prijatelje

Tekst ovog dnevnika je uklonjen jer je autor dnevnika prestao sudjelovati u kolaborativnom blogu pollitika.com te je prilikom napuštanja bloga sa sobom ponio svoja autorska djela.

Temeljem pravila pollitika.com autori tekstova zadržavaju autorska prava na svoje tekstove te s njima mogu slobodno raspolagati. S obzirom da autor ovog dnevnika ne raspolaže autorskim pravima na komentare korisnika koji su sudjelovali u raspravi ispod dnevnika ne bi bilo korektno iskoristiti jedinu moderatorsku ovlast koja je dana korisnicima: brisanje cijelog dnevnika i cjelokupnog sadržaja ispod njega.

Umjesto toga, uklonjen je tekst dnevnika, a komentari su ostavljeni.

Autor se ispri?ava korisnicima ?iji su konstruktivni doprinosi na ovaj na?in ostali bez konteksta.

Za informacije i tekstove koji su originalno objavljeni ili preneseni na pollitika.com autora je mogu?e kontaktirati preko mati?nog bloga.

Opinioiuris, studeni 2009.

Voda

Voda

Voda, posebno pitka voda, se ?esto spominje u mnogim znanstvenim, novinskim pa i ?lancima na Pollitka.com. Uglavnom se sve svodi na najavu brzo nadolaze?eg nedostatka vode te njezin, zapravo, strateški zna?aj u skoroj budu?nosti. Neupitna je to istina.
Pogledajmo samo (tko malo ozbiljnije prati regionalni tisak i medije u RH) koliko se ?esto i neprestano nešto ?udno doga?a oko regionalnih vodovoda te davanja istih u koncesiju neobi?nim na?inom odlu?ivanja u op?inskim, gradskim i županijskim vije?ima, tj. skupštinama. Prili?no ?esto se radi okrupnjavanju i pripremi za „stranog“ koncesionara. Zanimljivo zar ne, a poklapa se „sasvim slu?ajno“ i sa nekim naputcima EU, odredbama ?ak, o stvaranju tzv. EU konzorcija voda!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci