Tagovi

U potrazi za realnošću....

Čudaci

Mi smo pomalo čudni. Vidimo teorije zavjere i gdje postoje i gdje ih nema. Skloni smo od muhe praviti slona, a kasnije od tog slona mamuta. I onda kada pogledamo u tog mamuta više i zaboravimo koja nam je to muha digla živce. To tako kod nas ide. Već godinama. Na pisanje ovog teksta nagnale su me neke priče koje čujem u svakodnevnom životu, kao i one koje se potenciraju u medijima. Gledam naše društvo i mislim si kako bi se dao napisati genijalan scenarij za film katastrofe. Pokupio bi sve Oscare.

BITI HRVAT=ANTE GOTOVINA

Kako je lijepo opet biti Hrvat i biti svoj na svome. Ponovno smo započeli sa stvaranjem nekakvih mitova, pravaca i odrednicama kojima određujemo i dokazujemo jesmo li i koliko smo veliki Hrvati.
Devedesetih su godina ti parametri bili Franjo Tuđman, HDZ i crkva. Prošlo je desetljeće obilježeno s tri kuma (Thompson, Škoro, Bulić), Zlatko Sudac te Dinamo ili Hajduk. Ovo je, pak, desetljeće započelo Antom Gotovinom, tko će nastaviti ovaj niz tek nam predstoji da vidimo.
Sramotno je od nas kako smo se spremni prodati za samo pet minuta slave, a da pri tom ne mislimo na onog bližnjeg. Uredno ćemo naglasiti onu katoličku dimenziju, ali od Isusovih propovijedanja ništa nismo naučili.
Imamo li ikakvo pravo koristiti se imenom Gotovine i Markača i koristiti ih za vlastitu promociju ne, nemamo jer smo ih izdali i ostavili tamo daleko!
Gotovo tjedan dana tražimo krivce u ovoj sramotnoj i jadnoj situaciji, a krivci smo isključivo mi sami. Vlada koju smo birali imala je mandat raditi „po svojoj savijesti“ – to je sintagma koju sam teškom mukom naučila, ali ovdje dolazi ko kec na deset!

Agresija na državu koju naoružavaš? (Sa svjedo?enja generala Praljka)

Slobodan Praljak (tportal)

Kada sam davne 1993. jednom od mnogih PROMATRA?A iz raznih me?unarodnih organizacija rekao, prigovorio, pitao zašto rade na proizvodnji hrvatsko-muslimanskog sukoba i zašto produljuju taj sukob, hladno mi je, nadmo?no i s imperijalne visine i sigurnosti odgovorio da ?e oni a ne mi, oblikovati PRI?U, MISAO, ISTINU o tom ratu i da ?e svaki naš pokušaj da tu istinu promijenimo, biti uzaludan. (Slobodan Praljak)

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (6) (Šterc i Cross)

Operacija Oluja se ni?im nije razlikovala od sli?nih vojnih akcija.

Mesi?eva dva (ne)uspješna mandata

Mesi?eva dva (ne)uspješna mandata

U velja?i idu?e godine predsjednik Mesi? ?e nakon dva petgodišnja mandata na ?elu Republike Hrvatske oti?i u povijest. ?udnom odlukom Vlade njemu se nakon prestanka državni?ke funkcije osigurava vila, umjesto skromnog ureda kakve, na primjer, imaju ameri?ki bivši predsjednici. Drugim rije?ima, na neki na?in bivši predsjednik Mesi? imat ?e mogu?nost, s obzirom na pogodnosti koje su mu pružene, da i dalje bude aktivan u hrvatskoj politici.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (5) (Herrick i Barkovi?)

Obuka vojnika (ezadar.hr)

Sljede?i svjedok na su?enju generalima bio je Richard Herrick, bivši vojni ataše Ameri?ke ambasade u Hrvatskoj. Za vrijeme Oluje Ameri?ki ambasador u Hrvatskoj bio je Peter Galbraith, dok je Herrick bio njegov vojni ataše. Iz Hrvatske je otišao dva dana prije Oluje.

Kehoe je odmah na po?etku ?itao Herrickovu izjavu, koju je ovaj dao neposredno prije, a istinitost te izjave je potvrdio na sudu:

Pukovnik Herrick susreo je generala Gotovinu 12 puta izme?u 1992. i 1995. godine, gdje su obavljali detaljne razgovore. Zaklju?io je da je Gotovina bio veoma ozbiljan u svom poslu, veoma profesionalan, i bio je veoma poštovan me?u vojnicima. Pukovnik Herrick bio je veoma impresioniran s generalom Gotovinom.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (4) (Galovi? i Židovec)

Ivan Galovi?

2. i 3. Srpnja svjedok obrane je bio Ivan Galovi? županijski državni odvjetnik u Zadru, i to neprekidno od 28 prosinca 1990. do danas.

Galovi? je prvo objasnio da se njegov princip donošenja odluka u to vrijeme svodio na hitno procesuiranje svakoga tko je mogao biti procesuiran. Konkretno hitno se procesuiralo krivi?na djela koja su uklju?ivala teške kra?e, kra?e, plja?ke, ali ne i ubojstva jer su ona zahtijevala detaljniju istragu.

Na to ga je Kehoe pitao: Zašto je bilo od izuzetnog zna?aja za vas da hitno procesuirate kaznena dijela teških kra?a, i kra?a u slu?ajevima kad su ljudi uhva?eni sa ukradenom imovinom? Ako nam možete objasniti da li ste imali ve?i cilj na umu.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (3)

Sljede?i svjedok je bio Boris Milas, on je tad bio je na?elnik službe za suzbijanje kriminaliteta 72. bojne VP 1992-1996. Doveden je u prvom redu kako pobio svjedo?enje Mate Lauši?a.
Ina?e o svjedo?enju Mate Lauši?a ima odli?an ?lanak u Nacionalu (http://www.nacional.hr/clanak/52775/mate-lausic-u-haagu-tereti-gotovinu-...)
Ja ?u napisat samo najzanimljivije dijelove tog teksta:
Bivši dugogodišnji na?elnik Uprave vojne policije Mate Lauši? svojim je prošlotjednim svjedo?enjem nastojao dokazati i obraniti tezu tužiteljstva da su zapovjednici zbornih podru?ja Hrvatske vojske, me?u ostalim general Ante Gotovina, imali pune ovlasti nad Vojnom policijom za spre?avanje pripadnika Hrvatske vojske u po?injenju kaznenih djela, kao i za kažnjavanje po?initelja. Takvo Lauši?evo svjedo?enje ne treba previše ?uditi jer je tako želio zaštititi sebe kao ?elnog ?ovjeka Vojne policije od bilo kakve odgovornosti za neu?inkovitost i ozbiljne propuste u obradi brojnih zlo?ina tijekom i nakon "Oluje" koje su po?inili hrvatski vojnici.
Da je Vojna policija na ?elu s Matom Lauši?em odradila svoj posao kako treba i kaznila sve odgovorne vojnike, do?asnike i ?asnike za sve ono ne?asno što su na svoju ruku ?inili tijekom operacije "Oluja", danas bi u Haagu pri?a oko hrvatskih zlo?ina nad Srbima u "Oluji" i odgovornosti hrvatskih generala bila posve druk?ija.
Lauši? je svjestan svega toga i njegovo svjedo?enje u Haagu je isklju?ivo u funkciji vlastite obrane. Naime, Mate Lauši? se našao 2007. na tajnom popisu Haaškog tužiteljstva s još šestoricom vojnih i politi?kih dužnosnika Hrvatske kojeg tužiteljstvo tereti za udruženi zlo?ina?ki pothvat. Premda Haag više ne?e podi?i ni jednu optužnicu vezanu uz "Oluju", prošlog je tjedna nizozemski sudac Alphons Orie jasno poru?io Lauši?u da postupak protiv njega može biti pokrenut i u Hrvatskoj i da tijekom svjedo?enja u Haagu ne mora govoriti ništa što bi moglo i?i na njegovu štetu. Lauši? je doslovno shvatio poruku suca Orieja, pa je odgovornost za svoje propuste tijekom svjedo?enja prebacio na optužene hrvatske generale u Haagu.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (2)

Prije svega stavljam kartu oluje, radi boljeg snalaženja: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Operation_storm_map.jpg.
Idu?i svjedok je bio ?ure Vukašinovi?a koji je bio zamjenik na?elnika policijske postaje u Benkovcu u vrijeme Oluje, a koji je svjedo?io iz Beograda putem video linka.
Opisuju?i situaciju prije po?etka vojno-redarstvene akcije Oluje, svjedok je rekao da je nakon pada Bosanskog Grahova velik broj policajaca bio angažiran na Dinari zajedno s na?elnikom benkova?ke policije i stoga je u vrijeme prije Oluje on neformalno mijenjao na?elnika. Zbog napredovanja hrvatske vojske nastalo je rasulo u redovima vojske i policije tzv. republike srpske krajine i morali su napustiti položaje oko Bosanskog Grahova i oti?i pješke u Kistanje. Na pitanje Kehoea je li razgovarao s nekim o svom svjedo?enju, svjedok je odgovorio da je prije samog svjedo?enja pri?ao o tome sa svojom obitelji te da je prije osam dana zvao nekadašnjeg krajinskog dužnosnika Savu Štrpca kako bi ga pitao mora li svjedo?iti za obranu budu?i da je bio svjedok tužiteljstva. "Rekao mi je da moram", kazao je. Ustvrdio je da ni o ?emu drugome nije razgovarao sa Štrpcem te da nije to?no da je htio ?uti njegovo mišljenje o tomu kako bi trebao svjedo?iti.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (1)

Pošto se u Hrvatskim medijima,su?enje generalima u Haguu, svelo na par sekundne reportaže u kojima nema ni?eg zanimljivig ja sam odlu?io napraviti sažetak iznošenja obrane Hrvatskih generala u Haggu, gdje je iznešeno jako puno zanimljivih informacija, koja Hrvatska javnost nije imala prilik ?uti.

Prvi od 67 svjedok obrane hrvatskih generala Gotovine je Slobodan Lazarevi?, bivši obavještajac koji je još od 60-ih godina bio djelatnik KOS-a, kasnije je bio na istoj dužnosti u sektoru sjever dok je trajala srpska okupacija hrvatskog teritorija.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci